Om industri- og næringspartiet


INP ønsker ikke å være en del av det typiske politiske fargekartet.
Vi er et sentrumsorientert moderat parti med verdier fra både høyre og venstresiden i det politiske landskapet.
De tradisjonelle styringspartiene har aktivt etterlatt seg et politisk vakuum i det de har valgt å la seg polarisere av ytterfløyene.

Vår visjon:
INP ønsker utvikling ikke avvikling av olje- og gassindustrien og den tradisjonelle industrien i Norge.
INP skal være garantisten for forutsigbarhet, stabilitet og redusere byråkratiet som ofte oppleves som et hinder for nyskaping,
innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser/ næringer.
INP vil bygge Norge.
Vi ønsker å gjenreise forsvar, politi, lokalsykehusene og utdanningsinstitusjoner for å sikre bosetting i distriktene.
INP skal jobbe for å ivareta selvråderetten over nasjonale naturressurser og selvbestemmelsen over eget lovverk, ved å utfordre de overnasjonale regelverkene i EU/EØS.

Owe - live fra oljemuseet i Stavanger
                                                                                                                                                                                                                                                      
Om industri- og næringspartiet