Er du pensjonist? 

INP vil jobbe for at de som har bidratt over et langt liv ikke blir salderingsposter i statsbudsjettene.
God eldreomsorg, rettferdige pensjoner og fleksible ordninger for eldre arbeidstakere burde være selvfølgeligheter i dagens Norge.

Industri- og Næringspartiet vil kjempe for at underreguleringen av pensjonistene skal ta slutt! Det var aldri intensjonen at pensjonene skulle øke mindre enn prisveksten. 

REGULERING

Pensjonsreformen i 2011

forutsatte regulering under lønn, men det vi har fått er regulering under pris. Det er i strid med Stortingets vedtak. INP vil fjerne underreguleringen. 


Reduksjonen i pensjoner som følge av 0.75 formelen må rettes opp umiddelbart.

Pensjonene reguleres tilsvarende generell lønnsutvikling i offentlig sektor tilbake til 2015.


INP forventer at det skal være en automatisk regulering av pensjon etter hvert årlige lønnsoppgjør. Det skal reguleres opp i henhold til resultat, i form av den % lønnsvekst som samfunnet har fått.

UTVALGET 


Pensjonsreformen fra 2011 blir nå sett på av et utvalgt under Solberg-regjeringa. Mandatet for gjennomgangen er omfattende og dyr. Tidligere NHO-sjef og nå konsernsjef for Schibsted, Kristin Skogen Lund, leder utvalget. 


Pensjonsutvalget skal beskrive pensjonssystemet og vurdere om de langsiktige målene i reformen kan nås. Da målet for pensjonsreformen var å få mindre pensjonskostnader, vil vi tro utvalget ikke vil bedre betingelsene for pensjonistene.