Noter KlimaNoter til Klima
 
  1. Den globale temperaturen har steget med 0,85 grader C siden 1850, som betraktes som naturlig innhenting etter siste miniistid.
  2. Pausen i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2013 er fortsatt reell. Ref.: "University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010)
  3. Havnivåstigningen fra 1901 til 2010 var på 19 cm, eller 1,8 mm/år. Det har steget siden avslutningen av siste istid, avbrutt av den lille istiden, hvor breene la på seg, og havnivået sank. Havnivåstigningen er for tiden jevn, og ikke-akselererende. +/0 – 1mm / år
  4. Forskerne i IPCC skrev i 1990 følgende: «The enhanced greenhouse effect has not yet been detected unequivocally in the observational record.»
  5. Michael Manns «Hockeykølle» - graf er trukket tilbake av IPPC, da temperaturdata ble avslørt til å være manipulert
  6. En endring i skydekket på 1 % vil ha større effekt på oppvarmingen (2 Watt/m2) enn den samlede påståtte, men ikke observerte effekten av våre utslipp (1,7 watt/m2).
  7. IPCC har en stor gruppe forskere som samler stoff om klima, som publiseres hvert femte år. De styres politisk gjennom avsluttende prosesser med byråkrater og politikere, som legger føringer delvis på rapporteres vitenskapelige innhold, og uomtvistelig på de sammendrag som skrives.
  8. Et stort nytt studium publisert i Science, slår fast at de redusert bestandene av insekter rundt omkring i verden ikke kan knyttes til endringer i klima. Det er arealbruk. All fornybar energi er svært arealkrevende, enten det gjelder vindturbiner, biodrivstoff, bioenergi, solenergi eller vannkraft. Det samme gjelder økologisk mat. De som hevder det grønne skiftet må til for å redde biomangfoldet, vet på ingen måte hva de prater om. Det grønne skiftet er en trussel mot biomangfoldet, slik dette insektstudiet viser.
  9. Klimaet har ikke, som uttalt av Cicero, vært stabilt de siste 1000 år. Det har derimot variert voldsomt og med brå endringer.