Tom Noreng


Tom Noreng
Fylkesleder

Innlandet er Norges største både jord- og skogbruksfylke


Medlemmer ved stiftelse av Innlandet INP den 20.09.2020 var 38stk som befinner seg her:Mer om InnlandetOm meg

Født og oppvokst i Gausdal og har jobbet i forskjellige områder innen byggfaget som ingeniør, både i privat og offentlig sektor. I dag bor jeg i Brumunddal, og jobber som ingeniør i byggeindustrien.

Hvorfor jeg er med på dette.

INP har et omfattende partiprogrammet med noe for alle.

Offentlig sektor er også en del av næringene og industrien, som er satt  til å forvalte verdiskapningen, lage trygge rammer, ta vare på syke og pleietrengende, forvalte naturresursene, sørge for infrastruktur, ivareta sikkerheten, støtte opp om landbruksnæringen og skape engasjement innen kultur i by og bygd. INP ønsker å optimalisere denne sektoren. Begynner det å bli i overkant mange til å forvalte i overkant stort regelverk og med i overkant kronglete kommandolinjer ? 

Forenkling og effektivisering.


  • Trygghet er et nøkkelord som skaper glede og pågangsmot.
  • Forutsigbarhet er avgjørende for fremgang og investeringer i verdiskapende sektor.


Jeg registrerer at demokratiet har mistet en del av sin kraft, og vi trenger et parti som kommuniserer nedenfra og oppover. INP vil befinne seg på bakkeplan med hodet hevet. 

INP vil være et parti som tør å utfordre internasjonal storpolitikk på flere områder, såsom bistand, EØS, energi, selvråderett og ikke minst klima.