Motstand mot dagens vindkraftutbygging

En av Industri- og næringspartiets grunnleggende visjoner er å bevare miljøet.

Vindkraftverk på land og i havet er og blir derfor en viktig sak vi vil jobbe for å avskaffe.
På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere.
Det er gitt konsesjoner til utbygging i folks rekreasjonsområder og i folks nærområder, med de støyproblemene dette medfører.
Vi ser at det ikke er tilstrekkelig krav til sikring av utslipp som oppsamling av hydraulikk- og smøreolje.
Det er en potensiell fare for at dette vil kunne havne i grunnvannet og forurense folks drikkevann.
I nordområdene ser vi at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til urbefolkningen, deres kultur og vil kunne fordrive næringsliv på vidda.

Microplast fra glassfiberarmerte vinger vil være et problem det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til.

 • Derfor må vindkraftverk stoppes og det må reverseres.
 • All utbygging må stanses, og den ødelagte naturen må tilbakestilles så godt det lar seg gjøre ved å fjerne veiene som er bygget og alle synlige spor som kan fjernes etter ødeleggelsene.
 • Vi skylder våre etterkommere å forsøke å bøte på de enorme ødeleggelsene som er begått.
  Norge trenger ikke vindkraftverk.
 • Ved å prioritere riktig, prioritere norsk næringsliv, norsk industri og norske husholdninger, vil vi ha nok kraft i overskuelig fremtid.
 • Ved å oppgradere norske vannkraftverk vil vi kunne møte et økt fremtidig behov for kraft.

Norges kyst og havområder er lite egnet for Vindkraftverk.

 • Vi har en værhard kyst som gjør at vindkraftverk blir lite tilgjengelig for vedlikeholdspersonell enten de skal ankomme vindkraftverk med båt eller helikopter.
 • Slik vi ser det, vil vindkraftverk fordrive annen tradisjonell næring dersom de skal lokaliseres på de få stedene som kan være egnet.
 • Vi ser at driften av slike vil være avhengig av betydelige subsidier, direkte og indirekte offentlige overføringer.
 • Microplast i havet vil være en enda større utfordring her på grunn av den stadige nedslipingen av plastbeskyttelsen på vingene.
  INP vil jobbe fokusert for å hindre at havvindkraftverk blir etablert.