INP vil fokusere på oppgradering av eksisterende vannkraft

Energinasjonen Norge har behov for økt tilgang på elektrisitet.


Det foreligger store og omfattende kalkulasjoner på hvor mye potensiell kraft vi kan hente ut av våre eksisterende vannkraftverk.


Det er ikke behov for å rasere flere vernede vassdrag, da man kan øke produksjonen i Norge med opp til 30 twh ved å gjennomføre fysiske inngrep i de eksisterende anlegg.


Skatteregimet må revideres, slik at insentivene til oppgradering kan innføres. Reglene for overproduksjon på gitte konsesjoner, medfører at vi ikke får maksimalisert de eksisterende anlegg.


INP er klar på at vi ønsker disse endringene.