Tom Noreng


Tom Noreng
Fylkesleder

Innlandet er Norges største både jord- og skogbruksfylkeMer om InnlandetOm meg

Født og oppvokst i Gausdal og har jobbet i forskjellige områder innen byggfaget som ingeniør, både i privat og offentlig sektor. I dag bor jeg i Brumunddal, og jobber som ingeniør i byggeindustrien.

Hvorfor jeg er med på dette.

INP har et omfattende partiprogrammet med noe for alle.

Offentlig sektor er også en del av næringene og industrien, som er satt  til å forvalte verdiskapningen, lage trygge rammer, ta vare på syke og pleietrengende, forvalte naturresursene, sørge for infrastruktur, ivareta sikkerheten, støtte opp om landbruksnæringen og skape engasjement innen kultur i by og bygd. INP ønsker å optimalisere denne sektoren. Begynner det å bli i overkant mange til å forvalte i overkant stort regelverk og med i overkant kronglete kommandolinjer ? 

Forenkling og effektivisering.


  • Trygghet er et nøkkelord som skaper glede og pågangsmot.
  • Forutsigbarhet er avgjørende for fremgang og investeringer i verdiskapende sektor.


Jeg registrerer at demokratiet har mistet en del av sin kraft, og vi trenger et parti som kommuniserer nedenfra og oppover. INP vil befinne seg på bakkeplan med hodet hevet. 

INP vil være et parti som tør å utfordre internasjonal storpolitikk på flere områder, såsom bistand, EØS, energi, selvråderett og ikke minst klima.

INP skal drive konsekvenspolitikk, det vil si en kost- / nyttevurdering av alle tiltak, subsidier og bruk av skattekroner innen over nevnte områder vil bli avkrevet regnskap.

Vi kan ikke kaste den norske velferden ut av vinduet, basert på antagelser, følelser og symbolpolitikk.

Vindmøller, elektrifisering av norsk sokkel og en energipolitikk i hendene på internasjonal storpolitikk, setter vår selvråderett og verdiskaping i fare.   

Jeg er med i INP for å kunne snu utviklingen her til lands, fra avvikling til utvikling.