Hege Strandhagen


Hege Strandhagen
fylkesleder

Om meg

Født og oppvokst i Porsgrunn og har jobbet i industrien både offshore og på land som prosesstekniker. Etter at jeg tok en Bachelorgrad i logistikk på BI har jeg jobbet med logistikk/supply chain og innkjøp i diverse roller for industrivirksomheter både Telemark og Vestfold. I dag bor jeg i Holmestrand, er singel og har ingen egne barn. Jobber i dag i den offentlige forvaltningen som seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser. Dagpendler med tog mellom Holmestrand og Oslo, og ser og opplever derfor hva jernbanereformen fører til…! Er tydelig og klar i talen og rimelig frittalende til tross for at jeg nå er såkalt «byråkrat»!

Hvorfor jeg er med på dette.

Jeg mener Norge trenger ett reelt alternativ til de etablerte partiene og jeg er siker på at INP vil kunne bli nettopp det!  Det at vi i INP kan skape vår egen politiske plattform ved å «ta» saker vi er enige i både fra rød, blå og grønn side tenker jeg er bra! De etablerte partiene trenger å bli utfordret, det er så utrolig lite helhet over politikken i dag at den er skadelig  i det lange løp. Det får være nok «hestehandel» nå, hvor det å karre til seg makt og taburetter veier tyngre enn integritet og lojalitet til de velgerne som faktisk har stemt dem frem! Jeg er sterk i troen på at vi i INP kan klare å samle oss om en politikk som er; helhetlig, sosialt rettferdig, fremtidsrettet og modig! Jeg skal jobbe for ett at INP blir ett parti med integritet og at vi får en helhetlig politikk til det beste for de som i fremtiden vil gi oss sin stemme! Mine fanesaker er blant annet;

  • Forutsigbarhet for norsk industri og næring
  • Arbeidsvilkår
  • Heltids stilinger
  • Rettferdig fordeling og styrking av velferdsstaten

Dette er noen av årsakene til at jeg tenner på ideen og ønsket om å danne Norges neste ledende politiske parti;  Industri- og næringspartiet! 🤗