VEDTEKTER


Vedtektene i sin helhet kan lastes ned her : Vedtekter INP.pdf


§ 1 Navn

Partiets navn er Industri- og næringspartiet med forkortelsen INP.
Navnet på fylkeslag, lokallag og kretslag/bydelslag skal bestå av fylkesnavn/kommunenavn/geografisk betegnelse og forkortelsen INP.
Partiets farger i logo, inkludert navn, er orange og turkis.


§ 2 Formål

INP er et sentrumsorientert moderat parti som skal jobbe i henhold til sitt enhver tid
gjeldene partiprogram og fremme partiets visjon, UTVIKLE IKKE AVVIKLE.