Vårt Land - 21.02.2020


Fremtiden i våre hender

       

Husker vi våre folkevalgtes handlinger?Hvor ønsker vi at fremtiden vår skal gå?2021 blir et år som vi blir nødt til å ta et valg, avgi stemme som vanlig og håpe de gjør jobben eller skal vi satse på noe nytt?

  

Publisert: 21. feb 2020  

                           

Som overskriften tyder så blir dette et innlegg basert på hva og hvor vi vil i fremtiden. Valgkampene pleier som regel først å starte i valgåret, men med regjeringskrise og en mindretalls regjering som nå skal styre frem mot valget 2021, så kommer fremtiden vår til å bli satt på vent.

Vi ser nå et politisk vedtaks vakuum på stortinget, regjeringen har ikke flertall, opposisjons politikere som ikke kan støtte andre parti sine forsøk på endring. De har startet valgkampen mot 2021, og ingen opposisjonspartier ønsker å tilføre de andre en seier i vedtak gjort nå.

North Connect forslaget til et parti, blir nedstemt samtidig som partiledere som stemte mot, blir intervjuet på riksdekkende media og sier det motsatte av hva de stemmer mot og for. Hvor skal vår fremtid ende, når vi ser at avgifter og utgifter blir påført dem som har minst? Vi har gjentakende usosiale vedtak som medfører store kostnader for næringsliv og privatpersoner. Hvor vil dagens politikere med dagens ubønnhørlige overføring av utgifter til næringsliv og privatpersoner?

Norge er tuftet på sosialistiske tanker, samfunnet skal sørge for likhet og et godt velferdsbasert samfunn. Dagens utvikling, med redusert sikkerhet for arbeidstakere, reduserte fremtidsutsikter og forutsigbarhet til næringsliv, medfører at vi ser en flukt av investeringsvillige bedrifter. Investorer skyr nå Norge når de førende partiene vedtar nedleggelse av Offshore drift/ oljeutvinning, i sine lokallag. At vi i Norge skal bidra til et felles løft for å sikre vår fremtid er viktig, men det forutsetter at dagens politikere er sitt ansvar bevisst og hører på folket og deres ønsker.

Vi har et økende fokus på klimasaken i Norge, det er politisk betinget, for ser man hva som skjer på sosiale media samtidig, så viser det stor forskjell mellom politikere og folkets oppfatning. Vi ser politikere som øker avgifter, stemmer mot reduksjon av påførte utgifter som vil ramme bedrifter og forbrukere som har minst.

Jeg selv inkludert er blant dem som nå syns det er på tide med endringer. I den forbindelse har jeg valgt å ta et viktig steg slik jeg selv ser det, jeg ønsker å ta del i politikken. I den forbindelse har jeg vært så heldig å bli kjent med mange andre som og ser denne grove urettferdigheten, sammen med en gjeng flinke mennesker ønsker vi nå å starte Industri- og Næringspartiet (INP).

INP ønsker å tilføre stabilitet og forutsigbarhet, til bedrifter og ikke minst privatpersoner. Vi ønsker at vi skal få en forutsigbarhet med at vi skal ha jobber i fremtiden, det skal faktisk ikke være den norske befolkningens ansvar å løse klimaproblemer. Vi skal bidra med miljøløsninger, for land som er mindre bemidla enn oss.

INP ser ikke noe forsvarlig politikk å avvikle vår oljeindustri, det er den som skal sikre vårt fremtidige velferdssamfunn og sikre utvikling innen industri og næring, slik at vi har arbeidsplasser i fremtiden.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) som utgjør hoveddelen av våre ansatte, blir hele tiden utsatt for regelendringer og avgiftsøkninger. De får en uforutsigbarhet i sin drift, noe som medfører reservasjon til å satse på nye og fremtidige produkter. Bankene begynner å stille «klimakrav»? Hvor skal fremtiden vår ende?

Vi sender alle våre råstoff til andre siden av verden, for deretter å importere dem som ferdig produkt eller halvfabrikata. Hvorfor kan vi ikke gi bedrifter muligheten til å benytte våre resurser i Norge, med Norske ansatte? Det kan jo ikke være så klimavennlig å sende fisk i fra Norge, til Asia for videreforedling? Årsaken til at dette skjer er at vi ikke stimulerer de SMB bedriftene som ønsker å starte opp produksjon og videreforedling i Norge. De blir straffet med at man ikke kan satse, da det ikke er Asiatiske bedrifter som må betale «klimaavgifter» på strøm, eller sine investeringer, dermed blir det ulønnsomt å skape arbeidsplasser her i landet.

At politikerne skal vedta stadig vekk nye avgifter som rammer Norsk næringsliv og befolkningen i Norge, i tillegg skal vi la landet bli styrt av en mer eller mindre fanatisk holdning rundt klima? Hvis man ikke aksepterer «klimakrisen» så skal man ikke slippe til i media? Vi har mye teknologi og kunnskap i dette landet, men de trenger noen som vil satse. Ingen vil satse sine penger på eller i et land som har vedtatt å legge ned den viktigste bidragsyteren til velferdssamfunnet. Det er da stor fare for at man risikerer sin kapital på fremtidige avgifter, for et land trenger inntekter fra diverse skatter, men det er nå så uforutsigbart her i landet at man ikke tar det steget.

Det eneste som man tør satse på, er det veldig få kan tjene penger på og det er klimaprofitt. Selge «grønn kraft», «grønne kvoter» og eksportere den andre varen Norge er bygd på REIN ENERGI.

INP ønsker å bruke disse «grønne resursene» til å skaffe ny industri med reinere produksjon, uten at man skal bygge opp svære vindkraftparker. Vi har energi, vi skal bruke den her i landet for å utvikle fremtidige arbeidsplasser.

For å oppsummere min overskrift på dette leserinnlegget, vi har fremtiden i våre hender i september 2021. Da skal vi gå til nytt valg av nye politikere. Det som blir det viktigste valget er om man vil satse på nye tanker som INP vil stå for, eller om man skal velge å blinde igjen og ta et ukalkulert valg og la dem som hittil har styrt, få fortsette denne nedoverbakken, med usosial avslutting av velferdssamfunnet.

Bjarte Helland

Vestlandet INP

www.inpartiet.no


Les hele artikkelen her: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11753839-fremtiden-i-vare-hender?fbclid=IwAR1BXjksrKsDgGGUv8JjLCRwGZnMLspuygHMzhqHSA1Y97cEi5Gy87mmvCc