Henning Gudmundsen


Henning Gudmundsen
Fylkesleder

OM MEG

Født og oppvokst i Stavanger bosatt i Lillesand , jeg er gift har 3 barn og 3 bonusbarn og samlet  8 barnebarn.

Jeg har jobbet til sjøs i flere år utenriksfart / innenriks.

Videre jobbet som dykker i flere år offshore rette og anleggsrettet.

Ellers består min arbeids erfaring fra offshore rette  industri innen vedlikehold av bore og produksjons utstyr produksjon av utstyr. Blant oppgaver har det vert som sveisekontrollør NDT, testing å som tredje parts inspektør. 


Hvorfor jeg er med på dette

Gjennom måten INP har brakt tema opp knyttet til tanker rundt utformingen av  partiprogram. I den prosessen har det har vært stor takhøyde for innspill, samtidig som partiledelsen var sterkt til stede, det har motivert meg til å bli med.

INP ser verdien og viktigheten av en helhetlig poletikk og se folket.

Demokratiet og friheten er det viktigst for meg og måten dette ble gjort på, speiler de holdningen og verdier som ligger i partiet. Dette har motivert meg til å bli med.

Jeg mener politikere har som alle andre et personlig ansvar for den tilliten de er blitt vist ,ved folk har stemt dem frem til den posisjonen de innehar.

Noe som dessverre ikke oppfattes slik i dag og noe jeg tror skyldes den mistroen som i dag finnes mot politikere.

Målet må være å få ført makten tilbake til velgeren og føre en politikk som velgerne kjenner seg igjen i.

Jeg er opptatt av de fleste felt innen politikken, da vi som oftest ikke kan gjøre et valg uten at det får følger på andre punkter. Derfor et det viktig at saker som blir vedtatt er nøye gjennomtenkt.

Vi må slutte å drive brannsloknings- og populistisk politikk som ofte rammer de mest sårbare. 

  • Styrking og ivareta norske interesser å sikre eierskap til norske naturresusrser
  • Forutsigbarhet for norsk Industri og nærings å skape arbeidsplasser og jobbmuligheter til flest mulig.
  • Få styrket eksportindustrien uten det skal gå ut over folks kjøpekraften gjennom samarbeid med industrien og arbeidstaker organisasjonene.
  • Styrkning av distriktene utbygging av infrastruktur
  • EU / EØS er et sentralt spørsmål som vedrører vekst og investering i Norge
  • Når det gjelder helse og miljø er det kanskje på tide å tenke i nye baner etter årevis med feilslått politikk. Vi må nok tenke  mer forebyggende enn å gjøre livet værre for dem som er mest trengende. Jeg mener at å drive forbyggende arbeide til slutt vil gi færre på uføretrygd blant annet.
  • Psykisk helse, spesielt blant unge, er et viktig felt for å hindre at de faller utenfor arbeidsmarkedet. Det må vektlegges mer resurser i dette arbeidet for å forebygge den betydelige veksten av antall uføre. Her har vi et ansvar. Dette er et arbeide som må følges opp fra barn og ut i arbeidslivet. Her har alle et ansvar.
  • Omorganisering av NAV hvor det blir et NAV arbeids kontor, NAV trygdekontor ect. forenkle byråkratiet, slik at det vil være rom for personlig kontakt der det er formålstjenelig.
  • Rollen bemanningsbyråene har bør overtas av NAV, slik vi kan får flere inn i permanent arbeid.
  • Styrking av Forsvar og beredskap