Industri- og næringspartiet krever folkeavstemning om EØS.


Industri- og næringspartiet krever folkeavstemning om EØS.Industri- og næringspartiet krever folkeavstemning om EØS.Industri- og næringspartiet krever folkeavstemning om EØS.
EØS er en avtale som legger så sterke føringer på samfunnsutvikling, velferdsstat og arbeidsliv at den truer den norske modellen.

INP mener at gjentatte ekspansjoner av avtalen er i strid med avtalens opprinnelige intensjon.
Det har vist seg at Norge avgir for mye suverenitet ved at vi blir tilknyttet stadig flere og flere EU-byråer og direktiver.

Vi ser at for norsk industri- og næringsliv, Norges befolkning og landets naturressurser, har dagens praksis av EØS avtalen
flere negative enn positive konsekvenser.

EUs energibyrå (ACER)
EUs jernbane byrå (ERA)
EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA)
EUs banktilsynsbyrå (EBA)
Dette er eksempler på byråer vi ønsker å tre ut av for å selv råde over eget arbeidsliv, egen finansnæring, egne naturressurser og
Norges domsavsigelser i høyesterett/ arbeidsretten.
INP krever at konsekvensene av en slik uttreden blir utredet av en uavhengig kommisjon og at resultatet skal gi grunnlag for endringer gjennom forhandlinger/ tilpasninger til ny/ eksisterende handelsavtale(r).

Basert på forhandlingsresultatet skal Norges befolkning avgjøre fortsatt EØS medlemskap eller utmelding.
Kompenserende tiltak skal være på plass før Norge eventuelt trer ut av avtalen.
INP krever at det legges til rette for en folkeavstemming der stortinget ber det norske folk om råd.

INP vil forholde seg til folkets råd
Se også E2 i partiprogrammet