Børge Nordås


Børge Nordås
Fylkesleder

Om meg

Mitt navn er Børge Nordås født i Tromsø i 1960. 

Jeg er samboer, har 3 voksne sønner og 2 bonusbarn. 

Vi var var 5 søsken som kom fra et arbeidersamfunn hvor mine foreldre sluttet å seile utenriks da rederne flagget ut og vi flyttet sørover til Knaben gruver i 1964, nedlagt i 1973 ( 1885 til 1973) 

Så kom oljå som min far begynte i. Etter noen nedgangstider på et lokalt skipsverft flyttet til Stavanger i 1978 å begynte å jobbe på Rosenberg Verft.  

Skipsindustrien i 1976-1981 var med under bygging og Statfjord B. Offshore har jeg jobbet siden 1984 som rigg mek og sveiser og nå de senere åra med boring og ferdigstilling av brønner.  

Jeg har reist utenriks som reparatør og  jobber nå på Snorre A 1994-2021.

I disse årene har jeg brukt min fritid å vært samfundsengasjert i lag og foreninger i 29 år. Jeg var i 1992  sekretær under kampen mot EU og ellers tillitsverv i jobb sammenheng. 

Mitt engasjement nå rettes mot det folkelige og ønsker å skape tillit til den politikk vi er valgt for å vinne. Mitt engasjement mot vindkraft gjelder både på land og til havs og at folket skal ha rett tilø å si nok er nok.  Jeg er en person som søker løsninger i et samarbeid for å ivarteta norsk industri og næringsliv. Alfor mange år har debatter dreiet seg om nei til bomavgift og flyktninger, det kan virke som etablerte politikere ikke ser det norske politiske landskap, kansje pga. posisjoner. 

Nymotens el.poltikere må en gang forstå at det er folket som velger de og da må de stå opp for demokratiet. Det overasker meg at såkalte "store" partier blir oppspilt av unge posisjon broylere. Politisk sett burde det vært inført en konsekvensanalyse for alle nymotens utalelser som påvirker oss negativt. En kost nytte effekt på å legge ned norge å like raskt tro at en industri skapes av ord. Nei takke meg til. Historien forteller oss mere, et land som var avhengig av samarbeidet med folket. At oljeintekter har blitt sløst bort fra landet merkes. Norsk skipsindustri er borte, sjøfolk ble omskolerte. Investorer i fiskeforedling spilte på utenlands arbeidskraft, vannkraft, trevare, jordbruk, forskning, høyskole osv. Ja vi kunne vært fremst i klassen om vi hadde politikere med  sans for egenproduksjon. 

Valgdebatter de senere år har stort sett handlett om hvem som er for eller mot bomstasjon og flyktninger... Tilskudd til egen næring har falt ut, posisjoner innenfor klima/parisavtalen/EU osv har vistnok vært viktigere. Hva blir restultatet. Jo vi velgere mister totalt tilit til de folkevalgte. Personlig tror jeg småpartiene blir vinnere i år. 

Stem nytt, stem INP inn på stortinget.