Om nettstedet

/images/logostor.png
Alle INP's fylkes- og lokallag har eget "nettsted" hvor nettstedene bygger på den samme tekniske løsning og profil.

Det innebærer at INP's fylkes- og lokallag har fått felles design og struktur som kan dele informasjon på tvers av nettstedene.

Hvert fylkes- og lokallag har eget redaktøransvar for sin del av publisert informasjon.
Alle henvendelser om innhold skal gå til det aktuelle fylkes- eller lokallag som har publisert innholdet.
Du finner eget skjema ved å gå inn på det enkelte fylkes- eller lokallag.Har du innspill til endringer på nettsiden tar du kontakt med webmaster@inpartiet.no