Medlemsinformasjon

Delaktighet i den fremtidige kursen i det norske politiske landskapet.
En sammensveiset og fokusert gruppe som ønsker å ta de nødvendige avgjørelsene for å bedre fremtiden til den norske arbeidstaker og arbeidsgiver. Et sentralt fokus på distriktene.
Muligheter til å bidra aktivt i Industri- og Næringspartiet.

Våre medlemmer

  • Blir tildelt medlemskap etter innsendt innmeldingsblankett
  • Basert på bostedskommune og fylke blir man fordelt som medlem i lokallag og fylkeslag. Hvis det ikke er lokallag og man ønsker å ta del i stiftelse, oppfordrer vi til å ta kontakt med din fylkesleder.
  • Alle medlemmer betaler kontingent basert på 12 mnd. medlemskap, og løper fra den dato man er innmeldt.
  • Ønsker man å avslutte sitt medlemskap, kontakter man fylkesleder pr. e-post.
  • Fylkesleder vil da videreformidle budskapet til medlemsansvarlig.
  • INP har en data- og sikkerhetsansvarlig, som følger opp hvis man ikke får bekreftet slettelse av sitt medlemskap, og for tiden er det : finn@inpartiet.no