MILJØVERN

INP er tydelige på at vi tar miljø og klima på alvor.

INP er et miljøparti som vil forsvare miljøet mot forringelse av meningsløse klimatiltak. Miljøvern er tiltak som har som mål å bevare natur og økosystemer og å begrense endringer på natur eller rense eller rydde opp skader i ettertid. 


INP er et parti for industri og næringsutvikling som vi vil satse på fronter der det kan dokumenteres effekt og gjerne genererer utvikling og verdiskapning. INP er opptatt av å skille miljøvern  og klima.


Vi følger den svært polariserte debatten med stor interesse.

Vi har stor respekt for politisk innsats og økonomisk vilje i beste mening og i den tro at kloden skal bli et trygt og sikkert sted å leve. Samtidig registrerer vi en klimakrisepreget kommunikasjonsform som strider både mot IPCC sine egne reservasjoner og faktiske reelle observasjoner over tid. INP vil fokusere mer menneskeskapte miljøendringer, på miljøvern og økosystemer. 

HAVET 


INP vil øke fokuset på holdningsskapende miljøarbeid nasjonalt og særlig internasjonalt. Plast i havet skyldes i all hovedsak (98%) søppel fra 10 store elver i Asia og Afrika. Det blir veldig viktig å bistå disse landene med tekniske løsninger og holdningsskapende reformer. Å opprette mottaksanlegg for plast og gjenvinnbart søppel med en økonomisk gulrot,er et eksempel på noe som kan få stor effekt på kort sikt.

EN MILJØPOLITIKK VI KAN TRO PÅ!

Klimaet har alltid variert, og vil alltid gjøre det. Vi trenger en miljøpolitikk vi kan tro på. 
Klimaet er knyttet til solsystemets vandring gjennom galaksen, til Milankovitch-syklene, solaktiviteten, variasjoner i havstrømmer og skydekke – og en rekke andre faktorer som ligger langt utenfor menneskets kontroll. FN har vedtatt som sitt 13de bærekraftsmål, at de skal stoppe klimaendringene. Det lar seg ikke gjøre. Det er et uttrykk for overmot. Det lar seg ikke gjøre å oppfylle den målsetting mange norske politikere har vedtatt: å gi oss alle et stabilt klima. Dette har aldri eksistert, og kommer heller aldri til å gjøre det. 

Miljøvern 

Industri- og Næringspartiet vil sikre miljø og norsk natur mot inngrep fra vindkraftverk. Vindmøller gir dyrere energi, krever store subsidier, ødelegger norsk natur, og fører profitt ut av landet. Denne satsingen og subsidieringen vil INP stoppe. 


  • INP vil stoppe Kjøp og salg av klimakvoter gjennom EUs og FNs kvotehandelssystemer. 


  • Bevilgninger til klimaarbeid i frivillige organisasjoner tas bort, og fokuset rettes mot miljøorganisasjoner. 

Miljøvern

Satsing på biodrivstoff, både bioetanol og biodiesel, har store miljøkonsekvenser. Det ødelegger natur over hele kloden, og øker CO2-utslippene gjennom atskillige tiår. Innblandingskravet må fjernes.


  • Elektrifiseringen av oljeinstallasjonene må oppgis. Det er et symboltiltak og plakatpolitikk som er uhyre kostbart, og fører utelukkende til at gassen blir brent i andre land