Bli medlem

INDUSTRI-  og NÆRINGSPARTIET
inviterer deg herved til å støtte vårt
arbeide ved å tegne medlemskap.
Bli med og bygge Norge.

Med vennlig hilsen
INP
org.nr.924942703.

Årsmedlemskap. 

Gjelder ett år fra innmeldingsdato (dato til dato).


Hovedmedlem kr. 350,-

Familiemedlem kr. 200,- (forutsatt hovedmedlem i familien)

Honnørmedlem kr. 150,- (over 67 år eller ufør)

Ungdom / Student kr. 150,- (ungdom under 30 år)