INP publikasjoner og presseoppslag


Industri- og Næringspartiet med egne og andres ord
Helse-Norge trenger omorganisering 28.08.2023

Vi mangler ikke «hender» innenfor helse og omsorg!

Alle partier omtaler dette i velformulerte vendinger, men de snakker ikke om «elefanten i rommet», nemlig en ledelsesform som har skapt langt flere ledelsesnivåer og byråkratisert arbeidsprosessene.

Ole Martin Martinsen INP


unsplash