Inkompetente politikere truer velferden 


Det er mye inkompetanse blant politikerne, på grunn av manglende arbeidslivserfaring. Det kan ødelegge velferden vi har bygget gjennom mange år. Når den forrige regjering begynte å rote med arbeidsmiljøloven i 2014, skjønte jeg at Norge må ha sentrale politikere som vet hvor skoen trykker. Politikken må gjenspeile befolkningen. Arbeidslivserfaring og politisk erfaring må sitte som hånd i hanske.

Dette var erkjennelsen som fikk Joar Nesse til reise seg fra klubblederstolen og gå inn i rikspolitikken. Når han fikk bli med å skipe et nytt parti, var det ikke tvil om at INP skulle bli partiet der politikerne skulle vite hvordan det var å ha arbeidsskoa på. Etter 10 år som klubbleder i industrien, er Joar nå midlertidig leder av partiet han var med å starte 29. februar 2020.

-Jeg er veldig opptatt av et godt lovverk som sikrer rettigheter og forutsigbarhet i arbeidslivet. Når vi ser hvordan norske myndigheter forvalter ressursene på en så dårlig måte som de gjør, må noen si stopp. Engasjementet mitt i INP bygger på at vi må få sunn fornuft inn i politikken igjen, slik at vi ikke river ned alt som er bygd opp av velferd og velfungerende ordninger gjennom årtier.

Joar Nesse mener det er skremmende at politikere på Storting og i Regjering har gitt seg sjøl blankofullmakt til å gi bort norske ressurser til de som skriker høyest. Han mener INP vil bli en sterk bidragsyter til å snu denne utviklingen. Nøkkelen er nettopp arbeidslivserfaring, sunn fornuft og vilje og evne til å lytte til ønsket fra nordmenn flest, ikke til pamper og byråkrater i EU.

Joar Nesse skal i første omgang lede partiet frem til landsmøtet i slutten av april, da ny ledelse skal velges. Han er overbevist om at det er et skrikende behov for et parti som INP i norsk politikk.
- Rett og slett fordi politikken vår er utviklet og frontes av politikere fra grasrota og som kjenner hva som ønskes og kreves av folk flest.

Joar er stolt og rørt av å se så mange engasjerte og kompetente personer som representerer INP i kommuner og fylker rundt i Norge. Alle viser et enormt engasjement på frivillig og ulønnet basis, og de får gode resultater av arbeidet.

-I sak etter sak ser vi at andre partier støtter INPs politikk. Grunnen er selvsagt at politikken vår bygger på rettferdighet og å ivareta interessene til folket i alle kriker og kroker av Norge, sier han.

Joar Nesse synes det er trist at partiet har fått mye fokus på indre stridigheter i det siste. Han mener likevel det har vært sunt med en skikkelig ryddeoperasjon så tidlig, og han er viss på at det vil komme mye godt ut av prosessen som er gjennomført de siste månedene.

-Nå har partiet fått rensket ut elementer som viste seg å ikke ville jobbe på demokratisk vis for partiet og velgerne, men som har hatt som eneste agenda å fremme seg selv og sin posisjon.

Han tror at om INP ikke hadde fått denne utrenskingen, ville partiet sakte, men sikkert blitt revet i filler, og velgerne ville flyktet i stor stil. Nå skal organisasjonen få ro og jobbe videre med politikken, som partilederen mener ivaretar alle nordmenn på beste vis.

Joar Nesse presiserer høyt og tydelig at i et parti bygget på sunn fornuft, ærlighet og samhold, er det ikke plass for aktører som jakter på personlig makt og posisjon ved å bruke metoder som hets, trakassering, baksnakking og nedlatenhet overfor meningsmotstandere.

-Alle som har intensjon om å slå seg opp i politikken med slike metoder, får finne seg et annet parti.