Medlem

INDUSTRI- og NÆRINGSPARTIET
inviterer deg herved til å støtte vårt
arbeide ved å tegne medlemskap.
Bli med og bygge Norge.


Med vennlig hilsen
INP
org.nr.924942703.
Årsmedlemskap.
Gjelder ett år fra innmeldingsdato (dato til dato).
Hovedmedlem kr. 350,-
Familiemedlem kr. 200,- (forutsatt hovedmedlem i familien)
Honnørmedlem kr. 150,- (over 67 år eller ufør)
Ungdom / Student kr. 150,- (ungdom under 30 år)