FAQ

Her legger vi ut ofte stilte spørsmål med svar.


Følg med på nye spørsmål og besvarelse etterhvert som de blir bearbeidet.

Nye spørsmål postes på

post@inpartiet.no


Spørsmål 1


Dersom INP kommer i en posisjon der de kan bli invitert til samarbeid på Stortinget, med høyresiden eller venstresiden i det politiske landskapet, hvilken side vil dere velge?

Svar på spørsmål 1


Industri- og næringspartiet (INP) er tuftet på sunn fornuft der vi ønsker først og fremst å føre realpolitikk.

Vi tror fremtiden er å legge bak oss politikk basert på -ismer og ideologier definert for svært lenge siden.

Det unike med INP er at vi ikke er sosialister, nasjonalister, nasjonalkonservative, klimahysterikere, klimafornektere, liberalister, religiøse eller kommunister, men har gode elementer fra alle sider i det politiske landskapet. Vårt store engasjement for å bevare og forbedre miljø- og naturen i samspill med nyindustrialisering, sterk desentralisering av offentlige departementer/ direktorater/ etater og med utvikling ikke avvikling av olje og gassnæringen, oppsigelse av EØS-, og Paris avtalen, vår jobb nr. 1 med utryddelse av fattigdom og solid velstandsutvikling også for pensjonistene, gjør at det rett og slett ikke «passer seg» å plassere INP på enten den ene eller andre siden slik det politiske landskapet i Norge er oppdelt.


Vi har funnet det strategisk riktig og viktig å ikke la oss «binde til masten» etter en tradisjonell høyre/ venstre akse.

INPs politikk har mange gode saker de fleste vil forbinde med både høyre- og venstre siden i det politiske landskapet.

Vi ønsker å jobbe for våre saker og søke samarbeid for gjennomslag med hele det politiske landskapet uansett hvilken side de i utgangspunktet bekjenner seg til.

Når vi ser på andre mellomstore partier som har søkt makt rundt kongens bord fordi de mener de skal få gjennomslag for flere saker i posisjon enn i opposisjon, er det et fremtredende fellestrekk at de har måttet svelge mye kameler.

Når vi ser hvordan disse partiene har mistet medlemmer, velgerflukt og oppslutning fordi de har nærmest utslettet sitt særpreg, sin relevans og troverdighet er det en god lærepenge for INP å ikke gjøre det samme.

Å gå i regjering for enhver pris ligger ikke i INPs natur.


Må vi gå fra vår identitet står vi heller over den selvskadingen vi har sett i de siste regjeringene i dette århundre.

Vi i INP tror vi skal få til mye i opposisjon, så får heller tiden vise hva vi skal gjøre når vi blir store nok til å lede en regjering.

Sunn fornuft har en lei tendens til å «tvinge» seg frem til slutt.

Skulle vi pekt på en plass på Stortinget der INP hadde passet svært godt, måtte det vært i den attraktive vippeposisjonen.

Skal vi få dette til er vi avhengige av at mange nok stemmer INP.

Får vi din tillit skal vi love å ta godt vare på den og jobbe for saker det norske folk vil at vi skal jobbe for.


Gå til innmelding