Marcus Berven


Marcus Berven
Fylkesleder

21 år som er født og oppvokst i Stavanger. Bor på Tananger med min datter og samboer. Har og driver flere små selskaper for meg selv, men er også Regionsjef og Partner i ett mellomstort rekrutterings og bemanningsselskap. Har kort fartstid og erfaring som styremedlem og listekandidat for FRP. 

Grunnen til at jeg valgte å være med i INP var ganske enkel. Dagens regjering gjør ikke jobben sin. Dagens regjering brenner viktige broer til andre land i Industri og Næringspolitikken, samt langsomt ødelegger landet vårt som alle er så glad i. 

Mine hjertesaker: 

-    Oljenæringen skal ikke legges ned. 

-    Bemanningsloven skal endres.  

-    Det skal bli lettere å starte bedrift i Norge. 

-    Veiene i Norge skal bedres, men ikke på bekostning av økonomien til innbyggere. 

-    Barnehage 

-    Psykisk Helse 

-    Barnevernet skal granskes. 

-    Kommuner og fylkeskommuner som var med å ødelegge livene til 1500 barn da Romani skulle «utslettes» skal stå til ansvar for det som ble gjort. Disse barnene som i dag enda lever skal få erstatning og folkene bak disse forferdelige gjerningene skal straffes.