Politikken vår

Partiprogram


INP vil fokusere på verdi-samfunnsplanlegging og møte næringslivet med riktig kompetanse for neste generasjon. INP vil satse og investere i norsk arbeidskraft og kompetanse. Vi vil investere mer i mennesker, slik at flere kan ta del i de reelle behovene i arbeidslivet fremover. Industri- og Næringspartiet vil satse stort på kompetansepolitikk og omstilling. Dette er et satsingsområde for INP.

Kampen mot vindkraft


INP er motstandere av vindkraftverk på land eller til havs.

Dagens hovedargument for storsatsing på viindkraftverk i norsk natur, er den "grønne omstilling". 

INP vurderer de inngrep som er gjennomført i dette "grønne skifte" som symbolpolitiske tiltak og er ikke løsningen for Norge.

Pensjon


INP vil jobbe for at de som har bidratt over et langt liv ikke blir salderingsposter i statsbudsjettene.
God eldreomsorg, rettferdige pensjoner og fleksible ordninger for eldre arbeidstakere burde være selvfølgeligheter i dagens Norge.

Industri- og Næringspartiet vil kjempe for at underreguleringen for pensjonistene skal ta slutt! Det var aldri intensjonen at pensjonene skulle øke mindre enn prisveksten. 

Verdivalg


INP vil fokusere på Verdi-samfunnsplanlegging og møte næringslivet med riktig kompetanse for neste generasjon. INP vil satse og investere i norsk arbeidskraft og kompetanse. Vi vil investere mer i mennesker, slik at flere kan ta del i de reelle behovene i arbeidslivet fremover. Industri- og Næringspartiet vil satse stort på kompetansepolitikk og omstilling. Dette er et satsingsområde for INP.

Miljøvern


INP ønsker å si opp Paris-avtalen og rette fokus mot det håndgripelige.

Vi ønsker å snu fokuset mot miljø og å ta et krafttak for å rette opp i det håndgripelige.

INP vil bruke midler på plast i havet, forsøpling av naturen. 

Vi tenker å benytte en del av alle bistandsmidlene på vår "plast for pant"-kampanje, som vil rydde opp i de store mengder uresikulerbare avfall. Omdanne dette til energi ved hjelp av utstyr produsert og utviklet i Norge, som et viktig ledd i dette.

Kjernesaker for INP


 • Industri- og næringsutvikling
 • Distriktspolitikk
 • EØS og EU-spørsmålet
 • Vindkraftmotstand
 • Pensjonsløftet
 • NAV - reformering og omstrukturering
 • Sikkerhet og forsvaret
 • Helsevesenet og velferdsstaten
 • Olje- og gassindustrien
 • Samferdsel 
 • Beredskap
 • Kompetanseløftet