Teller ikke min stemme?

En stemme på et lite parti innenfor eller utenfor stortinget er en bortkastet stemme?, Det blir ikke en sannhet om en gjentar det flere ganger.

Venstre Norges eldste parti, stiftet i 1884, omtrent samtidig med innføringen av den norske parlamentarismen. Venstre var et parti som den gang besto av kjøpmenn og andre, og i den tiden kunne betraktes som middelklassen i samfunnet, de mente de hadde for liten makt i samfunnet. Var det bortkastet å engasjere seg i dette partiet?

Høyre ble stiftet i 1884. Dette ble partiet for det øverste sosiale og økonomiske i den tiden, som f.eks. direktører, disponenter, bedriftseiere av større produksjonsbedrifter osv., og de var selvsagt monarkivennlige. Var det bortkastet stemme, å stemme på Høyre den gang? Det samme høyre i dag, er ett av to styringspartier i Norge?

Det tredje partiet i den daværende norske "partifloraen" kom Arbeiderpartiet i 1887, AP tok opp arbeidernes situasjon i samfunnet, de kjempet for lønn, arbeidstid, arbeidsforhold, og andre forhold for den norske arbeideren. Var det en bortkastet stemme å stemme på AP, hvis man var en vanlig arbeider? 


Hvorfor kan vi ikke få konkrete meningsmålinger for alle partier som har kommet over 1,0 % prosent? Det burde ikke være noe problem. Her favoriserer både meningsmålingsinstitutter, og landets ledende mediehus, de etablerte partiene. Dette blir et demokratisk problem, og som ikke gagner verken tilliten til det politiske systemet, eller til valgdeltagelse, at det ikke går ut informasjon om alle registrerte partier over en viss størrelse.

Dette ser vi også under partilederdebatter, og partilederutspørring. Det er bare lederne for de partier som er på stortinget som slipper til.

Med en slik manglende mediedekning, legger også media veldig til rette for at, folk skal få den følelsen av, at Deres stemme er bortkastet, hvis de stemmer på ett av de mindre partiene utenfor stortinget. Slik kan vi rett og slett ikke ha det lenger!

Jeg har forhåndsstemt og det ble Industri og næringspartiet.

Slik kan en holde på i historien om de forskjellige partiene, hva har denne historien lært oss, at en stemme på et lite og kanskje nystartet politisk parti, overhodet ikke er en bortkastet stemme,

Det andre denne historien har lært oss er, at det ser ut til å være vanskeligere å komme inn på stortinget for de partier som nå står på utsiden. Det skyldes mye hvordan landets hovedmedier behandler valgkamper på. Fra nasjonale undersøkelser, viser at rundt 75 til 80 % av landets redaktører og journalister stemmer på partier på venstresiden. Det er ikke alle av disse som evner å være objektive.

På VG sin siste meningsmåling offentliggjort den 19. august, under en måned før valget viser, at stolpen andre partier, nå er oppe i 5,8 %. Hva betyr det?

Det kan vel ikke tolkes på annen måte at, 2-3 partier i gruppen andre nå begynner å vokse på meningsmålingene, kanskje INP er ett av dem?