Bjarte Helland


Bjarte Helland
1. Nestleder

Om meg

Født i Bergen, bosatt i Kvam Hardanger etter noen år med jobb rundt omkring. Utdannet inne hotell og restaurant, og jobbet rundt i Norge på diverse hotell og restauranter. Videreutdanna meg til Forpleining sjef/stuert og jobba mange år innen forskjellige segmenter i vår maritime verden, skifta til rigg/offshore etter mange år på sjøen. 

Er far til 5 og har fått æren av å bli bestefar i 2019.For tiden er vi beredskapsfamilie for Bufetat og har en interessant hverdag der vi får bli kjent med mange som har behov for noen som trenger hjelp. Er veldig engasjert når det gjelder velferdssamfunnet og hvordan systemene jobber.

Hvorfor jeg engasjere meg innen Industri og næringspartiet (INP)

Etter mange år med fagforeningsarbeid, selvstendig næring og nå det siste innen Bufetat, så er konklusjonen at mye kan bedres når vi ser på vårt samfunn. Vi har mye gode tiltak i vårt velferdssamfunn, men det er og dessverre lett å identifisere potensiale innen forbedringer.Det jeg ønsker at INP skal oppnå i fremtiden, er å bli et føringsparti. 

Vi trenger et parti som er forutsigbart og fremtidsrettet, dagens politiske miljø i Norge inneholder for mye intrigespill. Man ser føringspartier som forkaster sine grunnleggende verdier for å komme i posisjon, og som har sluttet å holde på de forutsigbare verdiene. Norsk velferdssamfunn er avhengig av forutsigbarhet, på linje med vårt næringsliv.

Jeg ser for meg at INP skal tilføre det politiske landskapet i Norge forutsigbarhet og stabilitet med en helhetlig politikk.