Owe Ingemann Waltherzøe


Owe Ingemann Waltherzøe
Partileder

Om meg

                      

Født i Oslo, flyttet til Kristiansand som 8 åring etter at min far døde, flyttet til Langesund som 13 åring og flyttet til Porsgrunn som 16 åring og fikk jobb i jernvarehandel. Drevet båt selskap på Lyngør, jobbet for smelteverket Elkem PEA og Hydro på Herøya. Gjort et par forsøk på å drive for meg selv og kjenner godt utfordringer knyttet til det å være grunder. Jobbet for Statoil/ Equinor offshore på Gullfaks feltet og Gudrun. Har innehatt verv i vernetjenesten og jobbet i prosjekter, tillitsvalgt mange år, organisasjonssekretær i forbundet SAFE sentralt og nå som konserntillitsvalgt. En veldig allsidig arbeidslivserfaring jeg vil ta med meg i arbeidet med å stable Industri-og næringspartiet på beina. INP vil bli et seriøst bredde parti som allerede har slått ufattelig godt an. Vi har ambisjoner om å vinne minst to tre mandater inn på Stortinget ved valget 2021. Ser ikke meg selv som stortingsrepresentant, til det er jeg altfor frittalende og lite politisk korrekt til at det etablerte kan bære over med meg

                                                                                                  

Hvorfor jeg er med på dette.

                      

Har tatt initiativ til å starte INP etter å ha gått med en indre uro i flere år. En uro jeg kjenner på når jeg ser hvordan det politiske landskapet polariseres. Har alltid hatt sansen både for Høyre og AP. Begge partiene har alltid stått for en pragmatisk tilnærming til saker. Stabilitet og forutsigbarhet for Industri, småbedrifter, investorer og norske arbeidsplasser. AP som beveger seg mot et gjerde som synes å ha grønnere gress påvden andre siden. Gjør seg klar til å hoppe over og glemme hvor de kommer fra. Hvem som egentlig har gjort dem styringsdyktige opp igjennom tidene. Toppene har fjernet seg fra virkeligheten og effektivt fjernet de som vi håpet skulle overta gjennom indre dårlig skjulte maktkamper. Savner Thorbjørn Berntsen typer som vet hvor skoa trykker. Høyre har mistet mye av sitt gode fotfeste blant de små og mellomstore bedriftene, grundere, innovatører, de med pågangsmot og vil skape noe for seg selv og samfunnet. De er litt vel vinglete når de svelger så store kameler som granvollen erklæringen er et godt bevis på. Å gi så mye av partiprogrammet for å gå i regjering med partier som V, KrF og FRP viser at Høyres ledelse ikke akkurat følger med i tiden. Vil nevne abortloven som en av sakene som opprører meg stort. Vi skriver 2019 og tar et gigantisk steg tilbake i tid ift kvinners rettigheter til å bestemme over egen kropp. Trodde faktisk vi var ferdig med dette gammeldagse tankegodset i moderne Norge.