Finn Arne Follestad


Finn Arne Follestad
Fylkesleder

Om meg

Født og oppvokst på Hurum, nærmere bestemt Holmsbu. Gift og vi har 5 barn og bosatt i Volda.
Begynte min yrkeskarriere i Marinen som 17 åring og ble der som yrkesoffiser i nesten 18 år før jeg hoppet av. Jobbet i forskjellige bedrifter men har mer eller mindre pløyet hav i 40 år. Jeg er utdannet Kostøkonom, og har mitt daglige virke i Island Offshore som Forpleiningssjef. Jeg er i tillegg klubbleder for Industri Energi i rederiet.

Hvorfor jeg er med på dette.

Jeg tror Norge trenger ett reelt alternativ til de etablerte partiene i Norge. INP er det beste initiativet jeg har sett!
Jeg opplever at de etablerte partier i Norge i stor grad sloss om posisjoner, i denne kampen har de mistet kontakten med befolkningen. Vi ser at de fleste partier skal legge ned oljenæringen, de vil med andre ord legge ned inntektsgrunnlaget vårt og rasere velferdssamfunnet slik vi er blitt vant med at det er. 

Av politiske saker som er viktige for meg er norske lønn- og arbeidsvilkår innen norsk økonomisk sone.

Vi må slutte å rasere norsk natur, for at vi skal være batteri for Europa. Med andre ord vi må stoppe den vanvittige utbyggingen av vindkraft som vi gjør. 

Vi må sikre industrien slik at de har langsiktige stabile rammevilkår, slik at vi stimulerer til videreutvikling og nyetableringer.

Vi må snu den sentraliseringspolitikken som blåser over landet og gjøre det både trykt å attraktivt også å bo i distrikts Norge.

Vi må styrke forsvaret, vi å konsentrere oss om trusselbilde i vårt nærområde og NATO.

Vi må ta tilbake norsk råderett over egne ressurser og samfunn.  Med andre ord: vi må ut av EØS.