INP har avholdt sitt landsmøte på Hurdalssjøen 26-28. april

/images/inpvalg2.jpg

Fra venstre: Roger Larsen, Ann Jorun Hillersøy og Øistein Høksnes


INP - Industri- og Næringspartiet - har avholdt sitt landsmøte på Hurdalssjøen 26-28. april med 134 delegater til stede. Landsmøtet var særdeles vellykket og har nå skaffet seg et solid fotfeste både organisatorisk og politisk til tjeneste for det norske folk!

Partiet har fått på plass vedtekter som utgjør et solid fundament for et forutsigbart og eksemplarisk partidemokrati. Det er gjennomført valg i samsvar med vedtektene, og INP står samlet bak sin nyvalgte ledelse:

Partileder: Ann Jorun Hillersøy
Nestleder: Øistein Høksnes
Nestleder: Roger Larsen

Sentralstyre:
Ragnar Skrindo Olsen, Troms
Tom Noreng, Innlandet
Elisabeth Stene, Rogaland
Gunnar Hofstad, Trøndelag
Christin Gerner Mathisen, Akershus
Ole Kristian Sørlie, Østfold

Vara:
Johnny Ronesen, Nordland
Kristin Karlsen, Troms
Vibeke Stølen, Akershus
Hege Vatland, Rogaland


LM ga stående applaus til avgående partiledelse. Avgående partileder, Joar Nesse, takket og oppmuntret til samhold og felles innsats for fremtiden.

INP går til kamp mot kostbar symbolpolitikk og voksende byråkrati!

Gjeldende norsk politikk rammer husholdninger og næringsliv gjennom høye energipriser, svekket krone og økte renter.
INP leverer konsekvensorientert politikk uten ideologiske føringer, hvor vi følger Kongens ordspråk “Alt for Norge”.

Saker som er løftet høyt på landsmøtet:

  • Redusere et stadig økende og kostnadsdrivende byråkrati etter 25 års eksperimentering med New Public Management.
  • Gjenvinne kontrollen over kraften og å håndheve konsesjonsvilkårene for alle norske naturressurser.
  • Stanse all offentlig pengebruk på klimapolitisk sløsing og rasering av norsk natur.
  • Vi skal arbeide for at Norge forlater EØS

INP hadde et brakvalg til fylkes- og kommunevalget i 2023, med 3,1% av stemmene og 268 representanter som allerede har satt sitt preg på kommune- og fylkesstyrer.Nå står Stortingsvalget i 2025 for tur med mål om TI PÅ TINGET!


VÅRE NYHETER

Hvorfor fikk Sylvi Listhaug slik tyn for sin tur til Sverige i 2017?
Hvorfor fikk Sylvi Listhaug slik tyn for sin tur til Sverige i 2017?
Jo, fordi norske media, politikere og andre meningsytrere anser det som viktigere å være politisk korrekte, enn at man faktisk definerer hva som er de reelle problemene Norge nå står i og hva som gjennom sunn fornuft og åpne diskusjoner må komme til løsninger som virker.
Vanvittig pengebruk på det nye regjeringskvartalet
Vanvittig pengebruk på det nye regjeringskvartalet
Slik vanvittig pengebruk har man knapt sett i Europa siden Romanias diktator Ceausescu bygget regjeringspalasset i Bucuresti på 1980 tallet.
Hvor lenge vil distriktene la seg lure?
Hvor lenge vil distriktene la seg lure?
Hvordan kan mange fortsatt tro at partiene som har dominert regjeringene de siste 30-40 årene, egentlig ønsker at distrikts-Norge skal vokse og kunne la det gode liv være hverdagen?
Det nye regjeringskvartalet i Oslo må skrinlegges
Det nye regjeringskvartalet i Oslo må skrinlegges
Industri- og næringspartiet mener at det planlagte nye regjeringskvartalet i Oslo må skrinlegges. Slik vanvittig pengebruk har man ikke sett i Europa siden Romanias diktator Ceausescu bygget regjeringspalasset i Bucuresti på 1980 tallet.
INP har avholdt sitt landsmøte på Hurdalssjøen 26-28. april
INP har avholdt sitt landsmøte på Hurdalssjøen 26-28. april
Med 134 delegater til stede ble landsmøtet særdeles vellykket og har nå skaffet seg et solid fotfeste både organisatorisk og politisk til tjeneste for det norske folk!
Pressemelding
Pressemelding
Industri- og næringspartiet (INP) gjennomfører landsmøte på Hurdalsjøen hotell 26. - 28. april.