INP er motstander av vindkraft 


VI VIL IKKE ØDELEGGE NORSK NATUR

En av Industri- og Næringspartiets (INP) grunnleggende visjoner er å bevare miljøet.

Vindkraftverk på land og på havet er og blir derfor en viktig sak vi vil jobbe for å avskaffe.
På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere.
Det er gitt konsesjoner til utbygging i folks rekreasjonsområder og i folks nærområder, med de støyproblemene dette medfører.


Vi ser at det ikke er tilstrekkelig krav til sikring av utslipp som oppsamling av hydraulikk- og smøreolje.
Det er en potensiell fare for at dette vil kunne havne i grunnvannet og forurense folks drikkevann.
I nordområdene ser vi at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til urbefolkningen og deres kultur, og vil kunne fordrive næringsliv på vidda.


Derfor må vindkraftverk stoppes og det må reverseres.

 • Vindkraftverk på land og på havet er og blir derfor en viktig sak vi vil jobbe for å avskaffe.


 • På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere.

 • Microplast fra glassfiberarmerte vinger vil være et problem det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til.


 • Derfor må vindkraftverk stoppes og det må reverseres.
  All utbygging må stanses, og den ødelagte naturen må tilbakestilles så godt det lar seg gjøre ved å fjerne veiene som er bygget og alle synlige spor som kan fjernes etter ødeleggelsene.


 • Vi skylder våre etterkommere å forsøke å bøte på de enorme ødeleggelsene som er begått.
  Norge trenger ikke vindkraftverk.


 • Ved å prioritere riktig, prioritere norsk næringsliv, norsk industri og norske husholdninger, vil vi ha nok kraft i overskuelig fremtid.


 • Ved å oppgradere norske vannkraftverk vil vi kunne møte et økt fremtidig behov for kraft.
 • Vi har en værhard kyst som gjør at vindkraftverk blir lite tilgjengelig for vedlikeholdspersonell enten de skal ankomme vindkraftverk med båt eller helikopter.


 • Slik vi ser det, vil vindkraftverk fordrive annen tradisjonell næring dersom de skal lokaliseres på de få stedene som kan være egnet.


 • Vi ser at driften av slike vil være avhengig av betydelige subsidier, direkte og indirekte offentlige overføringer.


 • Microplast i havet vil være en enda større utfordring her på grunn av den stadige nedslipingen av plastbeskyttelsen på vingene.


 • INP vil jobbe fokusert for å hindre at havvindkraftverk blir etablert.