Gjenreise forsvaret

  • Større fokus på mobilitet og hurtig respons for å kunne forvare eget territorium.


  • INP sier ja til NATO.


  • INP sier nei til deltagelse i en eventuell EU hær.


  • Styrke det militære samarbeidet i Norden.


  • Obligatorisk verneplikt for alle.


  • Operative styrker skal bestå av vervede profesjonelle og vernepliktige.


  • Økt trening for mobiliseringsdisponerte styrker.


  • Modernisering med bruk av egenproduserte droner både for rekognosering og skarpe oppdrag på land og i sjø.


  • Andøya skal beholdes som base.
unsplash