Johnny Ronesen


Johnny Ronesen
Fylkesleder

Om meg

Født og oppvokst i Mo i Rana. Jeg er utdannet Bedriftsøkonom og har jobbet med salg og markedsføring i hele min yrkeskarriere. De siste 6 årene har jeg jobbet som daglig leder i Nordlandsmat AS, der har jeg ansvar for salg og distribusjon av matprodukter som er produsert i landsdelen og da hovedsakelig til dagligvarehandelen.

Hvorfor er jeg med på dette.

INP er et fremoverlent parti som etter min mening passer perfekt i dagens politiske landskap. 

INP er tydelig på det som er viktig for Norge, nemlig Industri og Næring. 

INP er tydelig på at vi skal utvikle , ikke avvikle industrien og dette gjelder selvsagt særdeles Oljeindustrien. Det samme gjelder Næringsutvikling.

INP er et parti som tør å utfordre internasjonal storpolitikk på flere områder, såsom bistand, EØS, energi, selvråderett og ikke minst klima.

INP jobber for å snu den sentraliseringspolitikken som blåser over landet og gjøre det både trygt å attraktivt også å bo i distrikts-Norge.

INP har en heilhetlig politikk som jeg kan stå inne for, og som jeg har lyst å være med å utvikle.