Gjesdal INP

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Hege Vatland

LOKALLAGSLEDER

Hege Vatland

Leder interrimsstyre Gjesdal INP og

Gjesdal INP sin ordførerkandidat til valget 2023

Jeg er 49 år, er samboer og har 3 barn.

Jeg har over 30 års erfaring fra oljeindustrien, 16 år offshore som prosesstekniker, og siden på drift og vedlikeholdstøtte på land.

Jeg er oppvokst på Sandnes og Bryne, men flyttet til Ålgård i 2003.

Jeg er over snittet samfunnsengasjert og synes ofte det er vanskelig å være stille i viktige saker. Jeg reagerer sterkt på urett, og er en forkjemper for at man skal ivareta de som kanskje ikke har de beste ressuresene selv.

Jeg har vært med som trener i Ålgård turn i flere år, og vært engasjert i styret. Sittet i FAU på ungdomsskolen og vært klassekontakt på barneskole. Sitter som kommunens representant i SU i en lokal barnehage.

Jeg er nestleder i kommunens kontrollutvalg, og er frem til valget i september -23 vara i kommunestyret fordi jeg stod på Frp sin valgliste ved forrige kommunevalg.

I februar 2023 valgte jeg å melde meg inn i INP fordi INP politikken treffer mine verdier.

Barn og ungdom står i mitt hjerte, barn og ungdom skal ha en trygg og forutsigbar fremtid. De skal ha gode helsetilbud og gode skole og fritidstilbud.

Barn er ikke like, og jeg er tilhenger av å tilpasse skolen til barna, ikke motsatt. Jeg ønsker å innføre diversitet i opplæringsoppleggene, da ikke alle barn er laget for å sitte stille. Innføre mer praktiske, kreative og estetiske fag i skolene igjen. Da forskning tyder på at det praktiske, kreative og estetiske stimulerer til bedre læring.

Jeg ønsker å jobbe for bedre psykisk helsetilbud. Bedre psykiatrisk- og rus omsorg.

Jeg er motstander av EØS avtalen, Acer avtalen og mener at Paris er en stor bløff.

Jeg er mot vindkraft, både til land og til havs. Jeg mener vi må effektivisere allerede eksisterende vannkraftverk. Vi må få på plass ordninger som gjør det intressant og attraktivt for vannkraftselskapene å oppgradere anleggene sine slik at de blir mer effektive.

Vi må legge til rette for mikrokraftverk.

Jeg er tilhenger av kjernekraft utbygging.

Oljebransjen må sikres da vi ikke blir kvitt fossilt brensel med det første. Og norsk oljeindistri er av den reneste i verden.

Stopp symbolpolitikk med elektrifiseringen av sokkelen. Det er en enorm kostnad som blir kastet over den norske økonomi, og som ikke har klimaeffekt.

Jeg ønsker å fokusere mer på miljø, og forsøpling, da det er et større problem med mikroplast og plast i havene enn hva klimaet er.

Harald Holene

NESTLEDER

Og 2. kandidat Gjesdal INP


Harald Holene er 55 år, samboer og har 3 barn. Lang erfaring fra olje- og gass, samt hageservice og planter.

Opprinnelig fra Hinna, men har bodd mange år i Kvam og Sola. Satt som vara i kommunestyret for FrP i Sola. Flyttet til Ålgård i 2021 og har siden engasjert seg for Gjesdals innbyggere.


Harald brenner for at det må stilles krav til ansvar for utbyggere. Kommunene som er utsteder av igangsettelse og brukstillatelser må ta sitt ansvar.  


Han er opptatt av barns velferd og psykiske helse. Forutsigbarhet for barn og foreldre i forbindelse med skilsmisser, samvær og bidrag. NAV må forholde seg til avgjørelser fra domstol.


Harald vil jobbe for den oppvoksende generasjonen, og bedre vilkår for de svakeste.

 

 

Tom Edward Idlander

MEDLEMSANSVARLIG

Kasserer/medlemsansvarlig i interrimsstyret Gjesdal INP


Tom Edward Idlander 42 år, gift og har 2 barn. Utdannelse innen serviceelektroniker-yrket, og har de siste 4 årene jobbet innen data og IT som driftskonsulent. Driver på fritiden med hagearbeid, vaktelhold samt turer i skog og mark.


Tom Edward er opptatt av at kommuner skal drive effektivt, og ikke sløse skattebetalernes penger for tilrettelegging av samfunnsøkonomiske ulønnsomme prosjekter – et aktuelt eksempel er vindkraftanlegg, der både lønnsomheten samt eierskapet på mange av disse kan diskuteres.


Han er sterkt imot enhver økning av kommunale skatter og avgifter som en sovepute for manglende økonomisk prosjektstyring. Han er også opptatt av at fokuset på miljø – ren luft, drikkevann og jordsmonn – ikke må komme i bakgrunnen til fordel for kostbare og lite målrettede klimatiltak og –avgifter.

Han har også sett seg lei på den manglende konkretiseringen av såkalt grønn omstilling, og den økende mistilliten til norsk olje- og gassutvinning – der vi i Norge har meget høy kompetanse som bør utnyttes videre de kommende årene med nye olje- og gassfelt som oppdages, som da kan bidra i utviklingen av nye teknologier innen energi og verdiskapning.


Tom Edward vil arbeide for at gode intensjoner og handlinger ikke går tapt i byråkrati, tungrodd politisk tankegods og et kortsiktig jag etter profitt.


Gjesdal INP vil utfordre den tradisjonelle tankegangen om at lokalpolitikk kun er forbeholdt de politikerne som har vært med i politiske parti samt kommunestyre i flere år – uten å bli utfordret av de med relevant arbeidserfaring og -kompetanse.


7. kandidat Gjesdal INPMvh Tom Edward

Haugesund INP


Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Rune Christiansen

LOKALLAGSLEDER

Jeg heter Rune Christiansen, født 03.11.1965, Gift med Sinead, har 3 barn. Har jobbet i olje industrien i 15 år og i rørlegger yrket like lenge. Er nå tilbake i oljeindustrien, men som funksjonær.

Har aldri vært politisk aktiv før, med da jeg fikk høre om INP og deres partiprogram valgte jeg å melde meg inn for nå må vi vanlige arbeidsfolk ta styringen tilbake slik at vi faktisk har noe å overlevere till våre barn og barnebarn.

Det som jeg ønsker å gjøre noe med er avgifter, statlig sløsing av våre penger, straffe loven og at vi skal kunne bo og bli gammel i en trygg og god by, alle sammen.

Vi har og et godt slag ord i INP som jeg likte: utvikle ikke avvikle.

Og som Erik Bye sa: politikere skal være klar over at de er ikke være herrer, i demokratiet skal de være klar over at hver dag de står opp og hver dag de legger seg så er de våre tjenere.


De er folkets tjenere.

Helge Gjesdahl

Styremedlem

Hei.

Helge Gjesdahl

Styremedlem

Jeg ble interessert i INP grunnet en politisk diskusjon med en kollega. I tillegg var det nå ingen politiske parti jeg kunne stole på. Dermed falt valget på INP,har aldri vært medlem i noe parti før.

Vennlig hilsen

Helge

Tor-Leif Lunde

Nestleder

Hei! Jeg er 1966 årgang og har arbeidet i barnehage siden 1990. Snart 33 år i samme

bransje. Jeg har vært assistent, pedagogisk leder og styrer. I tillegg har jeg hatt verv som hovedtillitsvalgt og leder seksjon barnehage.
Hvorfor har jeg engasjert meg? Jeg er imot nåværende politikk, som innlemmer oss i en union med eu. Vi må beholde vår suverenitet. Norge innfører eu`s lov og regelverk, noe som medfører at vi mister kontroll over egen utvikling.

Utviklingen i utdanningssystemet har en svært negativ utvikling. Færre vil utdanne seg til barnehagelærer og lærer. Vi mister kunnskap og kompetanse. Derfor vil vi barna få et dårligere tilbud og det vil bli flere som ikke klarer seg i høyere utdanning. Dette vil få en negativ konsekvens for samfunnet vårt over tid. Større kostnader i NAV systemet.

Staten tar inn store inntekter og bør kunne bruke inntektene bedre. Det er og har vært en enorm sløsing fra staten sin side. Med fornuftig forvaltning bør det være mulig å unngå unødvendige ekstraskatter som bompenger.
Norge er ikke klima –eller miljøversting. Vi har et lavt utslipp av co2. Vi skal være helt fremme i det å ivareta miljø og klima, men det må bygge på fornuftige løsninger. Vindkraft er ikke en slik løsning. Vi må ha alternativer, som oppgradering av vannkraften og vi må se på saltsmelteverk. Vindkraft vil kun medføre enorme utgifter både for stat og befolkningen.

Vi må gi pensjonistene en god alderdom etter mange år i arbeid. Ekstra skatten hvor de trekker 0,75% bør være det første som fjernes. Løsninger for hvordan vi kan gi hjelp i sluttfasen av livet må ikke innebære, at man fjerner menneskelig hjelp. Digital hjelp skal ikke erstatte personlig oppfølging.

Agnes Lauritzen

Styremedlem

Jeg heter Agnes Lauritzen

60 år , Skilt .
3 barn, 5 barnebarn til nå.
100 % Ufør,
Er utdannet barne og ungdomsarbeid.er, med videre utdannelse.,
Jobbet mye med rus, lavterskel tilbud
Jobbet som servitør og bartender.
Er nå med organisasjonen. « Mat onna bronå» , hjelper til der når jeg klarer og har mulighet. Er også med i styret i Haugesund Blues Club .. live musikk 1 gang i mnd.
Med i styret for Mental Helse

Føler dette er ting som har ting til felles

Står for rettferdighet og likeverd ...
Sloss for de svake, uføre, syke og de som ikke klarer å sloss for seg selv.

Hanne Britt Haugland

Styremedlem

Jeg heter Hanne Britt Haugen og er 73 år,og pensjonist. Jeg er enke,har 2 sønner,7 barnebarn og 4 oldebarn. Jeg har 40 år bak meg i salg og service,hotell og restaurant. Har jobbet mye som tillitsvalgt og HMS representant.

Jeg brenner for pensjonistene og for Mental Helse.


På tide å få nye koster inn på Stortinget og få Norge på rett kjøl igjen.

Frøydis Anita von Krogh Vikanes

Styremedlem

Frøydis Anita von Krogh Vikanes

62 år Gift med Knut Einar
2 barn, 1 barnebarn, 2 bonusbarn, 4 bonusbarnebarn Har bodd i Haugesund i 6 år.

100% ufør i 10 år nå, har stort sett jobbet som regnskapsfører, som sekretær, operating assistant (seismic ships) bla.a.

Vært styremedlem i Grinde og Årek kvinne og familielag, leder for Blekkulf Rogaland(1990-tallet) Tok ekstra utdanning miljø og ressursforvaltning.

Jeg ble medlem i interimstyret etter forespørsel. Jeg ønsker å bidra med å bygge ett solid Haugesund INP. Legge vekt på å få en trygt og inkluderende kommune med plass til alle. God offentlig kommunikasjon til alle deler av kommunen. Gjøre kommunen bedre på å nå alle med informasjon om møteplasser.

Kinn INP 


Fra venstre : Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Lillian Bratholmen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 

Snart 69 år og pensjonist.

32 år i Bilfinger Industrier, som Isolatør. 10 år som klubbleder i SAFE Bilfinger.

Mamma til 3, og mormor/farmor til 6.

Opptatt av countrymusikk, gamle biler(min Chevy-van)
Drevet med musikk siden eg var 12 år, sunget, spilt i band, vært i kor, til for ca 10 år siden, da eg sluttet med det.

No gleder eg meg over jobb på Quality Hotell Florø, og alle gode kollegaer der, som eg setter stor pris på.

 

Hvorfor INP?
Programmet til INP passer meg heilt. Bla,; ut av EØS.

Vekk med vindkraft på land og sjø.

Vekk med underregulering av pensjon, og mye mye meir.

Navn

Nestleder

Telefon:

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Navn

Nestleder

Telefon:  

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Elverum INP 


Fra venstre : Jan Aril Lindstad (leder), Jan Olav Hornmoen Brudevold, Kenneth Johnsen (nestleder), Torgrim Diseth

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Jan Arild Lindstad

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 905 95 549

Min bakgrunn er:

Psykoterapeut, humanetiker, veileder og instruktør.

Tidligere yrkesaktiv lærer, arbeidsformidler, lensmannsbetjent, truckfører, maskinfører og hjelpemann.

Jeg er spesielt opptatt av energiforståelse, mental helse, kriseberedskaps-håndtering og EU/EØS-problematikk.

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi nødvendige endringer i Norge må skje gjennom nasjonale, politisk endringer.

Fornuft og respekt for folkeviljen må gjenskapes.

Kenneth Johnsen

STYREMEDLEM

Telefon: 948 21 514

Min bakgrunn er bla: ansatt i teknisk etat i Elverum Kommune, vekterbransjen, forsvaret, dørvakt, jernstøper, montør av solskjerming, begravelsagent, truck og hjullastersjåfør, driftsoperatør, med ansvar for farlig avfall. Er også med i prøvenemnda i Innlandet Fylkeskommune i Gjenvinningsfaget.


Norge trenger et parti som setter det norske folks interesser først, og som bør styres av arbeidsfolk, og ikke oppdrettspolitikere som har solgt sjela si, avvikler landet, og styres av eliten i EU/EØS!"

Lord Torgrim Diseth

STYREMEDLEM

Telefon: 971 38 829

Min bakgrunn er :

Jeg er født i og bor i Elverum kommune i Innlandet, jeg begynte å jobbe som gårdsgutt etter grunnskolen og gikk deretter på videregående skole før jeg søkte meg ut i førstegangstjenesten, etter avsluttet tjeneste fikk jeg jobb innenfor betong industrien hvor jeg jobbet noen år før jeg på nytt søkte meg ut i forsvarets tjeneste, da jeg kom hjem derfra fikk jeg jobb innenfor transportbransjen hvor jeg jobbet noen år før jeg søkte nye utfordringer innenfor anleggsbransjen, der jobbet jeg noen år før jeg fikk jobb innenfor avfallsbransjen, der jeg tok fagbrev i gjennvinningsfaget. I tillegg har jeg forskjellige fag relaterte kurs. Jeg er også for tiden ptv/htv (Delta/YS) på min arbeidsplass.

 Jeg er spesielt opptatt av : Samferdsel, at vi ikke skal la økonomer styre trafikk sikkerheten, vi skal ha gode veier, at nye biler skal bli billigere, så flere kan få råd til å kjøpe seg en ny og sikker bil etter eget ønske, at avgiftene på drivstoff skal ned, at forsvaret skal utvikles og satses tungt på, få tilbake flere brigader, forsvaret kan brukes til så mye mer enn bare rent militærtekniske operasjoner, rettferdighet, at vi alle skal ha like muligheter, det seg være at vi alle skal bidra etter evne, ikke utnytte systemet. At eldre etter et langt arbeidsliv, skal få de godene de fortjener, at ungdommen skal kunne få en utdanning, uten at de må være teoretikere, så de kan bli flinke folk og oppleve gleden og mestringsfølelsen av å ha en jobb.

 

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi :

Det er et krav at de med et verv skal ha yrkes erfaring, vi trenger et nytt parti tuftet på sunn fornuft og med erfaring fra arbeidslivet, vi trenger et parti som kan jobbe for Norge og landets innbyggere, et parti som kan jobbe for å løse oss fra eøs/eu og heller jobbe frem gode handels avtaler. 

Jan Olav Hornmoen Brudevold

STYREMEDLEM

Telefon:  

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Gjøvik INP 


Fra venstre : Hans Ole Rønning Buskum, Lasse Jordbru, Stig Halvard Onstein (leder), Bård Hjorth

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Stig Halvard Onstein

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 980 08 842

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Bård Hjorth

STYREMEDLEM

Telefon: 408 58 261

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Hans Ole Rønning Buskum

STYREMEDLEM

Telefon: 900 11 190

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Lasse Jordbru

STYREMEDLEM

Telefon:  915 40 124

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Vinje INP 


Fra venstre : Suhail Mushtaq, Vetle Frantzen, Knut Erik Jordstøyl, Bjørn Fetveit og Åshild Bringsvær-Sunde. 

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Knut Erik Jordstøyl

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 913 79 157

Fødd og oppvaksen på Kingland, Våmartveit i Vinje.

49 år, gift med Aslaug, som har gjeve meg 3 bonusungar og 3 borneborn.

Eg har mitt daglege virkje som Undervannsingeniør i Nordsjøen.

Mine interesser er mange, men fjell og vidde er nok eit godt stikkord, trivast best over tregrensa – gjerne med rifla på ryggen. 

Folkemusikk og lokalhistore stiller også høgt.  Interessene mine har ført meg inn i lags og organisasjonsarbeid, og til 3 tidelegare periodar i lokalpolitikken.

Snikkering, er også ein av dei tinga eg fyller tida mi med. 


Kvifor Industri og Næringspartiet?  Nå ein les partiprogrammet er det enkelt og finne «hylla» si,  gode, solide verdiar som passar godt til det eg set pris på, slik eg bur og lever, og til mitt arbeid.  

Det handlar om å få kontroll over eigne ressursar, og få forutsigbarhet i kvardagen. 

Me må kontrollere våre eigne naturressursar – før me hjelper naboen.  Det gjeld både privat, i næring og som nasjon.

Styrk og bygg arbeidsplassar,  - ta kontrollen tilbake


Bjørn Fetveit

STYREMEDLEM

Sivil status; Gift med Runa, har 4 barn, og 2 bonus-barn

 

Utdanning; Bilmekaniker, med fagbrev.

Eg har ei kort arbeidstid som bilmekaniker,

og har arbeidt som mekaniker hjå Nestestog Mek. Verkstad, ( Nemek )

med produksjon av boreriggar, frå eg var ung. Etter ein del år blei eg med Vinje Brønnboring,

som borar, og var der ein del år.  Eg har og arbeidd som sjølvstendig med skogsdrift m.m.

Så blei eg spurd om å vera produksjonsleiar på Nemek, frå år 2000,

og takka ja til dette, men i 2006 begynte eg som sjølvstendig brønnborar, og driv med det enno.

 

Eg har ikkje vore politisk aktiv tidlegare.

Grunnen til mitt politiske engasjement, er frustrasjon over noverande politisk regjering,

 som ikkje følger opp det dei gjekk til valg på, og i staden for å sitte heime å klage,

fant eg det rett å ta initiativ til politisk handling.

Eg såg på Facebook kva INP stod for, og syns dette appelera til meg.

 

Eg tanker på alle arbeidsplassar som blir sett i fare med desse uforstålege/unødvendige straum, og drivstoff-prisane.

Eg tenker på alle med dårleg privatøkonomi, einslege, pensjonistar, m.fl.

som får det svært vanskeleg, og ein arogant statsminister, med sine kollegaer,

dette gjer at det er på høg tid med ny styring, og eg trur på ny styring av landet.

Då må det begynne med mange lokallag, som samla vil bli ein oposisjon til det etablerte.

Me må få sunn offentleg/statleg  kontroll med dei store oppgåvene i landet.

Skape arbeidsplassar så ungdomen har noko å gå til, ikkje kaupe alt frå omverda.

Vetle Frantzen

NESTLEDER

Telefon: 

Eg er 39 år og oppvaksen i Skafså, flytta til Øyfjell i 2003.

Eg er gift med Eirin og me har 4 ungar.  Utdanna yrkessjåfør og rørleggjar og arbeider i dag som rørleggjar. Me bur på Fonnebø i Øyfjell og har hestar, kattar, elghundar og Boer geitar.

 På fritida er eg aktiv medlem i Røde kors Hjelpekorps, Rauland snoskuterklubb og er ellers mykje med ungane på diverse aktivitetar.  Jakt og friluft er også viktig for meg.

Grunnen til at eg brenn for å få ei ny retning på politikken i Vinje: Eg  syns det er uheldig at innbyggerane i Vinje ikkje lenger kan nytte seg av krafta som blei gjeven som erstatning for ulempene som kom som konsekvens av vasskrafta. No sit det enker/enkemenn, aleineforsørgerar, småbarnsfamiliar og strevar med å få endane til og møtast kvar månad. Slik kan me ikkje ha det, og dette kan me gjere noko med! 

Lånegjelda i kommunen må ned, me kan ikkje fortsette å ta opp gjeld på fellesskapet slik som er gjort i Vinje lenge no.

Me må også videreutvikle tjenestene innen skule/barnehage og helse. Det er viktig at me har gode tjenestetilbud innafor desse områdene når befolkningssammensetningen endrast, også i Vinje.

Både sentralt og lokalt meiner eg at det er viktig at makta kjem nærmare innbyggerane, og at alle store og elementære spørsmål må avgjerast av me som bur i Vinje, til dømes gjennom lokale folkeavstemmingar. Me må rett og slett ta makta tilbake til folket fordi politikerane skal arbeide for folket og ikke omvendt slik situasjonen er no.

Eg melde meg inn i Vinje INP fordi dei reflekterar over desse verdiane og vil jobbe for å få ei trygg, forutsigbar, og ikkje minst levelige kvardagar for innbyggjerane i Vinje!    

Tove Bringsvær

STYREMEDLEM

Eg er fødd og oppvaksen på Bringsvær, ein passe stor gard lengst syd i Vinje.
Flytta vekk som 17-åring i 1983 for å gå på skule og har budd rundt forbi i landet til eg endeleg flytta heim att i 2015 for å overta garden.
Eg er 56 år, sambuar med Torgeir, har 3 eigne born, 2 bonusborn og 5 borneborn (eigne og bonus).
Er utdanna maskiningeniør - har jobba halve yrkeslivet i byggevarebransjen (XL-Bygg og Byggmakker). Resten av yrkeslivet har eg jobba med plan og byggesaker i 3 kommunar, dei siste 7 åra i Vinje kommune.
Det eg har av fritid etter å ha drive med nødvendig vedlikehald av gamle bygningar, blir bruka med familie og på tur med elgbikkja Pippi. Eg er også ein ivrig strikkar og lesehest.
Eg har vore politisk engasjert sidan 2019,  med styreleiarverv dei 2 siste åra.
Lokalt er eg oppteken av at me skal ha låge og føreseielege straumprisar for alle innbyggarar, næringsverksemder og hyttefolk - låg og føreseieleg straumpris er eitt av fundamenta for mest all næringsverksemd.
Eg håpar me skal få til ein lang tunnel over Haukelifjell for å styrke E134 som hovudferdselsåre - det er viktig for næringslivet i kommunen. Håpar også at me skal få til eit tilbod på det nye og fine lensmannskontoret vårt slik at me kan få ordna pass og våpenkort lokalt.

Sentralt er eg også oppteken av å gjere noko med straumpolitikken. Me skal fyrst og fremst syte for innbyggarane våre og bygge/utvikle Noreg som nasjon. Eg er imot at me brukar milliardar til klimaprosjekt som ikkje vil ha nokon som helst effekt, me må heller syte for at alle innbyggarane våre kan få dekt sine basale behov.
Eg vil offentleg sløsing og veksande byråkrati til livs og er ikkje det minste interessera i EU-medlemskap. EØS-avtala må reforhandlast.
Dette er ikkje saker dei etablerte partia ser ut til å ville jobbe med, men INP vil og difor melder eg meg inn i INP.

Det er veljarane som er fundamentet i demokratiet - men politikarane ser ikkje ut til å bry seg om veljarane sine lenger.
Tida er overmogen for å ta dei store samfunnsutfordringane på alvor -  det må styrast med sunn fornuft og avgjerslene er det politikarane som skal ta og ikkje byråkratane. Endring kjem ikkje til å skje med dei etablerte partia og deira politikarar ved roret - nye folk, nye krefter og nye tankar må på plass!

Åshild Bringsvær-Sunde

STYREMEDLEM

Telefon: 

Eg 30 år og bur i Ligrend, men er oppvaksen i Bø. I 2016 vart eg ferdig utdanna adjunkt og har sidan då fyrst arbeida som lærar i Vinje, men er no i  Tokke kommune.

Eg er trulova med Tor Anders og saman har me to morosame døtrer på 1 og 3 år. Dermed går det meste av fritida til familiesysler og oppussing/ vedlikehald av slektsgarden me er i ferd med å overta. Elles slappar eg godt av med både strikking og Play Station.

Eg kom over INP på Facebook-gruppa «Permisjonsopprøret» der partiet vart nemnt som eit av dei få partia som hadde fokus på barnet og ikkje likestilling knytt opp mot foreldrepermisjonen. Eg fann fram til partiprogrammet og såg mykje politikk eg lika. Nokre månader seinare kom sambuar, som ikkje er spesielt «interessert» i politikk, att frå arbeidet på sjøen og framsnakka det same partiet.

Eg valte lærarutdanninga for å kunne få gleda av å sjå barn og unge oppleve meistring og forhåpentlegvis vere ein av dei som kunne legge til rette for det. Dette må eg innrømme har vore vanskelegare enn forventa. Tida ein har til kvar enkelt elev vert mindre og mindre då arbeidsoppgåvene og forventingane til ein lærar, samt kravet til dokumentasjon berre aukar. Mitt inntrykk av partiprogrammet til INP er at skulepolitikken deira vil vere betre for både lærar og elev.

Akkurat på dette stadiet i livet med to småbarn, 100%  jobb som lærar og tilvære som grasenke, har eg eigentleg ikkje særleg tid til overs. Men den retninga samfunnet er i ferd med å utvikle seg i og nettopp på grunn av mine to barns framtid, kan eg ikkje stå på sidelinja å berre sjå på! Og då INP på stiftingsmøtet i Vinje la fram viktigheita av å lytte til fagfolk, samt sitt syn på medlemmanes medverknad, visste eg kva eg skulle – og slik vart eg styremedlem i Vinje INP.

Hans Martin Huse

STYREMEDLEM

Er 46 år og gift med Hilda,

Me har to sønner på 22 og 17 år

 

Me driv garden Nigard Vehus, med mjølke og ammekyr. 

I tillegg har me eggproduksjon med 7500 høner 

 

Eg er utdanna agronom, og har jobba som avløysar og på fabrikk,  før me overtok drifta på garden i år 2000

Garden har me bygd ut i fleire omgangar.  

 

Det vesle eg har av fritid går med til Røde Kors, både som medlem og aktiv i søk og redning.

Og eg er tillitsvalgt i fleire organisasjoner som Tine, Geno, Felleskjøpet, Bondelaget,  med fleire.

 

Som politikar ynskjer eg å gjera ein så ærlig og god jobb for alle i Vinje, både på kort og lang sikt 

 

Ynskjer så snart det er mogeleg å få til  "Tokke modellen" på straum.

 Eg har valgt Industri og Næringspartiet, for det er det som eg trur er det rette valget no .

Harstad INP 


Fra venstre :Rolf Ludvigsen, Ragnar Olsen, Morten Kanebog & Kjetil Olsen

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Ragnar Skrindo Olsen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 479 43 610

Æ er 48 år å oppvoksen på Sørrollnes, fløtta tel Harstad i 1990.
Æ er gift med Kristin og vi har 3 Onga. E Teknisk utdanna å jobbe i dag turnus som ferdigstillelses Ingeniør, innleid til et Norsk oljeselskap. Familien bor i Hartstad.
På fritida e vi enten i Sverige vinterstid eller på Sørrollnes heimplassen min om sommarn. Jakt, fiske og friluft e viktige elementa i livet vårres.

Æ brenn førr ei ny retning på politikken. Æ syns det er uheldig at den vanlige mann som ikkje e offentlig ansatt slit med å finne tid tel politikk. Æ har sjøl ei førmeining om at det foregår mange interessante diskusjoner daglig rundt kaffebordene i det ganske land mellom folk som har en potensiell politiker i seg. Om vi skal kunne iblande meningene til denne massen til moderering på den husmannsretningen man i dag velger mot Europa og videre sørge for at vi investere rikdom i eget land heller en på børs og i utland, ja da må vi stille opp.

Helse & Eldreomsorgen e et kapittel som mange av oss har fått føle på kroppen. Personlig meine e at de reforman dem har kjørt ikke nødvendigvis har ført til at nåkka e blitt bedre. Det å være pårøranes i eldresektoren fører til hyppig medvirkning om resultatet skal bli noenlunde. Selv har Æ hatt behov førr lokalsykehuset, å e dem evig takknemlig. Føle på frustrasjon i det e å måtte reise til Tromsø førr å besøke barne-legen og i tillegg måtte ruste sæ førr kampan man i ettertid må ha mot pasientreiser. Dette fungere ikkje, så det må vi gjøre noe med ved å ruste opp lokalsykehusene.
Skole og yrkesskole må tilpasses det faktum at alle e ikkje lik. Vi treng i tillegg tel akademikeran egenutvikla fagfolk. Skolene må slutte å dra alle under en kam for heller å satse på individualisme. Lærerstanden må tilpasses realitetene. Tilbudene må være mest mulig lokale.

Olje & Gass næringa må videreutvikles. Og da innen for de sikre rammene vi har hatt hele veien, med fokus på barrierestyring til hinder for person, miljø og utstyrs ulykker. Nye leteområder må tildeles.
Innenfor energisektoren må vi slutte å satse på utstyr/løsninge med skjeiv kost nytte effekt, Vindmøller har en dårlig virkningsgrad sammenlignet med bedre alternativer. Vindmølleparkene kan også virke å være sluppet for langt unna norske hender i form av utenlands storkapital som har fråtset i feilslåtte regjeringsgulerøtter. Atomkraft kan ikke avskrives da det hele tiden kommer bedre alternativer innen dette feltet.
Elektrifiseringen av sokkelen e en hån mot det norske folk, det e på tide at noen går i dybden på det totale miljøavtrykket dette tilsynelatende skal hjelpe på. Fra min tekniske bakgrunn kommer svarene ut feil hver gang Æ prøve å lage en oppstilling. Så hadde vært interessant å se den oppstillingen de brukte i beslutningsprosessen. E overbevist om at den må reverseres.

Det bli også på en måte feil at innbyggeran i Norge skal slite som enslige, enker, enkemenn, aleinaforsørgera, familia med utvidaomsorgsbehov og småbarnsfamilia. Vi høre stadig at disse gruppen streve med å få endan tel å møtes. Slik skal vi ikkje ha det, og dette har vi sannelig økonomi tel å fikse!
Både sentralt og lokalt meiner æ det er viktig å få folket nærmere store og elementære spørsmål som skal avgjøres, for eksempel gjennom folkeavstemminge. Vi må rett og slett få makta tilbake tel folket, fordi politikeran skal arbeide for folket og ikkje omvendt.
Æ meldte mæ inn i Harstad INP førr de appellere tel den fornuften og forutsigbarheten som bor i folkemeiningen, og ikkje minst levelige ramme førr innbyggeran i Harstad!
Hjelp oss å Hjelpe :-)

Rolf Ludvigsen

NESTLEDER

Telefon: 900 18 792

Jeg er 55 år, født, oppvokst og bosatt i Nordvik, en av sørbygdene i Harstad. Samboer med to voksne barn. Har mekanisk utdannelse, men har jobbet med transport og logistikk som Yrkessjåfør og transportplanlegger i 30 år. Jobber i dag som Lufthavnbetjent for Avinor. Meldte meg inn i Industri- og næringspartiet fordi deres jordnære partiprogram virkelig trigget meg.

Samferdsel er noe jeg brenner for etter så mange år innenfor transportbransjen. Vi har over alt for lang tid satset feil ang. samferdsel, det trengs opprustning av vei, bane og sjøtransport i distriktene der verdiskapningen finner sted, ikke bare i og rundt de største byene våre. Vi har bla. fiskebruk langs hele kysten vår som selger mat til millioner av mennesker, men de mangler trygge og effektive transportårer for å få produktene sine frem til forbruker.

Energipolitikken trenger vi å gjøre noe med. Vi bor i ett land som har stor produksjon av ren fornybar energi fra vannkraft. Denne energien må det norske folk ta tilbake kontrollen over, ikke la den styres av politikere og næringsliv i EU. Elektrifiseringen av olje- og gassnæringen må også stoppes, vi trenger den energien i andre deler av samfunnet.

Helse og omsorg er viktig for befolkningen. Vi trenger leger som kan ta seg av pasienter der pasienten bor uten at man må reise i flere dager for en konsultasjon. Det trenges en gjennomgang av hvordan helseforetakene er organisert og driftes i dag. Det fremstår som at disse ikke er opprettet for at pasientene skal få et bedre behandlingstilbud. Det må også satses på eldreomsorgen med flere pleiere og nok plasser til de som trenger det.

Skoler må vi ha til den oppvoksende generasjon, og da må vi ha skoler også i distriktene, ikke bare i byene. Det må også satses på, og fremsnakkes, yrkesfagene våre. Landet trenger håndtverkere, mekanikere, sjåfører, ja alle mulige praktikere som vi i dag må importere fra utlandet. Landet vårt bør bygges av norske selskaper som har norske arbeidstakere, da beholder vi verdiskapningen i eget land.

Vi vil utvikle, ikke avvikle.

Kjetil Inge Olsen

STYREMEDLEM

Telefon: 478 47 060

66 år, og opprinnelig fra Evenes, flyttet til Harstad i 1980.

Har arbeidet innfor hotell og restaurant frem til 1994, etter dette som faglærer, er nå pensjonist. Er gift og har 3 barn. Har utdannelse i restaurant bransjen, økonomi, universitet og høyskole.
Hvorfor jeg er med på dette
Har sett behovet for en ny kurs for Norge, og når denne muligheten til å starte ett nytt parti med en sånn fornuftig politikk, var det bare å sette i gang.

Morten Kanebog

STYREMEDLEM

Telefon: 478 47 060

40 år, født i Mo I Rana hvor vi flyttet tilbake til Harstad når jeg var 5 år.
Så hele min oppvekst er gjort i denne fantastiske byen. Har samboer og 3 barn i alderen 8-16.
Er teknisk utdannet og er ansatt hos Hamek som arbeidsleder/ avdelingsleder for mekanisk og maskinering.
Meldte meg inn i politikken da jeg gjerne vil være med på en ny retning for landet vårt, vi trenger en ny retning. Dagens regjering samt foregående, er bare opptatt med å forme landet vårt etter hva Brussel vil.
Har vel også som flere sett meg lei på høye strømpriser, avgifter og skatter som gjør at vi skaper flere fattige, disse som før hadde råd til mat på bordet, egen bolig samt det å kunne gi sine barn en framtid.
Ser med gru på hvor, eller hvordan det er i samfunnet, når mine barn skal ut i voksenlivet, skaffe seg jobb, hus og en stabil inntekt. Har mine barn råd til å leve her, skaffe seg bolig, eller er det meningen at vi som foreldre må holde dem med kapital slik at de kan leve normalt, ha råd til bil og bolig??
Så er det ikke feil å tenke at jeg brenner for industrien og opprettholdelse av den type arbeidsplasser. Slike arbeidsplasser som har skapt landet og den rikdommen vi sårt trenger.

Så har vi dette med det grønne skiftet, er helt enig i at vi har en utfordring med miljø. Men hva hjelper det med å hive på avgifter etter avgifter, dette gir jo ingen effekt foruten om å gi miljøpampene mer inntekt, samt å smøre miljøbyråkratiet.
Skal vi tenke grønt, da kan man ikke stenge «kranene» til den beste inntektskilden vi har, for å kunne dreie oss til en mer miljøvennlig måte å drifte vår olje og gassnæring.
Denne næringen vil bare bli mer viktig nå i framtiden, og da skal vi ikke bygge ned, men opprettholde, utvikle samt finne opp bedre metoder for å forvalte arven vår.

Askøy INP 


Fra venstre : Styremedlem: Stig Strømme Engelsen, Styremedlem: Geir Johannesen, Nestleder: Hanne Christine Spilde Gullmark,

Styremedlem: André Vindheim Fjeldstad, og Leder: Vivian Lohmann Veum.

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Vivian Lohmann Veum

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 473 97 770

Yrke: Doktor i ernæring.

Jeg ønsker at dagens politikere skal tjene folket og legge til rette for et best mulig samfunn, basert på medmenneskelighet, verdighet og respekt.

Avstanden mellom folket og makten er blitt for stor og demokratiet er i fare.

Norske verdier og nasjonale ressurser skal forvaltes til det beste for landet, naturen og folket. 

Vi må stå sammen og kjempe for våre rettigheter og Norges lover.

Jeg har valgt INP fordi partiet har den mest fornuftige og helhetlige politikken.

Det er viktig å engasjere seg og si fra, det nytter ikke å bare klage.

Min klare oppfordring til alle som ikke er tilfreds med dagens systemer, EU-tilpasning med mer, er å melde seg inn i INP.

Hanne Christine Spilde Gullmark

STYREMEDLEM

I dag arbeider jeg som restaurant- og eventmanager, og har tidligere erfaring fra både helsevesenet, hotell og selskapslokaler.

 

Jeg er spesielt opptatt av næringsutviklingen på Askøy, å kunne fremme et godt

restaurant-og utelivstilbud og kulturopplevelser, slik at vi kan bremse handelslekkasjen over broen. Skape flere arbeidsplasser og gjøre det mer attraktivt for småbarnsfamilier å bosette seg ute i distriktene.

 

Det som mest appellerte til meg ved politikken til INP, er fokuset på reell arbeidserfaring og kompetanse blant representantene, som bedre reflekterer velgerne.

Geir Atle Johannesen

STYREMEDLEM

Telefon: 415 64 279

Yrke: Derrickman i Archer

Mine grunner til å være aktiv i INP.

 • Med dagens politiske styring føler jeg at vi mister grunnverdiene i Norge med politikere som er mer opptatt av å være best i verden og glemme at de er her for å fremme norske folks interesser.
 • Vi må ha en plan for hva Norge skal leve av etter oljen og ligge til rette for fremtidsrettet industri.
 • Fortsette med miljøvennlig olje drift.
 • Norge ut av EØS og få EU til å forstå at de trenger Norge.
 • Bistand og miljø bør samkjøres. Bruke norsk teknologi for å få redusert plast i havet og utvinne ørken til produktiv matjord.
 • Teknologi og miljø bør gå parallelt.

Kim Gullmark

STYREMEDLEM

Yrkesbakgrunn.

Utdannet fagskole ingeniør innen boring og jobber offshore som bore og vedlikeholdsoperatør. Har også en bakgrunn innen telekommunikasjon og konsulent innen overvåkningssystemer.

 

Jeg ønsker å være med på å løfte politikken på Askøy til et slikt nivå at innbyggerne på øyen kan være trygg på at stemmen de gir blir hørt og at symbolpolitikk forsvinner, slik at vi kan finne løsninger som faktisk er med på å utgjøre en forskjell. Jeg vil at ideologi skal bane vei for sunn fornuft og konsekvenstenkning slik at de politiske beslutningene som blir tatt uavhengig av sektor, er med hensyn til folkets beste og kommunens interesser. Jeg har selv ingen store politiske ambisjoner om å komme i lederstolen, men kun et ønske om å påse at våre og kommunens representanter følger partiets kjerneverdier.

Andrè Vindheim Fjeldstad

STYREMEDLEM

Telefon: xxx xx xxx

Min bakgrunn er salgskonsulent,platearbeider og assisterende butikksjef.

Er 37 år gammel, gift med 2 barn.

Født og oppvokst i Fyllingsdalen flytta til Askøy i 2017 hvor vi trives veldig godt.

 

Jeg er spesielt opptatt av helse, eldreomsorg, skoler og barnehager.

Dette da grunnet at de siste 3 årene har jeg slitt med sykdom og opplevd helsevesenet på godt og vondt, hvor hardt de jobber med lite midler. Og de eldre trenger verdig omsorg på sin siste del av livet uten at det skal gå utover livskvaliteten.

 

Samme med barnehage og skole sliter med trang økonomi og trenger mer hjelp, sammen med trygge veier for de som går.

Ved å være med i FAU ved Kleppe skole har jeg merket økonomiens sparegrep og hvor hardt rektor jobber med de få midlene vedkommende har. Jeg er veldig imponert over arbeidet som er gjort med trang økonomi, men det skulle ikke vært nødvendig i vårt land.

Jeg håper virkelig å få til et bra valg lokalt så vi kan være med å bidra til å gjøre ting bedre.

 

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi jeg slet med å finne meg til rette med de andre partiers politikk. Har lenge følt at jeg kastet bort stemmen min på politikere som ikke lengre brydde seg om vanlige folk lengre og avstanden mellom folket og politikere bare ble større.

Og da jeg leste meg opp på partiprogrammet fant jeg ut at dette var for meg og her ville jeg bli med for å påvirke mest mulig lokalt men også nasjonalt.

Det beste med INP må være at de som er med i partiet gjør dette på fritiden mens de er i full jobb. Da får man også følelsen at dette er folk som bryr seg om landet og folket mer enn en politisk karriere.

Carina Iselin Bruland

STYREMEDLEM

Telefon : 45851159

Sivilstatus:

Flyttet til Askøy for 10 år siden. 

Samboer, 3 barn.

 

Yrke:

Reder og daglig leder i Askøykreps AS

Daglig leder av fiskemottaket North Seafood AS

 

Mine grunner til å være med i INP:

 

 • Jeg er vel en av veldig mange av oss som er meget uenige i hvordan styringen av landet er nå. Både på nasjonalt og kommunalt plan. Jeg vil heller vil delta enn å sitte på sidelinjen å angre etterpå. Noe må faktisk gjøres.

 

 • Ha en realistisk tankemåte om å løse fremtidens utfordringer. La fornuften råde. Utvikling - ikke avvikling. 

 

 • Få tilbake styringen av landet vårt på ethvert plan det er mulig. Vi vil bestemme over vår egen økonomi og ressurser selv.  

 

 • Sørge for at helsen kommer først. Du skal ikke behøve og være ressurssterk for å være syk. Det er god økonomi i at folk er friske.

 

 • INP er det partiet jeg har savnet i en årrekke. Det er av folket og for folket. Hvis du er uenig i tingenes tilstand, har vi alle en reell mulighet til å gjøre noe med det i dette partiet. Hver eneste stemme teller.

Lillehammer INP 


Fra venstre : Arnt Orskaug (medlemsansvarlig), Inger Marie Hansen, Lars Sandbakken, Geir Thingvald (leder), Per Erik Volden (nestleder) ikke tilstede under fotograferingen

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Geir Thingvald

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 473 91 705

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Per Erik Volden

NESTLEDER

Telefon: 957 72 860

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Lars Sandbakken

Styremedlem

Telefon: 

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Arnt Orskaug

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 976 72 506

Min bakgrunn er;

Jeg er pensjonist bosatt i Høstmælingen i Søre Ål på Lillehammer siden 1986. Født (1952) i Tønsberg og oppvokst i Sem med far og hjemmeværende mor som seinere jobbet som renholdsarbeider. Far arbeidet i skogen, på hvalfangst, sagbruk og avsluttet i skipsbyggingsindustrien, hvor jeg også jobbet litt i ungdommen. Far hadde 40 års medlemskap i Fellesforbundet. På meg ble det befalsskole og jobb som troppsbefal på Jørstadmoen 1972-76, lærerutdanning, var leirskole- og ungdomsskolelærer i Valdres og lærer på Åretta ungdomsskole fra 1986 fram til pensjon i 2017. De to siste tiårene var jeg mest bare realfagslærer. Jeg har lang erfaring med barne-og ungdomsarbeid i nærmiljøet, er gift og vi har to barn og to barnebarn,

 

Jeg er spesielt opptatt av;

Fra jeg var barn har jeg vært levende opptatt av fiskene i vannet, blomstene på marken, fuglene i lufta og stjernene på himmelen. Seinere har jeg som lærer formidlet den rasjonelle naturvitenskaplige virkelighet. Min bakgrunn har vært sentralt for mitt aktive samfunnsengasjement som voksen. Ellers har jeg vært engasjert i lokale praktiske saker i nærmiljøet. Nå mer bare med leserinnlegg i lokalavisa.

 

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi;

Utover 2000-tallet synes jeg det har båret gradvis galt avsted pga det grønne skiftet og med naturforvaltningen i Norge. Dette har skjedd på tross av skiftende Storting og Regjering. Det har toppet seg de siste årene med kraftig økt og uforutsigbare strøm- og drivstoffprisene. Dette er farlig fordi, strøm og drivstoff er to bunnplanker for all vare- og tjenesteproduksjon. Dagens energipriser har gitt renteøkning og inflasjon med truende konsekvenser for både husstander og næringsliv. Kostnadene har nærmest blitt ulevelig særlig for de som har minst og er sårbare på andre måter. Derfor ble INPs «utvikling, ikke avvikling» valget for meg. Dette er første gang jeg har gått til det skritt å bli medlem i et politisk parti. De nasjonalt styrende partiene synes ikke å ha verken evne eller vilje til å legge om kursen. Det håper jeg INP vil og kan hjelpe til med etter Stortingsvalget 2025

Men da må INP bygges opp fra grunnen av med lokallag rundt om i landet. Det ønsker jeg å hjelpe til med her på Lillehammer. Kommunepolitikk er gjerne det muliges kunst ut fra trange budsjetter. Det er snakk om å prioritere gode løsninger for kommunens pålagte oppgaver. Gi barn og ungdom gode oppvekstvilkår på alle felter, gi eldre, syke og andre hjelpetrengende best mulig velferd. Ikke minst tilrettelegge for næring som kan gi arbeidsplasser og utvikling i Lillehammer kommune.

Ringsaker INP 


Fra venstre : Kenneth Humborstad Johansen, Robert Bull Aakrann (nestleder), Jack Hatlen (leder),  Eirin M.H.Hatlen, Dagfinn Brendløkken(var ikke tilstede under fotografering) 

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Jack Hatlen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 951 99 555

Yrke: Pensjonist, etter 40 år i ulike yrker i kommunal, interkommunal og privat virksomhet.

Siste 5 år før pensjon som leder for resultatområde plan, bygg og geodata i Vestby kommune.

På grunn av mer enn 20 år som leder av flere brannvesen, er jeg spesielt opptatt av sikkerhet og beredskap for befolkning og samfunn.

Jeg ble med i Industri- og næringspartiet fordi:

INP vil jobbe for å sikre Norge styringsrett over norske naturressurser, og kreve folkeavstemninger i saker som berører denne styringsretten.

INP ønsker løsninger for å øke Norges kraftproduksjon og kapasitet uten enorme naturinngrep, ved blant annet å utrede Thorium-basert energiproduksjon.

INP ønsker å styrke landets kriseberedskap, herunder å sikre etablering av beredskapslagre for essensielle matvarer for 3 måneders forbruk.

Robert Bull Aakrann

NESTLEDER

Telefon: 916 93 121

Kommer fra Trondheim og har utdannelse innen reklame.

Har hatt ett variert yrkesliv med alt fra anleggsarbeid til teknisk tegning og nå som tattovør pr.dags dato.


Lokalt er jeg opptatt av en forutsigbar politikk og verdiskapning i nærmiljøene.

Brenner også veldig for de svakere stilte.

INP meldte jeg meg inn i etter å ha lest partiprogrammet, enkelt og greit. 


Kjetil Støbakk

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 922 81 814

Om meg: kommer

Bjørnafjorden INP 


Fra venstre : (forløpig illustrasjonsfoto)


Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Nils Ove Lauvik

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 957 68 997

Født i 1968, oppvokst på Sotra, Øygarden kommune, utenfor Bergen, har en datter og tre barnebarn. Mine største hobbyer er å fiske med garn og teiner og kjøre å skru gammel amerikansk bil.

 

Jeg startet min karriere som bilmekaniker, reiste så på fiske og tok etter hvert utdannelse som maskinist og maskinsjef. Jeg har nærmere 30 års erfaring på havet.

 

Hvorfor er jeg med på dette?

 

Det var spesielt til Stortingsvalget i 2017, der jeg ikke kunne finne noen partier som jeg ville stemme på, de var blitt for like alle sammen. Jeg har alltid vært EU motstander og har satt stabilitet og forutsigbarhet veldig høyt, ikke bare for meg selv og næringslivet, men, kanskje spesielt for de som har minst i samfunnet. Jeg klarer liksom ikke å forstå at et så rikt land som Norge, ikke kan klare å ta vare på de svakeste. Stabilitet og forutsigbarhet er svært viktig for meg.

 

Det ble etter hvert for tungt å svelge at politikerne, i valgår, kunne love å lyge, for så å fortsette i omtrent det samme sporet som før.

 

At det er arbeidsfolk som nå har bestemt seg for å gå inn i politikken, var en av de tingene som gjorde at jeg ville være med på dette. Folk med arbeidserfaring som har kjent på det å ha dårlig råd og har måtte jobbet for å få det man har lyst på, er egenskaper som jeg mener må inn i politikken, vi trenger folk med erfaring fra det vanlige liv, med sunn fornuft, som ser konsekvensene av det vi gjør. Avstanden mellom Storting og vanlige folk er blitt alt for stor i dag.

 

Jeg kan ikke stå inne for de enorme kostnadene våre politikere påfører det Norske samfunnet, med meningsløse tiltak som elektrifisering av sokkelen, vindkraft på land og hav, høye strøm, mat og drivstoffpriser. Det føres i dag en politikk som går ut over vanlige folks økonomi, naturen og det miljøet vi lever i.

 

Vi må ta vare på den jorden vi lever på, og vi må gi den videre til våre etterkommere uten en rasert økonomi eller rasert natur.

 

Vi trenger stabilitet og forutsigbarhet og vi trenger utvikling, ikke avvikling!

...

Navn

NESTLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Navn

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Indre Fosen INP 


Fra venstre : Svein Bredesen, Styremedlem, Per Ove Aune, Leder, Kjell Tore Johansen, Styremedlem.


Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Per Ove Aune

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ............... 

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Svein Bredesen

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Kjell Tore Johansemn

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Sør-Odal INP 

Styremedlemmene fra venstre :

Kristian Aleksander Fjeld, Gunvor Slipesæter, Guldbrand Thoner,Silje Anette Johansen og Børje Kenneth Johansen

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Gulbrand Thoner

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 913 67 868

Nå blir det politikk på CV`n og grunnen er at demokratiet ikke fungerer i Norge! Det drives ikke politikk for folket man er valgt av, det drives ikke politikk i samsvar med partiprogrammet av de gamle styringspartiene. Landets ressurser og verdier er i hendene hos en selvutnevnt elite på nasjonalt plan som jobber for EU, WEF, WHO og FN karrierer.
Denne eliten av «oppdrettspolitikere» flasket opp i ungdomspartier og under partipisken utgjør mindre enn 1 % av landets stemmeberettigede. Denne eliten er utpekt av en partiledelse som velger sine støttespillere med ja-mennesker som lager partiprogrammer og vedtekter, som 99,5 % av oss andre kan stemme på. Er dette demokrati? Nei, dette har blitt demokratur og Nok er for lengst Nok!

INP dukket endelig opp for oss som vil styre landet og ressursene våre selv og som lytter til og følger medlemmene sine ønsker og behov.

Jeg er oppvokst med jord og skogbruk og natur var sentralt i hele oppveksten. Vekst, høsting fra naturen og dyrelivet ble som en selvfølge i livet.
Min bakgrunn og erfaring er også fra havets ressurser i form av drift av olje og gass produksjon og faglig bakgrunn innen Helse, Miljø, Sikkerhet og Beredskap.
Jobbet også med trening av beredskapspersonell og førte tilsyn med beredskap i norsk industri. Dette har gitt allsidig innsikt i distrikts-Norge og vi har ressursene, kompetansen, økonomien og evnen til å utvikle det vi måtte ønske.

Mine interesser er også innen idrett og aktivitet for barn og unge der jeg selv har allsidig aktiv bakgrunn og senere som trener, anleggsansvarlig og styremedlem.

Politisk ønsker jeg å vektlegge at vi ikke skal ta i bruk teknologier som ødelegger mer enn de skaper og som ikke kan forsvares økonomisk eller driftes uten kunstig «åndedrett». Det dystre eksemplet er vind og solkraft. Vil støtte forskning og utbygging av 4. generasjon kjernekraft, utvikle distriktene samt bearbeide og foredle våre unike ressurser, si opp EØS avtalen, men forsterke eksisterende handelsavtaler.

Ingen skal leve under fattigdomsgrensen i Norge og byråkratiet må ivareta krav til verdig liv og tilpasses antall innbyggere. Bli hørt, sett og få gjennomslag ved å melde deg inn i INP.

Silje Anette Johansen

ORG. NESTLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Jeg er født og oppvokst i Sør-Odal kommune og bor i dag på et lite småbruk i Ullern hvor vi tidligere har drevet med egg- og kjøttproduksjon i småskala. Jeg er utdannet kokk og har drevet eget kafébakeri hvor vi solgte blant annet egg og kjøtt fra egen gård, samt brød og andre bakevarer laget fra bunnen av.

Jeg er spesielt opptatt av å ta vare på den norske naturen og landet våre forfedre har bygget opp. Vi nordmenn skal ikke måtte betale for at staten skal eksportere norske ressurser. Det er veldig viktig at vi ikke ødelegger den fantastiske naturen Norge har å by på.
Jeg brenner også for god skolepolitikk. Det er barna våre som er vår fremtid.

Jeg er med i INP for å gjøre en forskjell. Jeg har selv måtte gi opp egne drømmer pga høye strøm- og matvarepriser samt dårlig politikk. Jeg vil at små bedrifter skal få bedre vilkår. Det er de som er et lite stykke Norge. 

Kristian Aleksander Fjeld

Styremedlem

37år, Født og oppvokst i Sør-Odal kommune.

Bor på et lite småbruk i nærheten av Skarnes med både hund og katt.

 

Jeg har vært innenfor det meste hittil i arbeidslivet. 

5 år i bensinstasjon bransjen, snart 20 år i Bilbransjen, derav 1 år jeg prøvde meg som selvstendig. nå er jeg Teknisk Leder.

Har også 30 år i den lokale Svømmeklubben (Odal-Svømmeklubb) siste 15 år i styret der.

 

Har ikke vært noe spesielt politisk engasjert, men nå syns jeg det er på tide å være med å få litt kunnskaper her også. En gang må være den første for alt.

Det som skjer her i norge nå syns jeg ikke noe om.

vi ønsker jo at alle skal få ha det best mulig, da må ting endres på, den politikken som føres nå trengs sårt en annen retning.

 

INP har verdier som er utrolig bra, som folk sitter hjemme å prater om.

Dette vil jeg være med på veien videre for. 

Som det sies så trengs det et parti som arbeider for og ikke imot.

Børje Kenneth Johansson

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 111 22 xxx

Mitt navn er Kenneth Johansson. Jeg er opprinnelig fra Sverige, men kom til Norge i 2003 og bosatte meg i Sør-Odal i 2004.

Jeg startet mitt arbeidsliv som glassmester og holdt på med dette i 12 år. Senere arbeidet jeg innen transport hvor Norge og Europa var mitt arbeidsfelt. Selv om jeg i dag er en glad pensjonist er det kanskje ikke så rart at min kjernesak i INP er samferdsel.

Gunvor Slipesæter

Politisk nestleder

Trøndersk odøling. Kommunalt administrativt ansatt, og har også lang arbeidserfaring fra privat virksomhet.


Jeg er spesielt opptatt av utvikling, bærekraftige lokalsamfunn med forutsigbarhet og trygghet for innbyggere, likeverd og inkludering for alle, gode og tilgjengelige helsetilbud i hele livsløpet og trygge og utviklende skole- og barnehagemiljø. Ikke minst må vi stoppe utbygging av vindkraft med rasering av folks rekreasjonsområder og nærområder, og med støy og helseproblemer dette kan medføre. Det må heller satses på utbygging og fornyelse av allerede eksisterende vannkraftverk som gir oss stabil kraftforsyning.

Fornuft og respekt for innbyggernes beste må gjenopprettes i politikken, som ikke skal domineres av personlig maktkamp, intriger og styrt gjenvalg.

 

Jeg ble med i INP fordi jeg her fant fotfeste for mange synspunkter etter flere års politisk vingling. Samtidig er det mitt forsøk på å kunne påvirke, ikke bare mene, for å kunne være med å snu den politiske utviklingen vi i dag er vitne til.

Aasmund Sanderud Nordgaard

Leder INPU Sør-Odal 

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Leder: Ann Jorun Hillersøy 

Mail: bergen.vestland@inpartiet.no 

Tlf. 46669199

 Nestleder: Ronny Domaas

Mail: nestleder.bergen@inpartiet.no

Tlf. 92626550

 Nestleder: Didrik Lexau

Mail: medlem.bergen@inpartiet.no

Tlf. 93084194

 Styremedlem: Øivind Husebø

Mail: ohuseboe@gmail.com

Tlf. 47700805

 Styremedlem: Sæbjørn Sæbjørnsen 

Mail: ssaebjornsen@gmail.com

Tlf. 97621450

 Styremedlem: Willy Kårevik

Mail: wkarevik@gmail.com

Tlf. 93824523

 Styremedlem Thor Are Herøy Knudsen 

Mail: thorahk@gmail.com

Tlf. 99316821

 Varamedlem: Ove Breilid

Mail: ovbre@equinor.com

Tlf. 95893874

 Varamedlem: Nils Haaland

Mail: nils.haaland.jr@gmail.com

Tlf. 91547491

 Varamedlem: Elin Brandt Ådlandsvik

Mail: elinbadlandsvik@gmail.com

Tlf. 48056224

Seniorrepresentant:Jan Berntsen

Mail: jbern2@online.no

Tlf. 97007666

Bergen INP 

Styremedlemmene:

Bakerst står styremedlem Sæbjørn Sæbjørnsen

Foran ham står fra venstre styremedlemmene Ove Breilid og Thor Are Herøy Knudsen.

I midterste rekke står fra venstre varamedlem Nils Haaland og styremedlem Willy Kårevik.

I nest fremste rekke står fra venstre seniorrepresentant Jan Berntsen, varamedlem Elin Brandt Ådlandsvik og nestleder Didrik Lexau.

Fremst står fra leder Ann Jorun Hillersøy og nestleder Ronny Domaas.

Styremedlem Øivind Husebø var ikke til stede da bildet ble tatt.


Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Ann Jorun Hillersøy

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 466 69 199

Jeg er 50 år ogbosatt på Tertnes i Åsane.

Jeg erkulturarbeider - musikklærer, dirigent og musiker, og trives veldig godt meddet.

 Lenge gikk jegrundt og trodde at alt var på stell i Norge. Jeg stolte på at politikerne tokgode valg og styrte landet godt.

De hadde jotross alt dedikert seg til dette.

I 2019 bråvåknetjeg da jeg oppdaget hvordan det EGENTLIG stod til.

Jeg ble nemligobs på vindkraftsaken, og jeg engasjerte meg i dette og meldte meg inn iMotvind Norge og Norges Miljøvernforbund.

Jeg ble bl. a.vitne til at hele lokalsamfunn ble overkjørt og at internasjonale konvensjonersom omhandlet samene ikke ble tatt hensyn til, og leste meg opp påkonsekvensene for mennesker, flora og fauna.

Jeg meldtemeg også inn i Nei til EU og sitter i styret i Bergen.

Likevel føltejeg at det var noe som manglet. 

Det var rett ogslett vanskelig å trenge gjennom muren og nå inn til politikerne. 

Jeg varengasjert på Facebook, men kom til et punkt da det ikke føltestilfredsstillende lenger.

Jeg begynte åforstå at jeg måtte ta engasjementet mitt videre.

Jeg varpartiløs, for jeg hadde ikke funnet noe parti som jeg var såpass enig med atjeg ønsket å stå som medlem.

Men så leste jegprogrammet til INP, og da var det gjort. Jeg meldte meg inn sporenstreks, ogmeldte min interesse for å engasjere meg i styre og stell i Bergen.

Og slik ble det.Jeg er nå leder for det største lokallaget i Norge, og jeg vil gjøre mittytterste for at lokallaget og partiet skal vokse mer og få innflytelse i politikkenbåde lokalt og nasjonalt.

For Norgetrenger rett og slett en ny kurs, og politikere som ikke kun har gåttpolitikerskolen og fjerner seg mer og mer fra folket. 

INP bestårnemlig av folk med yrkespraksis i tillegg til et ønske om å utgjøre en forskjellog å jobbe for saken og ikke fremme seg selv og sin egen karriere.

Og jeg tror atINP kan vokse seg store og få en reell innflytelse på norsk politikk.

Av kjernesakenemine som INP har programfestet, vil jeg trekke frem at partiet er imot vindkraftbåde på land og til havs.

Jeg er også veldig opptatt av energipolitikken.

Vi må få kraftenav børs og ikke la den være en vanlig handelsvare på linje med melk og brød.

Videre må vi utav ACER og vi må få nasjonal kontroll på krafta (jeg vil legge til at jeg erFOR samarbeid og FOR eksport av et eventuelt overskudd).

INP ønsker ogsåå erstatte EØS-avtalen med en vanlig handelsavtale, som også er noe jeg brennerfor.

Jeg ånder ogsåfor levende distrikter og for folkestyre, og jeg liker også veldig godt måten åtenke på i INP - at man tenker konsekvenser fremfor ideologi.

Sist, men ikkeminst, så banker hjertet mitt ekstra for de svake og sårbare gruppene, som barnog unge som faller utenfor, fattige, eldre og dyr, og jeg ønsker å være med påå stake ut veien for en bedre politikk for disse gruppene, som bl. a. innebærerå øke satsene for pensjoner og trygdeytelser.

Willy Kårevik

STYREMEDLEM

 Jeg er opprinelig fra Askøy.
Bosatte meg i Bergen på slutten av 90 tallet.

Jobber som automatikkmekaniker ioffshore bransjen, noe en har holdt på med i over 20 år.

Har fulgt med INP helt siden oppstarten, og meldte meg inn i partiet så snart de åpnet opp for medlemmer. Det er første gang jeg noensinne har meldt meg inn i ett parti, for jeg har så stor tro på at INP er noe Norge trenger.

Ble med i styret i Bergen i 2020 etter å ha blitt ringt opp av daværende nestleder i INP.

Nasjonale saker:
- Satse på kjernekraft, type SMR for fremtiden. For Norge kommer til å trenge mer kraft og ikke minst ren og stabil kraft.

- Stans av elektrifisering av Norsk sokkel og landanlegg i oljeindustrien.

- Ut av EØS, ACER.

- Økt produksjon/selvforsyning av mat. Korn, kjøtt, melk, grønnsaker.

 

Lokale saker
- Nei til bybane over Bryggen.

- Ringvei øst.

- Tilbakeføre/opprette kjøkken på eldrehjemmene.
- Bedre helsetilbudet for de unge som sliter.

Elin Ådlandsvik

VARAMEDLEM

Her er en presentasjon av varamedlem Elin Brandt Ådlandsvik (58), vår 3. kandidat på listen til kommunevalget i Bergen.

Elin er utdannet jordmor. Hun har jobbet på Kvinneklinikken på Haukeland i 22 år, med et avbrekk på 5 år, da hun var ansatt ved Askøy Blåkorsklinikk.

Hun har også coachingutdannelse fra The Paradigm Academy.

Det er først og fremst jordnærheten i partiprogrammet og at hun kjenner seg igjen i hvordan politikken gjenspeiler verdiene som hun står for som gjorde at INP ble hennes parti.

 

Naturlig nok er det helsepolitikken som er hennes hjertesak.

Hun er opptatt av å utnytte personalressursene ut fra oppgaver og få mest mulig ut av den knappe bemanningen vi har i den krevende tiden vi går imot.

Hun mener at vi må tenke innovasjon og nyutvikling, så vi ikke blir en kriserammet nasjon helsemessig sett.

F.eks. må vi vekk fra økonomistyrt på bekostning av personalressurser og vi må løse hvordan vi kan få mer ut av hver ansatt uten at de sliter seg ut.

Det kan man klare ved å fordele arbeidsoppgaver og ved å bedre pasientflyten og ved at helsevesenet ikke er delt opp i stat og kommune, men at staten tar ansvaret for både sykehus og sykehjem. Det vil gi like økonomiske vilkår.

 

Hun er også opptatt av hvordan NAV driver sine tjenester. De må bli flinkere til å se hva hver enkelt kan bidra med ut fra sine ressurser, og stønadene må opp.

Uføretrygda må være en støtte for at de skal kunne arbeide etter evne, og ikke bli trukket slik som nå ved en årlig bruttoinntekt på 0,4 G (47 448 kroner).

Hun er også opptatt av samferdsel, infrastruktur og bygging av nye lokalsamfunn som ikke nødvendigvis dreier seg om et sentrum i en by, men gode nærområder i nærkommunene til storbyer.

Det vil gi gode oppvekstvilkår for familier og god eldreomsårg.

 

Av lokale hjertesaker, så er det først og fremst å ha et NAV som fungerer og som gir gode tjenester til brukerne.

Videre er det å ha en god barnevernstjeneste med kontinuitet.

 

Det er også viktig for Elin at skillet mellom gutter og jenter i skolen ikke øker, og at de svakeste elevene får et bedre læringsutbytte.

I den forbindelse er det viktig å avdekke lese- og skrivevansker tidlig.

 

Hun er også opptatt av å gi tilbud til eldre med ulike behov. Det passer ikke alle å bo hjemme, og det passer ikke alle å bo på sykehjem. Det trengs en avklaring og tilrettelegging av hjelpebehovet og ønskene.

 

Og så er hun opptatt av ekstra innsats til familier i barnets første 2 leveår samt mental helse i svangerskapet. Det er en økende grad av mental uhelse, noe som går ut over barnet, noe som må tas på alvor og følges opp.

Didrik Lexau

NESTLEDER

Telefon:  930 84 194

 

Yrke: Medarbeider Vinmonopolet

Mine 3 hovedgrunner for å melde meg inn i INP er:

 

1.Vi må få tilbake kontrollen over vannkraften vår, ut av EØS og ACER.

 

2.Vi må slutte med symbolpolitikk, elektrifiseringen av sokkelen må stoppes.

 

3. Vi få på plass et bedre system for de svakeste i samfunnet, ingen skal måtte stå i matkøer i Norge!

Ove Breilid

STYREMEDLEM

958 93 874

Eg gifta meg i oktober 2022, og har to gutar på 8 og 12 år. Eg er utflyttar frå Sogn, og har vore busatt i Bergen i 16 år på grunn av jobb.

 

Yrke: Industrimekanikar

 

Eg har jobba heile livet i industrien. 

I kraftbransjen, med bil og tunge køyretøy, diverse produksjonsbedriftar, og eg har lang erfaring frå industrien innan olje og gass.

 

No jobbar eg innan petroleumsverksemda, som mekanisk vedlikehaldsoperatør for Equinor ASA.

 

Mine 6 hovedgrunnar for å melde meg inn i industri og Næringspartiet (INP) er:

 

 1. INP er parti som vil utvikle, ikkje avvikle Norge.

 

 1. Vi må få tilbake kontrollen over vasskrafta vår, og melde oss ut av EØS og ACER.

 

 1. Vi må slutte med symbolpolitikk og få inn folk som set norske interesser først.

 

 1. Vi må få på plass eit betre system for dei svakaste i samfunnet, ingen skal måtte stå i matkøer i Norge!

 

 1. Vi må styrke landbruket, fiskerinæringen og oljeindustrien. 

Ein stor del av Noreg sine inntekter kjem fra oljenæringen.

Norge bør styrke nødvendigheita av å være mer sjølvforsynt. 

Vi må legge til rette for beredskapslagre og økt produksjon av korn, melk og kjøtt.

 

 1. Vi må jobbe for å stanse all vidare utbygging av vindkraft på land og i havet.

Nils Haaland

VARAREPRESENTANT

Jeg er en senior, 78 år, og brenner for samfunnspolitikk.
Utdannelse: Offiser, ingeniør og økonom.
Har jobbet 10 år i forsvaret og 30 år i Nordsjøen og offshorerelatert virksomhet.

Har jobbet i Kina, Asia og Europa.

Jeg har vært politisk engasjert i mange år, og opplevd at seniorer
over tid er blitt mer og mer tilsidesatt i det politiske liv.
Jeg har reagert på at partier legger ned seniorgrupper, eller
at ungdomspartiet ha dobbel så stor representasjon på
landsmøter. Det er udemokratisk, og uholdbart.


Partiprogrammet til INP er bedre enn andre partiprogram.
At ledelsen ønsker mer deltagelse av/ med seniorer, er
meget positivt. «Broilerpolitikere» ønskes ikke, men at
engasjerte, innovative unge mennesker er velkommen
synes jeg er en god strategi.


INP er et nytt parti, med fremtidsrettede visjoner som
absolutt bør få oppmerksomhet og oppslutning.
Så får tiden vise hva resultatet blir.

Sæbjørn Sæbjørnsen

STYREMEDLEM

Her er en presentasjon av styremedlem Sæbjørn Sæbjørnsen (63), vår 5. kandidat til kommunevalget i Bergen.

Sæbjørn er utdannet innen mekanikk og hydraulikk og har jobbet med det i 30 år i Nordsjøen, både i prosjekter og i fast rotasjon. Han har trivdes godt med det.

Han har kone og 5 sønner og bor på Rolland i Åsane.

 

Hvorfor INP? Jo, fordi i dagens politiske landskap er det ingen av de styrende partiene eller opposisjonen som har klart å holde seg til programmet.

INP er et av få partier som ikke slåss om taburetter, men i stedet slåss for politikken.

Han liker også at INP er i sentrum og skal stemme fra sak til sak og ha fokus på god konsekvenspolitikk.

Han liker dårlig at politikerne på Stortinget vedtar ting mot flertallet av folkeviljen, som f.eks. ACER.

 

Hans nasjonale kjernesaker er:

1) Å få kontroll på norsk vannkraft

2) Å få slutt på New Public Management i helsepolitikken. Økonomi er viktig, men pasienten er viktigst.

3) Å si opp EØS-avtalen og erstatte den med en vanlig handelsavtale.

 

Hans lokale kjernesaker er:

1) Nei til bybanen til Åsane. Det er for kostbart, og dagens bussdekning er mer enn god nok.

2) Mat fra eget kjøkken til beboerne på alle institusjoner så langt det lar seg gjøre.

3) Mat på skolen; minimum en frukt pr. dag og et varmt måltid pr. uke.

Ronny Domaas

2. NESTLEDER

Telefon: 926 25 550

Jeg er 43 år, gift, far til to små gutter og er utflyttet Sunnfjording nå bosatt i Bergen.

 

Har hatt litt diverse jobber i livet, som butikkmedarbeider, lakseslakter, renholdsmedarbeider, o.l. før jeg kom inn i IKT-bransjen, hvor jeg har vært siste 18-19 årene.

 

Jeg brenner for samferdsel, både bynært og landevei, kollektivt og krøtterstien til naboen i gokk. Fra Bybanen til gul midtstripe som en minimum veistandard.

 

Jeg er også veldig opptatt av en verdig alderdom og en god start i livet, blant annet da gratis skolemat til alle i grunnskolen og varm mat fra lokalt kjøkken til de eldre som eksempler.

 

Første gang jeg hørte og leste om INP, så følte jeg bare at alle brikkene falt på plass. 

Et nytt, fornuftig, fløyfritt parti med sunne holdninger, som kan være med å igjen gi folket makt over politikken. 

 

En politiker skal tross alt jobbe for folket, noe de fleste mener ikke er realiteten i dag, med alt fra innføringen av Acer på feil beslutningsgrunnlag, til pendlerboligskandaler som gjentar seg og gjentar seg. 

 

Folket har fått nok og systemet må gjenoppbygge tilliten innenfra.

Thor Are Herøy Knudsen

STYREMEDLEM

Tlf. 99316821

 

29år, opprinneleg frå Knarvik, men busatt på Hylkje.

 

Eg har prøvd litt forskjellige jobbar på heiltid og deltid som selgar, butikkmedarbeidar, vektar og trafikkdirigent, men no har eg jobba som tømrar i snart 10 år og trivs godt med det.

 

Eg er særs oppttatt trygge av vegar og ein god infrastruktur. Altså det motsette av slik E39 mellom Klauvaneset og Vågsbotn ser ut i dag. 

 

Hovudgrunnane til at valgte INP er at eg ynskjer eit samfunn med plass til alle der det er fritidstilbod til dei unge og arbeid for dei vaksne.

 

INP ynskjer å ta dra samfunnet i riktig retning utan symbolpolitikk og fortsette å bygge vidare på dei grunnsteinane Noreg står på med kontroll på vassverk og utvikling framfor avvikling blant anna i olja. 

 

Om vi ynskjer ei endring må vi stemme nytt.

Jan Berntsen

SENIORREPRESENTANT

Utdannet rørleggermester og VVS-ingeniør. I tillegg har han bakgrunn fra forsvaret: Han er kaptein med befalsskole fra sjøforsvaret og hæren og har vært områdesjef i heimevernet.

Han har drevet med VVS i store helsebygg på Østlandet og har også hatt ansvaret for utbyggingen på Gardermoen. Etter hvert flyttet han hjemover til Bergen med sin Ildrid, og det har de ikke angret på. I dag trives de godt i Blomsterdalen.

 

I tillegg til at forsvaret naturlig nok er en hjertesak, brenner han også for sport og idrett.

Han har tidligere drevet med både friidrett og fotball og holder seg fortsatt i fysisk god form og trener flere ganger i uken. Han er rett og slett kjempesprek!

En annen ting som opptar ham er pensjonistenes etterslep når det gjelder pensjon. Underreguleringen må vekk, sier han.

 

Når det gjelder Bergen, er han opptatt av å få opp igjen næringslivet i sentrum, der for mange lokaler står tomme. Det er viktig å gjøre det attraktivt å handle i sentrum igjen, og for å oppnå det ønsker han mer parkeringsplasser i sentrum, bedre tilgjengelighet og lavere bompenger.

I tillegg er han imot bybanen til Åsane. Det vil få store konsekvenser for de næringsdrivende i sentrum, med årevis med graving. Og det er alt for dyrt og banen når en svært liten del av befolkningen i Åsane.

Øygarden INP

Styremedlemmene fra venstre (foreløpig illustrasjonsfoto)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Robert Krondorfer

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 464 24 587

Eg slutta meg til INP fordi eg er lei av tankelaus politikk som ikkje har lengre sikt enn ein stortingsperiode.
Eg ønsker meg ein langsiktig politikk kor innbyggerene sine ve og vel blir prioritert, og kor vår forsyningssikkerhet står fremst.
Der er me ikkje idag.
Stem INP til ALLE valg.
Me treng ein forandring, og den begynner med deg.

Ørjan Gjøen

NESTLEDER

Telefon: 928 17 648

-Oppvokst på Kårtveit

-Busatt på Knappskog

-Gift med Merethe

-1 Tenåring og 2 Vaksne bonus barn.

 

25 år i arbedslivet fordelt på 2 bedrfter.

9 år som platearbeider/sveise on- og offshore.

På nåverende arbeisted har jeg hatt 2 stillinger, først mekanikker i 6 år, så kvalitets inspektør i 6 år, og nå jobber jeg som mekanikker.

 

Jeg er motstander av Vindkraft og hodeløs satsing i prosjekter uten økonomisk bærekraft, som feks. Hydrogen.

 

Ble med i INP fordi vi har et programm jeg kan stå inne for, og at de etablerte partiene ser ut til å ha glemt helt hvem de jobber for.

Da jeg ble spurt om å være med å etablere INP i Øygarden så jeg på det med en selvfølge.

 

Trond Ågotnes

STYREMEDLEM

Telefon: 484 85 363

«Trond er fødd og oppvaksen på Ågotnes i det som den gong var Fjell Kommune. Han har budd nokre år på Fedje og var aktiv politikar der i to periodar. Etter 10 år flytta han tilbake til Øygarden og har busett seg på Foldnes. Han er gift med Hege og har to vaksne ungar.

 

Han har bak seg eit allsidig arbeidsliv men har i hovudsak jobba i fiskeri og olje. På havgåande fiskefartøy i mange år og offshore i nokre år. Han jobbar no som serviceteknikar innan vann og avløp på land og trivast godt med det.

Trond er oppteken av at distrikta får leva, han vil ha levande grender men den infrastrukturen og næringsliv dei treng!

 

Ellers er han oppteken av kraftpolitikk og har markert seg som sterk motstandar av naturøydeleggjande vindkraftutbygging over heile landet.

Trond er også sterk motstandar av EU og EØS avtalen, vi må kunna eksistera som sjølvstendig land med gode handelsavtalar. Både EU og resten av våre handelspartnarar veit så inderleg godt at vi leverer varer dei MÅ ha!

Trond vil ha politikarar som tar styring med kraftpolitikken og som set Norske interesser FØRST!

Sidan dei etablerte partia ser ut til å ha mista kontakten hos velgjarane var vegen kort til eit trygt og solid INP, eit INP Trond fann seg fort til rette i»

Fitjar INP 

Styremedlemmene fra venstre: Geir Arne Isdahl (leder), Thomas Bøe Slettemark, Ole Morten Helland, Johan Ove Sørfonn (nestleder)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Geir Arne Isdahl 

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 974 38 797

Yrke:

Salgssjef service, Fitjar Mekaniske Verksted As

Mine 3 hovedgrunner for å bli med i Fitjar INP:

Norges mest distriktsvennlige parti, vil spre departementene utover.

All veiutbygging over statsbudsjett, slutt på bompenger/veiprising

INP vil tilrettelegga for eit aktivt og bærekraftig landbruk

Thomas Bøe Slettemark

STYREMEDLEM

Yrke: Driftsleiar Sunnhordland og Haugaland i Norva24 Birkeland

Tre hovudgrunnar for å bli med i INP:

 

 1. INP vil tilrettelegga for eit aktivt og bærekraftig landbruk.
 2. INP vil verne om, og utvikle Noreg som energinasjon.
 3. INP er Noregs mest distriktsvennlege parti, med dagens teknologi kan offentlege organ desentraliserast. Slik kan me sysselsetja i heile landet.

Johan Ove Sørfonn

NESTLEDER

Telefon: 918 09 759

Yrke:

Fagansvarlig Prosess, Equinor

Mine 3 hovedgrunnar for å bli med i Fitjar INP:

Nasjonal og politisk kontroll av vårt eige kraftmarked, ha forutsigbare kraftpriser både private og næring

Videre utvikling av olje og gass næringen, ikkje avvikle den

Stoppe elektrifisering av sokkelen.

INP skal vere eit distriktsvennlig parti. Her er det viktig at me får med oss folk som har praktisk erfaring frå mange ulike bransjer.

Ole Morten Helland

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Yrke:

Mekaniker/Tillitsvalgt i ConocoPhillips

Mine 3 hovedgrunner for å bli med i Fitjar INP:

Utvikling, ikke avvikling av oljeindustri og produksjon av olje og gass.

Distriktsvennlig politikk, nei til sentralisering av verdifulle kunnskapsarbeidsplasser.

Fjerning av eiendomsskatt på private boliger.

Alver INP 

Styremedlemmene fra venstre (foreløpig illustrasjonsfoto)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Irene Stendal Østerbø

LOKALLAGSLEDER

Telefon:  950 30 229

Min yrkesbakrunn er prosessoperatør i Aluminiumsindustrien, Norsk Hydro, erfaring som tillitsvalgt og verneombud, ufør siden 2019.

Skole: Kjemi og prossessfag

Fagskole HMS

 

Jeg er spesielt opptatt av politisk kontroll over vårt eget kraftmarked, rettferdighet, distriktspolitikk og verdig omsorg.

Jeg er opptatt av ett mer sosialt og rettferdig skattesystem for de lavtlønnede.

 

Jeg meldte meg inn i INP fordi jeg føler INP har en helhetlig politikk som er tuftet på sunn fornuft, og som setter selvråderetten høyt. Jeg håper min erfaring, både i tidligere yrkesliv og som privatperson kan bidra til en mer rettferdig politikk.

 

For å fortsatt ha ett velferdssamfunn trenger vi utvikling, ikke avvikling!

Frank Arthur Krüger

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Har vært til sjøs hele livet i på masse forskjellige skipstyper, også vært innom flyterigg noen år.

Har siden 2017 kjørt losbåt, for tiden i Ålesund. 

Har i perioder vært politisk aktiv tidligere i forskjellige partier men har i mange år ikke kunne idenifiserere meg med noe parti.

Da INP dukket opp fant jeg partiet som absolutt passer for meg.

Vi trenger forandring i politikken i Norge og det er det INP som kan gi.  

Wilfre Wessel Berthelsen

.STYREMDLEM

 

Født og oppvokst på Gaustad på Holsnøy i Alver kommune.

 

Jobber som senior boresjef i COSL drilling Europe, har vært i denne jobben siden 2011.

Tidligere jobbet i Odfjell drilling i ca 13 år på Deepsea Bergen. Senere 7 år som Boreleder for Hydro og dengang Statoil.

Har jobbet som leder de siste 25 årene.

Har aldri vært politisk engasjert før no.

Men når INP kom på banen og da jeg leste partiprogrammet og la merke til at veldig mange som hadde meldt seg inn i partiet, var arbeidere med lang arbeidserfaring og mange fra offshore relaterte yrker, meldte jeg meg inn.

Jeg ønsker å være med å utvikle mitt nærområde, ikke legge ned skoler og lokale butikker. Jobbe for at bygdene våre igjen vil være et alternativ å kunne bo i. Forbedre veier i distriktene, infrastruktur lokalt. Få lov og mulighet til å kunne bygge seg bolig i bygden der du er oppvokst i.

Det må ikke slik at det bare blir de gamle og "bygdeoriginalene" som blir igjen!

Vi kan ikke alle bo i et byggefelt.

Jeg er og veldig interessert i at vi tar vare på vår lokale kultur og fortsetter å jobbe for dette.

Andreas Husa

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Yrkesbakrunn: Tidligere matros for Buksér og Berging, hovedsakelig stasjonert på taubåtene på raffineriet til Equinor Mongstad. August 2021 gikk jeg over til ITF ( international transport workers ferderation) og jobber her som inspektør ombord på utenlandske skip som anløper havner på Vestlandet. 

 

Politisk er jeg veldig opptatt av eu/EØS. Her bør Norge finne andre og bedre løsninger som kommer bedre ut for Norge som land. Fyllingsgraden i vannmagasinene bør reguleres strengere. Kraften vi eier skal ikke selges ut av landet på innbyggerne i Norge sin bekostning. Maritim politikk, Norske lønns og arbeidsvilkår skal være en selvfølge for alle skip som seiler og opererer i norsk farvann og sokkel.

 

Lokalt: jeg er veldig opptatt av at folk som bor ute i distriktene skal ha gode tilbud og gode ordninger for kollektivtransport. Veiene må holdes i vedlike og ny bro over Alversundet bør startes på snarlig.

 

Jeg meldte meg inn i SP for en del år siden, nå er jeg rett og slett lei av å bli holdt for narr og tiden var da moden for å gå inn i ett parti som tar folk på alvor, som er for arbeidsfolk og av ekte arbeidsfolk. INP er den beste plassen for meg å kunne være med på å sikre Norge som land og dets viktige ressurser i fremtiden

Kvinnherad INP 

Styremedlemmene fra venstre Eirik Kvåle, Heidi Bolette Jakobsen, Thomas Eide, Gunnar Helleland, Åge Aakre, Jostein Rødland

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Gunnar Helleland

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 484 01 285

Min bakgrunn er som elverksmontør i 9 år hjå Kvinnherad Kraftverk og 34 års erfaring  i oljebransjen.

Dei siste 31 åra med ROV rundt omkring i havet, mest på borerigg, men også på båt for forskjellige oljeselskap.

Er spesielt opptatt av kraftbransjen og den måten vi har stelt oss på i Noreg, vi som hadde ein godt fungerande kraftmarknad.

Som innbyggjar i ei av dei største jordbruksbygdene på Vestlandet, så støttar eg sjølvsagt opp om den Norske bonden og maten dei lagar. Vidareforedling av Norske råvarer er også veldig viktig.

EU og vindkraftmotstandar, og vil at vi skal sei opp EØS avtalen for å ta tilbake kontrollen over landet vårt.

Grunnen til at eg vart med i INP er at eg syns dei etablerte partia har mista kontakten med vanleg folk.

For meg ser det ut for at dei jobbar for seg sjølve, EU og andre internasjonale føretak.

Vi må få tilbake politikarar som setter Noreg fyrst, tenkjer konsekvenspolitikk og som forstår kva som skjer rundt i landet vårt.

Eirik Kvåle

STYREMEDLEM

Industrimekaniker og offshorearbeider.
Jeg har vært i arbeidslivet i vèl 40 år; i dagligvarehandelen, bilbransjen, næringsmiddelindustrien og stålindustrien.
Norge er et rikt land, og da burde det være en selvfølge at innbyggerne har det bra.

Jeg har hatt en stadig økende mistillit til de politiske maktutøverne i Norge, og mener det er viktig å være med i et parti som går for å styrke og beholde våre ressurser og arbeidsplasser til fordel for den norske befolkningen.

 Jeg opplever at INP har et oppriktig ønske om å ivareta og utvikle det norske landbruket, industriarbeidsplassene våre, å ta vare på den unike norske naturen, og reversere det jeg opplever som en distansering fra medmenneskelighet innen helsesektoren.For meg er INP det eneste partiet jeg opplever som ærlig og oppriktig når det gjelder å ivareta og utvikle de menneskelige og industrielle verdiene dette landet har bygd opp.

Jeg meldte meg inn i INP fordi jeg opplever dette partiet som jordnært, og for at det består av arbeidsfolk som vet hvor skoen trykker og staker ut en kurs som er til det beste for oss alle.

Jostein Rødland

NESTLEDER

Telefon:  900 42 236

Yrkesbakgrunn kjøpmann

Ble med i INP fordi de har ein god distriktspolitikk og at de er for å utvikle og ikke avvikle samfunnet. Har også en sunn skeptisk til det grøne skiftet, og tenker konsekvenspolitikk når det kjem til investeringer både i klimapolitikken og ellers i samfunnet.

Positivt at alle som har verv i partiet har minst 5 år i andre yrker enn politikken

Heidi Bolette Jakobsen

STYREMEDLEM

Snart 50 år og busett på Halsnøy også kalla «Perlo».

Kjem opprinnelig frå Sunde, men har budd mange år i Uskedalen, før eg busette meg i Høylandsbygd.

 

Eg arbeider i dag som spesialpedagog på Øyatun Ungdomskule, men har variert og allsidig arbeids og livserfaring. Har jobba både i barnehage, butikk, barnevern og som Utekontakt og SLT koordinator i Kvinnherad kommune.

 

Eg er spesielt opptatt av barn og unge, landbruk, Nei til vindkraft og ein distriktsvennlig politikk. Det er viktig å ta vare på landet vårt, bygge det og ikkje avvikle det.

 

Det vart for meg i haust viktig å engasjere seg. Då synes eg at nok var nok.

Eg ser det vart vanskligare for dei som allereie har hatt lite, det vart vansklegare for dei unge å etablere seg, straumkrisa talar for seg sjølv, matkøane vart lengre og eg kjente at eg ikkje berre kunne sitte heime og ikkje gjere noko. Eg las partiprogrammet til INP og fann meg til rette i dette sentrumspartiet som dei er.

Eg trur tida er klar for eit nytt parti.

Åge Aakre

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Utdannet industrimekaniker og maskinist. Jobber nå som mekaniker offshore for Equinor. Har jobbet siste året med oppstart av siste oljerigg på Johan Sverdrup feltet. 

- Eg er spesielt opptatt av samferdsel, tilrettelegging for verdiskaping, levende bygder, forvaltning av fellesskapets midler til det beste for innbyggere. evaluere drift og forenkle søknadsprosesser i det offentlige. Jobbe for at Kvinnherad kommune skal jobbe som en JA kommune og støtte opp og hjelpe innbyggere til å finne løsninger på muligheter.

- Eg ble med i INP pga eg er veldig uenig med dagens politisk kurs i Norge. INP ønsker å jobbe for Norge og dens innbyggere. Det er på høg tid at vi får en ny kurs på hvordan vi forvalter Norges ressurser.

Thomas Eide

STYREMEDLEM

Er blitt 47 år, kjem fra den flotte fjellbygda Uskedalen og bur på eit småbruk ilag med 3 flotte ungdommer.

Har hatt eit ganske allsidigt yrkesliv sålangt som industriarbeider, vvs røyrleggjar, maskinførar, hytte selgjar og jobber no som rov pilot offshore med etterkvart 5 års erfaring.

 

Mitt intrykk av dagens politiske situasjon er at vi er på heilt feil kurs, at vi trenger nye folk og eit nytt parti for å gjer dei endringane som trengs. Etter å ha lest partiprogrammet til Inp traff det meg på alle punkt og tenkjer at partiet har det som skal til for å gjer endringa.

 

Mitt syn på ein politiker og eit politisk parti er at dette skal jobbe for å fremme landet vårt, folka våre og våre interesser, noko eg meinar mange i dagens politiske parti ser ut til å ha gløymt, dessverre...

 

Er særs opptatt av politisk kontroll og råderett av kraftmarkedet vårt og meinar at eldre kraftanlegg skal oppgraderes, meir utbygging av større og mindre kraftanlegg samt bedre tilrettelegging av dette i form av bl a raskere saksbehandlings tid, endring i dagens skatteregler m m.

Vi har hatt eit konkurransefortrinn iform lav kraftpris, noko som har komt både det norske folk og næringsliv til gode. Dette må vi hente inn igjen, ta kontroll over for å sikre bl a arbeidsplasser.

 

Åpne opp for meir oljeleting samt legge til rette for å utvikle dagens olje/gass og industrinæring.

 

Vi skal ver sjøl forsynt med mat og ha eige kornlager. Utvikle og bygge oppunder ein bra landbruks og distrikts politikk i Norge.

 

Meinar Kvinnherad skal ver ein Ja kommune og legge tilrette for tilflytting. Meir attraktive boligtomter, støtte til ungdommer i etableringsfasen, ikkje legge ned skuler utan at bygdfolket ønsker det, trygg skuleveg, bedre kollektiv transport m m. 

Vi må få ungdommen til å ville busetja seg her!!

 

Kvinnherad er ein langstrakt kommune. Vi har eit svært uheldig etterslep på veg standard og kommunen vår har blitt nedprioritert altfor lenge, dette må presses fram eit skikkelig løft på for å forhindre ulykker.

Færder INP 

Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Børge Nordås

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 XXX

5 kandidat til komunevalget i Færder.

Født i 07/1960 i Tromsø.Fyttet til sørlandet med mine foreldre som barn og har følt på kroppen hva det betyr å flytte etter jobb og ny skole. Jeg har 43 års offshore erfaring innen vedlikehold & boring på rigg inkl.ferdigstilling av brønner.

Fra tidligere ekteskap har jeg 3 voksne sønner og i dag 2 bonusbarn som jeg deler sammen med Hong som også var med å starte INP.

 

Hvorfor er jeg med på dette?

Jeg er først å frems engasjert mot urettferdighet og har i 40 år vært frivillig i forskjellig lag og foreningsarbeid. Jeg er for å forbedre dagen for de vanskeligstilte i samfunnet og veldig for en praktisk tilrettelagt skolegang som legger tilrette for teori med fagbrev under utdanning. 

 

Selfølgelig er jeg motstander av elektrifiseringen av Nordsjøen, som er et sløseri av dimensjoner. Det våre forfedre har skapt.

 

Elektrisk kraft tilhører industri og husholdning og da må det legges tilrette for en mer rettferdig fordeling av avgifter som betales til staten.Hva er klima effekt og kan lille norge bidra? ....Vi kan ikke sende arvesølvet,vannkraft og gassen til kontinentet og importere kraft fra kulkraftindustrien noe politikerne selv har gått i mot.

 

EØS mfl.avtaler har gutteklubben grei over tid ført oss inn i et papirløst ekteskap med EU som vi må ut av.

 

Lokalt er vi nå opptatt av å få ferdigstilt veiforbindelser og man kan jo spørre seg hvorfor kolektivtrafikken ikke er utbygd bedre i forkant ? Men skal bi fjerne store jordbruksarealer og flytte folk fra hus og hjem. 

 

Personlig stemmer jeg for Borgheim-Stokke,-E18 om det blir Folkeavstemning for ny veiforbindelse, Det vil hjelpe næringsliv og pendlere og vi får mindre tomgangskjøring.

 

Les mere om bompenger på INP.sin side. 

Det betyr også at vi ikke må gå på overtid på bekostning av fritidstilbud med trygge og gode helsetjenester.

 

Jeg er oppriktig engasjert, dønn ærlig og opptatt av at folk skal ha det bra.

Jeg var med i Senterpartiet i kampen mot EU i 1994 og samlett inn underskrift.Jeg var også delaktiv med på underskriftskamoanjen for oppstart av INP. Det historiske møte på Rjukan den 29.02.2020  ble INP.stiftet og har jeg har vært involvert hele veien. 

 

Vi må sikre industrien slik at de får langsiktige, stabile rammevilkår, slik at det stimulerer til frivillighet , levedyktighet da får vi skatteintekter for å drifte lokalsamfund, skole og barnehager mm.Dette videreutvikler å gir nyetableringer.

 

Tiden er overmoden for å ta del i de store samfunnsutfordringene våre politikere later til å ikke ser.Det må nå inn nytt blod og det må styres med sunn fornuft og avgjørelser skal tas av politikerne og ikke byråkratane.

 

Vi som har følt dette på kroppen og betalt våre utgifter, vet hva det betyr å stå på for Norge.

 

Lykke til med valget og tenk helhets politikk.

Hilde Sundin

STYREMEDLEM

Telefon:  111 22 xxx

Jeg heter Hilde Sundin og er født og oppvokst på øya Nøtterøy som nå heter Færder.

Jeg bor fortsatt på Nøtterøy i Munkerekka.

Er gift med Dag Sundin og vi har to voksne barn og fem barne-barn pluss en liten hund på deling.

Jeg ble med i politikken som folkevalgt i partiet Nøtterøy-listen mot bom helt Til bommen på Kanalbrua døde.

Fastlandsforbindelsen og boplikten er to sider av samme sak om vi skal opprettholde Færder kommune sin skatteinngang.

Den store utbyggingstakten skremmer meg og forslaget om ny kommunesammenslåing med Tønsberg truer i det fjerne og jeg var joker’n i dette spørsmålet en gang da jeg jeg sa NEI til TNT, så ble det Tjøme og Nøtterøy! Nå veit vi Hvordan det ble?

Nå er jeg i

Styret til INP og ber dere lese vårt program godt!

Alle veit at jeg og 70%

Andre innbyggere i Færder vil ha en fastlandsforbindelse i fra Borgheim til E/18 som kan snu vest-trafikken vekk i fra Teie og Tønsberg.

Min andre hjertesak er HMS her på øyene, så en fast stasjonert sykebil av nyere dato v/Vrengen bru er virkelig nødvendig !

Godt valg!

Torbjørn Steen-Karlsen

Sekretær

Jeg er 63 år, gift med Ivar. Ingen barn. Bor på Torød, Nøtterøy.

Jeg har gått to år på Gjennestad gartnerskole og er utdannet produksjonsgartner. Har jobbet som gartner i 12 år diverse steder. Omskolert og gått 1årig grunnkurs helse og miljø og 1 årig hjelpepleier i vernepleie. Jobba 6 1/2 år med psyk.utv.hem og 2 år på alders-og sykehjem, bl.a. mye med demens. Kroppen sa ifra og har nå vært uføretrygdet i seks år.

Min store lidenskap er genealogi og har drevet med dette i 55 år. Har hatt alle verv, bortsett fra kasserer i Vestfold slektshistorielag fra 1988 til d.d. bare avbrutt av et par tre år. Bl.a. som leder i 4 år. Vært redaktør og redaksjonssekretær i tidsskriften Gjallarhorn i 6 1/2 år og skrevet langt over 100 historiske, slektshistoriske og lokalhistoriske artikler i flere tidsskrifter.  Er historisk interessert.

Sittet i alle verv, bortsett fra kasserer i Llh Vestfold og Fri Vestfold, forening for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner +++ i 17 år. Sittet i landsstyret og vært representant på over 40 landsstyremøter og vært representant på 6 landsmøter. Redaktør i tidsskrift 2 år.

Fem år i Tjøme Historielag og er nå nestleder på tredje året. Medarbeider i tidsskrift.

 

Er veldig opptatt av bevaring av historien vår. At alle grupperinger i samfunnet skal ha trygghet og kunne være den de er og ha trygge møteplasser. Jeg er opptatt av boplikten og strandsonen og bevaring av vår natur med dets mangfold. Opptatt av god arkitektur og mot rivingsspøkelset. Matjord må bevares og ikke bygges ned. Og jeg mener at de eldres kår må oppdateres mange hakk med bosituasjon, helsehjelp og økonomisk.

 

Jeg velger INP fordi jeg vil ha igjen sannheten.


Jan Thomas Låhne

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Jeg er gift, 53 år, har 2 sønner og et barnebarn
Jeg jobber som montør hos Vestfold Peis og Pipe AS, og er veldig aktiv i Norske Redningshunder, avdeling
Vestfold. Jeg jobber mot å bli godkjent hundefører med min hund, Huntingfudge Game Decoy, en
jaktgolden på 5 år.
Jeg har en kort utdanning, men med mange kurs i ryggsekken. Jeg har jobbet som Vekter i Securitas,
lastebilsjåfør, lastemann på Helikopter, i pleien på Østegård MS hjem, innen salg og logistikk, assistent på
Psykiatrisk Akuttmottak. I Forsvaret har jeg hatt stilling som Planoffiser, Materielloffiser, avdelingsleder
Vakthold og Sikkerhet, instruktør, konsulent, og flere stillinger i Heimevernet gjennom snart 30 år. Jeg har
også utenlandstjeneste som sanitetssoldat i UNPROFOR i Bosnia 93/94.
Andre stillinger jeg har besatt har vært markedsansvarlig, næringsdrivende. Jeg har i 27 år vært aktiv med i
Røde Kors Hjelpekorps, hvor jeg har en rekke førstehjelp og medisinske kurser, vært styremedlem, diverse
faglederstillinger, instruktør, båtfører, ambulansesjåfør, vært operativ leder, korpsleder og sittet i faggruppe
for landsrådet. De siste årene har jeg gått over til Norske Redningshunder hvor jeg nå sitter i styret.
I hele mitt voksne liv har jeg vært aktiv med i politikk, men ikke i et parti. Årsaken er at jeg ikke klarte å
finne et parti som jeg kunne identifisere meg med frem til i fjor. Da bestemte jeg meg for nå eller aldri, jeg
var i dialog med et par bekjente, men heldigvis, som alle har sagt til meg at i politikken, tar det lang tid. Så
imellomtiden ble jeg oppmerksom på Industri og Næringspartiet og det falt jeg veldig fort for, og her gikk
det unna .
Politikk for meg handler kun om lokalesaker ved dette valget, for her er det nok å ta tak i noe jeg håper jeg
får muligheten til. Jeg liker rettferdighet, løse utfordringer på tidlige stadier, og forholde meg til regelverket.
Viktig for meg at alle som er her skal føle seg trygge, bli sett, hørt, og samtidig trives godt. Vi skal legge til
rette for trygg oppvekst, tenke på miljøet og være befolkningens servicepersonell sammen med
kommuneadministrasjonen og de ansatte.
Jan Thomas Låhne
Varamedlem
3. kandidat Færder INP

Tønsberg INP 

Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Jarle Lebergh Ditlevsen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 984 01 177

Yrke og verv: Kvalitets- og HMS koordinator og NITO Hovedtillitsvalgt ved Pure Salmon Kaldnes AS.

Etter en kortere tid til sjøs i unge år, ble det ingeniørutdannelse og karriere innen fagfeltet mekanikk med erfaring fra både onshore- og offshore-prosjekter – til sammen mer enn 37 år.

 

Jeg er opptatt av at vi skal ha utbygging og ikke nedbygging av byen vår. Det skal tas hensyn til den kulturelle og historiske arven Tønsberg har, som Norges eldste by.

Høyhus eller «signalbygg» på flere etasjer passer ikke inn i bybildet.

 

Mine grunner for å bli med i Tønsberg INP er flere.

 Tre av de mest aktuelle er:


·         Energi og vannkraft

Fornuftige og stabile kraftpriser som ikke fører til avvikling av norsk industri og presser deler av egen befolkning ned i fattigdom. Politisk styring og kontroll over egne ressurser.

Vindturbiner bør på ingen måte verken erstatte, stilles på lik linje med eller ses som et supplement til den unike og rene vannkraften. Sokkelen skal ikke elektrifiseres.

Revidere særreglene for beskatning knyttet til produksjon av elektrisk kraft, som stimulerer til investering, modernisering og utvidelse av eksisterende vannkraftverk.


           Veiprosjekter

Veiprosjektene bør som hovedprinsipp finansieres over statsbudsjettet.


·         Norges forsvar

Ytterligere bygge opp og modernisere Norges forsvar, slik at det fremstår komplett og kapabelt til å forsvare landet, med utgangspunkt i fagmilitære vurderinger. Vi skal ha et troverdig mobiliseringsforsvar og en profesjonell spesialstyrke som skal kunne bistå ved NATO operasjoner. Obligatorisk verneplikt effektiviseres, for å få flere gjennom på kortere tid, med bedre kvalitet for hver enkelt.

 

Bente Mysen

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Jeg har arbeidet et langt liv i håndverk og industri.

Er pensjonist og endelig blitt voksen, og først da meldte jeg meg inn i et politisk parti.

Fordi det gikk opp for meg at det kun er som medlem du kan være med å rette opp det som du synes er galt i samfunnet vårt.

 

Da jeg leste INP sitt partiprogram, så gikk alt rett til mitt hjerte.

 

Mitt engasjement i INP er et ønske om å bidra for vanlige mennesker, de unge, de svake, de fattige og pensjonistene. Jeg ønsker å være med på å øke satsene for pensjoner og trygdeytelser.

 

Jeg er vindkraft motstander og motstander av EØS avtalen i sin nåværende form.

Norge må være et selvstendig land med full kontroll i eget hus og da må vi ta tilbake selvråderetten.

 

INP vil ha en distrikts vennlig politikk, fjerne eiendomsskatt på private boliger, bygge veier over statsbudsjettet osv.

 

Utvikling og ikke avvikling.

INP har et helhetlig program som jeg gjerne vil være med å utvikle.

     

 

Erling Samnøen

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Ramnes, Tønsberg

68 år, gift

Pensjonist/musiker

Medlem av Industri og næringspartiet fra 2020.

Innehar styreverv i Vestfold INP’s fylkesstyre som seniorkontakt og materiellforvalter.


Prioriterte saksområder:

-          Distriktspolitikk med vekt på råvarers videreforedling innenlands.

-          Vern av natur og miljø med vekt på at utbygging av vindturbiner i Norge stanses/ jordvern/ lokal, økologisk matproduksjon.

-          Skoler og utdannelse hvor samarbeid skole/næringsliv utvikles.

-          Frie og uavhengige nyhetsredaksjoner.

David Elia Lidsheim Murphy

INP Ung Tønsberg

Den fremste i Vestfold Industri og Næringsparti Ung Tønsberg.

Jeg studerer musikk og er veldig opptatt av å være musiker. Grunnen til at jeg ble involvert i politikken er stortsett pågrunn av globaliseringen vi ser den dagen i dag. Den samme som ødelegger for Norges energi, den samme som visker ut alle landegrenser og setter stopp for lands egne interesser som er nødvendig for at befolkning får sine behov (og da mener jeg behov, og ikke begjær). Etter jeg ble politiker har jeg blitt mer opptatt av vanlig politikk om både organisering av institusjoner og landets økonomivekst. Jeg leser masse bøker for å forberede meg på å stå til politisk tjeneste til folket.

Larvik INP 

Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Bjørnar Elstad

NESTLEDER

Telefon: 971 47 139

Jeg er oppvokst i Narvik, men har de siste tolv årene bodd i Larvik. utdannet barnevernspedagog og jobber til daglig i Fossumkollektivet. På fritiden blir det litt turer i skog og mark. Trening og motorsykkelkjøring

Har tidligere ikke engasjert meg særlig i politikk, men de senere årene har jeg ergret meg mer og mer over politikere som ikke lenger jobber for det folket som valgte dem inn. Større og større forskjeller i samfunnet vårt og ingen virker interessert

 i å gjøre noe med dette.

Norsk vannkraft som i mange år har vært vårt største fortrinn innen industri og næringsliv er i dag satt på en europeisk børs og vi har ikke lenger styring over vårt eget land gjennom utallige direktiver fra en  EØS avtale som ikke gagner vårt land. Jeg mener vi må ut av både EØS og Acer og ta tilbake nasjonal styring. 

Vi må styrke norsk landbruk og bedre vår selvforsyningsevne. Styrke forsvaret vårt, det siste året har ganske tydelig vist oss hvor sårbare vi er med grenser til en ekspansiv og aggressiv nabo i øst.

Jeg mener vi ikke er tjent med politikere som aldri har gjort et ærlig arbeidstak, de har ingen anelse om hvor skoen trykker for "folk flest" 

 

Oddgeir Ranvik

STYREMEDLEM

Telefon:  930 77 190

1964 modell

Har 4 barn hvorav 2 er bonusbarn. Vokst opp på Vestlandet i Hustadvika Kommune.

Har bakgrunn fra salg og markedsføring, selvstendig næringsdrivende i Byggebransjen. 

Er opptatt av at vi skal få inn realisme inn i politikken istedenfor symbolpolitikk. 

Ønsker at vi ruster opp skolene, helsevesen og alt som har med sikkerhetspolitikk.  

     

 

Per Widar Hvaal

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 930 42 144

Jeg er født og oppvokst i Svarstad, og bodde der i 17 av mine første år.

Har deretter bodd i Holmestrand og Sundbyfoss inntil 2020, da jeg flyttet til Larvik (Grønneberg). Jeg er gift, har to barn og seks barnebarn.

Jeg er utdannet innen elektronikk, men har i 45 år jobbet med maskiner, roboter og annet utstyr til plastindustrien i Norge. Siden 1996 har jeg drevet eget firma i samme bransje.

For en tid tilbake, var jeg medlem og aktiv i Høyre og var en relativt trofast støttespiller. Men da H, AP, FRP, V og MDG ga arvesølvet vårt (strømmen vår) og en av vår industris viktigste konkurransefortrinn, fri flyt ut av landet og til børspris, da måtte jeg finne et annet alternativ. Når i tillegg husholdningene fikk kjempehøye strømregninger og de med hytter ikke engang fikk strømstøtte, så var jeg ikke i tvil. Etter å ha lest programmet til INP, så falt brikkene på plass og jeg blei medlem fra 2022 og styremedlem og medlemsansvarlig fra 2023.

Jeg er veldig opptatt av at Norge skal få tilbake kontrollen på strømmen. Norge må ut av EØS og ACER, og folket og vår industri må få tilbake en av de få fordelene de hadde, før

strømprisene begynte å galoppere. Jeg har vært i kontakt med flere firmaer som har fått

strømutgiftene mangedoblet og kan ikke ta dette igjen på produktene, da produksjonen vil flyttes ut av landet umiddelbart. Jeg er imot bygging av vindturbiner både til lands og til havs og vil at vi skal oppgradere eksisterende vannkraftverk og bare eksporter den krafta vi ikke

skal benytte selv. Men ikke dra inn i landet store energislukende prosjekter, som skal bygges på store subsidier av våre skattepenger.

Jeg er også veldig opptatt av trygghet der vi bor. Dette gjelder både med tanke på politi,

brann, ambulanse og helsetjenester. Kommunen vår er 6-7 mil lang og det meste av tjenestene er i den ene ende av kommunen. Jeg ønsker, at vi skal finne løsninger som gir bedre trygghet for alle i kommunen.

Jeg er opptatt av, at de som produserer landbruksprodukter, ofte i mindre skala, også skal få gode muligheter for å kunne omsette sine produkter, uten å måtte levere til en eller annen

kjede. Dette vil kunne styrke både interessen for landbruket og bedre selvforsyningsgraden.

En annen sak jeg brenner for, er forebygging av rusbruk. Med de skremmende meldingene vi nå får fra skolene, hvor det til og med påstås, at elevene bruker kokain i skoletiden, så må det settes inne betydelig innsats før vi helt mister kontrollen.

Dessuten mener jeg, at vi får mye positive effekter av å ha små, lokale skoler og barnehager, i nærområdet der vi bor, istedenfor store sentrale enheter.

Kirsten Erlandsen

STYRELEDER

Telefon: 111 22 xxx

Jeg heter Kirsten Erlandsen og har blitt 60 år. Er opprinnelig fra Oslo men flyttet til Stavern i 1985. Har 2 voksne gutter. Jeg har aldri vært med i politikken eller med i noe parti før. Følte det var på tide og INP har mye av det jeg er opptatt av. Er imot vindkraft og veldig for å ta vare på nærmiljøet. Vern av matjord er viktig.     

Ivar Moland

STYREMEDLEM

Jeg er født og oppvokst i Larvik er 63 år, bor for meg selv har 2 barn og 3 barnebarn og jobbet i 44år.

Har aldri vært den store pådriveren ang politikk, men etter at jeg ble ferdig i arbeidslivet har jeg bedre tid til å drive med politikk.

INP er for meg et parti som har mye av det jeg er opptatt av. Jeg er imot vindkraft både til havs og på land.

Vindkraft er ikke bæørekraftig og den ødelegger natur og muligheter for fremtidige generasjoner.

Videre er jeg opptatt av å bevare skoler i nærmiljøet og øke bevilgninger til skoler, helsevesen og politi.

Horten INP 

Styret i Horten INP. Fra venstre:

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Rolf B. Bendiksen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

54 år, smiler med egne tenner, og har tidligere ikke vært politisk engasjert i større grad.

Ingeniør av yrke, utdanning og legning, to voksne barn.

Driver med seiling, kjører motorsykkel og har en gammel Chevrolet som jeg skulle ønske jeg hadde bedre tid til å stelle med.

Ferierer på hytta i Rollag eller i båten, og har vært tillitsvalgt i NITO i noen år.

Født og oppvokst i Horten/Borre, og ser på meg selv som engasjert i kommunens beste.

Jeg er meget optimistisk med tanke på hvilke muligheter som finnes i kommunen vår.

Det er med stor glede vi konstaterer en vekst i INP, og

tilslutningen stiger uke for uke.

En av de viktigste grunnene til at flere og flere oppdager INP og slutter seg til er at det enkelte medlem fremsnakker politikken og løsningene INP fremmer for å «få fart i kjærra» igjen.

Vi er flinke til å være synlige i sosiale media, og er flinke til å ikke nappe på muligheter til å snakke andre ned.

Akkurat det siste ser jeg for min egen del som et absolutt krav for at jeg vil engasjere meg politisk. Det er nok mobbing i samfunnet vårt, og jeg vil ikke være med i en organisasjon som legitimerer mobbing av meningsmotstandere. Siden dette er nedfelt i vår filosofi, vil vi derfor fremstå som «voksne folk» både i riks- og kommunepolitikken.

 Som organisasjon har vi en del saker som skal gjennomføres i kommende år for å bli store nok til å påvirke styre og stell i byen vår. Det klarer vi!

Altfor mange av våre medborgere i kommunen har ennå ikke kommet til et klart og bevisst standpunkt om hvordan kommunen skal ledes og styres, og beslutningsprosesser og arbeidsmetodikk kan synes noe ugjennomsiktig.

Dette skal vi gjøre noe med, og her er et skritt i denne retningen.

 

Gorm Lenes

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Jeg er født og oppvokst på Borre, har 5 barn og 1. barnebarn. Jobber nå som selvstendig næringsdrivende siden 2005 innen varmepumpe bransjen.

Er utdannet på Høgskolen i Vestfold Maskin drift og har tidligere jobbet med teknisk vedlikehold innunder maritim næring.  har bodd i India og Tanzania som barn og jobbet 1 år i Dubai.

 

Jeg har ikke vært politisk aktiv før men alltid vært intressert i politikk, Meldte meg inn i INP for å påvirke dagens politikk som styrker EU mer enn Norge.  Jeg mener Norge må ha en politikk som spiller på våre fortrinn som billig vannkraft, Olje, fiskeri, skog og mineraler å bruke det for å utvikle Norsk næringsliv. 

 

Jeg mener vi må foredle mest mulig av egne råvarer i Norge for å sikre selvforsyning og beholde arbeidsplasser i Norge. Ved å foredle råvarer i Norge øker vi fortjenesten og styrker økonomien. 

Jeg mener det er for mange utenfor arbeidslivet og ved å øke antallet produksjons bedrifter vil dette skape mange nye arbeidsplasser.

 

Norge er ett kaldt land og vi bruker mye elektrisitet både for å holde oss varme og i industrien, lav strømpris i Norge er nøkkelen til å øke konkurransedyktighet til Norsk industri og tiltrekke oss kraftkrevende industri fra utlandet som har høye utgifter til produksjon.

 

Jeg mener Norge har det best utenfor EØS og Acer. Folket har ved  folkeavstemning sagt nei om EF i 1972 og EU i 1994. Jeg mener vi må ha folkeavstemning om alle viktige saker som har har med være felles verdier som Acer og  Olje, fiskeri, vannkraft, skog og mineraler.

 

Jeg mener vi bør effektivisere og oppgradere nåværende vannkraft, jeg er for å beholde forskning på kjernekraft som vi har hatt i Halden og Kjeller fram til 2019.

 

Vindkraft er ikke konkurranse dyktig i Norge da vi har mye rimeligere energi kilde i vannkraft. 

 

Jeg er mot elektrifisering av sokkelen, dette er bare symbol politikk.

 

Jeg mener vi må sjekke data grunnlaget for klima politikken som fremmes av EU på nytt av uavhengige forskere da dette er en veldig liten kostnad i forhold til konsekvensen av en feilslått klima politikk.

 

Jeg ønsker ett trygt Norge, med sterk grensekontroll, politi og økt fokus på narkotika kriminalitet.

 

Tom F. Nilsen

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Jeg er pensjonist i dag, men med 50 års bakgrunn i mekanisk industri. De siste 40 år som sivilt ansatt i Forsvaret.

 

INP er partiet for meg da de er imot EØS og EU, INP er for selvråderett.

INP vil ta tilbake selvråderett over kraftmarkedet og si opp avtalen med ACER.

INP er for et anstendig arbeidsliv hvor trepartssamarbeidet skal utvikles ikke avvikles.

INP er motstander av eiendomsskatt.

INP vil bekjempe sosial dumping og fattigdom.

INP er motstander av vindkraft.

STEM Industri og Næringspartiet.

 

Austevoll INP 


Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Even Anders Haugland

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 922 68 937

35 år og arbeider som Navigatør/DPO på flyterigg i Nordsjøen og eg er far til ein herlig gut på 4 år.

Eg har alltid tenkt at Norge er eit stabilt og forutsigbart land å bu i, kor eg har hatt stor tillit til våre folkevalgte. Dei seinaste åra har eg dog vorte meir og meir frustrert over kva retning landet går i ved politikken dagens etablerte parti styrer etter.

Lovnader som ikkje vert heldt, eit stadig aukande byråkrati, restriktive retningslinjer beslutta av EU, offentlig pengebruk utan verifikasjoner og disiplin - kor sløsing av fellesskapets finansar ikkje får konsekvenser - og ikkje minst stortingspolitikarar som i stadig aukande grad er vorte ykrespolitikarar som står fram med ei haldning kor dei hev seg over resten av befolkninga er noko av det som har fått meg til å vakna og engasjere meg.

 

Eg har aldri funne noko parti som samspelar heilt med mine verdiar og tankesett, men eg fann fort ut at INP vår det partiet som ligg nærast mine synspunkt. Vektlegging av yrkeserfaring i politikken, næringsutvikling, utvikle og realisere klimatiltak som faktisk nyttar, sørge for fortsatt utvikling av landets viktigste næringer - olje & gass og havbruk, distriktsvennlig politikk som innbefatter desentralisering av utvalde departementet, samt samferdselspolitikk som skapar langsiktig perspektiv og effektive hovedfartsårer i landet er saker som engasjerer meg.

 

 

Hans Erling Sandtorv

Vararepresentant

40 år har og jobber med Salg og Prosjekt hos Sandtorv Maskin AS. Etter ein periode i kommunestyret, så har eg hatt eit par år fri frå politikken. Mitt lokale engasjementet har aldri avtatt og når INP vart skipa så falt fanesakene deira godt saman med eigne haldningar. Då vart det fristande å verta med i politikken igjen og påverka det eg kan.

Eg brenn for skule, helse, samferdsle, idrett og næringsliv. Ynskjet er at Austevoll kjem tydelegare fram i fylkes/nasjonal samanheng og at me får det me har rett på i forhold til det me bidreg.

Morten Lysvold Nilsen

NESTLEDER

Telefon:  932 81 142

31 år og jobbar som skippar på havbruksfartøy. Eg valgte å engasjere meg i INP for å kunne være ein bidragsyter til eit parti som har eit stort potensiale til å utfordre den politikken som i dag vert ført blant dei meir etablerte partia.

INP sin politikk samspel godt med mine verdiar, kor det å lytte til folket og føre politikken deretter må være hovudfokuset.

Å verne om Norsk næring og norske arbeidsplassar er noko som må være første prioritet framover.

Eg føler INP sitt engasjement og politikk treff mange og eg ser det på som særs spennande å følgje utviklinga vår.

 

Cathrine Nøttveit

Styremedlem

3 kandidat på valgliste i Austevoll 

Jobber som styrmann på offshorefartøy og er tobarnsmor. Jeg gikk inn i politikken fordi jeg ønsker å være en bidragsyter og pådriver for lokalsamfunnet her i Austevoll.

INP er det partiet som jeg har ventet på, det står mer for det jeg brenner for i hverdagen lokalt og landsdekkende og var derfor et naturlig valg for meg.

Jørn Bånesøy

Styremedlem

41 år og jobbar som kranførar på flyterigg. Har tidligare jobba som tømrar og har både svennebrev og mesterbrev.

Eg har aldri vore medlem i noko parti før INP dukka opp. Endelig fant eg eit parti som meiner at sunn fornuft og arbeidserfaring er ein prioritering å få inn på Stortinget. Hovedgrunnane til at eg meldte meg inn er at partiet er distriktsvennlig og ynskjer større sjølvråderett til kommunen, er imot nye utenlandskabler og vindturbinar og er imot elektrifisering av sokkelen.

For å bevare velferdssamfunnet i Norge og for å hindre staten i å frarøve oss alt overskudd i frå privat sparing så trur eg det kan vera lurt å stemme INP.  Det kan berre bli bedre!

Leif Rune Drønen

2. NESTLEDER

Telefon: 909 68 428

Stabilitetssjef i Odfjell Drilling og har aldri vore politisk aktiv, men klarte ikkje lenger å sitte stille i båten, då var INP det einaste alternativet for meg.

Eg er spesielt opptatt av kraftmarkedet og ikkje vidare imponert over korleis me har havna i dette uføre i Norge. Her må det tenkast (stemmast) nytt.

Henning Vågen Duesund

Vararepresentant

2 kandidat på valgliste i Austevoll

Født og oppvekst i Vik. Gift med Priscila og har to barn i barneskule alder.

Utdanna maskinsjef og har reist til sjøs i fleire fartsområde - alt frå ringnot til tankbåt - gjekk i land i Mai 2021 for å bli teknisk sjef for eit leverandørselskap innan maritim industri.

Eg valgte INP fordi eg meiner at dei etablerte politiske partia i dag lever i ein realitet som ingen andre kan kjenne seg igjen att. Det politiske Norge treng ein oppvekker og ein meir direkte innflytelse frå folket som dei i utgangspunktet skal tjene.

Eg brenn for at industribygging langs kysten i alle formar skal vere levelig, skape arbeidsplassar og gå med overskudd. Våre bedrifter skal kunne investere pengar i ny innovasjon og teknologi for å utvikle seg i retninga som me må med tanke på bærekraft og miljø. Eg brenn for grønare løysingar som er gjennomtenkt og som faktisk fungerer. Eg brenn også for at helsetenesta og dei som jobber i denne skal byggast opp og få betalt det dei fortjener.

Åge Totlandsdal

Styremedlem

var ein av initiativtakarane til å starte INP lokallag i Austevoll. Jobber til daglig som plattformsjef/Kaptein på Borerigg for Transocean Som for tida held på med leiteboring i Barentshavet for Vår Energi.

 

Eg har dei siste åra sett at stadig fleire politikarar distanserer seg meir og meir frå folket dei er meint å tjene. Ein av grunnane til dette trur eg kan vere at mange av dagens stortingspolitikarar aldri har vore særskilt delaktig i næringslivet, og kjent på dei utfordringane det innebærer å drive ein bedrift, å skape arbeidsplassar og faktisk verdiskapning. I dag settes det altfor strenge krav og reglar til bedrifter, slik at det vert utfordrande å drive lønnsomt. Politikarar er folkevalde og skal lytte til folket - og først og fremst - drive ein politikk som fremjer det Norske folks interesser.

Det eg liker best med INP er målsetninga om at politikarane våre skal ha arbeidserfaring. Dette er eit særs viktig argument for at dette partiet vil være betre rusta til å styre landet vårt.

 

I Austevoll er det mange dyktige gründarar og folk med gode idéer som har  stor iver etter å skapa noko. Me er også heldige og har masse flotte og engasjerte ungdommar i kommunen, som me i INP vil støtte og tilrettelegge for. Vi vil skapa eit samfunn, der det er plass for alle, med eit breit tilbod innan kultur, idrett, utdanning og kommunale tjenester.Dette er viktige prinsipp å halde ved.

 

Det blir spennande å fylgje utviklinga framover, og eg skal - i tillegg til ein krevjande jobb med ein del reising - gjera mitt ytterste for å være med på å påverke politikken til det beste for Austevollingane. Så oppfordringa mi er enkel. Les igjennom partiprogrammet vårt sentralt. Du vil garantert kjenne deg igjen i mykje, uansett kva for ei politisk

Høyanger INP 

Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Karstein Larsen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Jan Erik Dregelid

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Navn

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Voss INP

Styret: Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Kenneth Myhre

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 922 16 438

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Navn

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Lars Øye

Styremedlem

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Kongsvinger INP

Styret: Stine Gulli (leder) Åsmund Kjartan Høiby (nestleder) Bente Halvorsen

Thomas Hofoss og Erik Rudi Kaspersen (var ikke tilstede når bildet ble tatt)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Stine Gulli

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Åsmund Kjartan Høiby

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Bente Halvorsen

Styremedlem

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Ullensvang INP

Styret: Illustrasjonsbilde

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Navn

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Navn

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Per K Måkastad

Styremedlem

Telefon: 111 22 xxx

Styremedlem og Førstekandidat på Ullensvang INP si liste til kommunevalget 2023.

Eg melde meg inn i INP, for programmet til partiet gjekk rett inn. Eg er heilt ueinig i dagens politikk, og eg meiner me mister meir og meir makt til EU. No er det på høg tid folk vaknar, ut av EØS.
Me skal utvikle og ikkje avvikle.
Få bedre sjølv forsyning av mat, styrka landbruk, fiskeri, sjømat, bedre vilkår for industrien. Me må investere meir i eige land, og bygga veier der det er behov.  Eg meiner Vestlandet bør få meir til samferdsel, og ser dei pressar sjukehusene  økonomisk, det er heilt uhørt i dette rike landet. Forsvaret trenger stor oppmerksomhet, og store investeringer, kommuneøkonomien må og styrkes, og skal ikkje straffes fordi dei får større inntekter på grunn av høg strømpris.
Røldal/Suldal kraftverk ranet bør ordnes opp i, me må få kontroll over våres eigne ressursar, strømmen er alfa omega for alle i Norge. Dei som driv næring og industri, må ha forsigbare prisar.
Når det gjelder saker i kommunen, så har me eige program for kommune valget.

Stad INP

Styret: Illustrasjonsbilde

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Stian Alexander Hoddevik

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 473 11 080

Mitt navn er Stian Alexander Hoddevik. Eg er 41 år, fødd, oppvokst og no busett i heimbygda Selje i Stad Kommune i lag med min sambuar Jenny og vår sønn Sebastian som er 3 år. Eg er sjømann og har seilt i 22 år, dei siste 12 åra i utanriks fart. Eg har seilt innafor dei aller fleste segment som fiskeri, passasjer og offshore. Eg jobbar no som DPO på flyterigg og som skipsførar for Fjordguiding Selje / Klosterbåten. Fritida mi brukar eg i lag med familie og vennar og ute i friluft.

Eg vel INP fordi eg som veldig mange andre meinar at vi treng ein utfordrar, eit nytt politisk skifte her i landet. Eg har sterk tru på at ideen som INP er tufta på nemlig å bygge på folk flest med arbeidserfaring og sunn fornuft er det som må til framover i politikken. Skal vi forandre ting, må vi være med å bidra.

Vi ser no ut til å komt inn i ei tid der landet vårt i større og større grad ikkje er sjølvstendige i eigne politiske beslutningar, men stadig meir tilknytta EU og deira regelverk. Vi er ikkje herrer i vårt eige hus lenger og det må vi snarlig få gjort noko med.

Vi kan ikkje lenger sitte stille i båten og sjå på at vi gir vekk våre ressursar til EU og det frie marked med at vi sjølve skal betale i dyre dommer for å  import for eige forbruk. Eg er sterkt imot Acer avtala og dagens EØS avtale. Ikkje minst er eg sterkt kritisk til vindkraft både til lands og til havs. Elektrifisering av sokkelen må stoppas, dette er overhodet ikkje bærekraftig!

Vi har store utfordringer innan dei store embeta som helsevesen, utdanning, beredskap og forsvar og samferdsel. Sist men ikkje minst so treng vi ein råsterk og framtidsretta distriktspolitikk, då det er ute i distrikta dei store verdiskapingane skjer. Vi må byggje opp distrikta våre og tilbuda våre her, vi må stoppe sentraliseringa, og vi treng å sikre dei som er mest utsatt og sårbare, mellom anna små og mellomstore bedrifter i utkants-Norge.

Vi treng også ein sterk politikk som forankrar sjøfart og næring innafor offshore or maritim industri, samt landbruksnæring og jorbruk i Norge.

Eg har takka ja til å være Lokallagsleiar i Stad INP, og eg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som INP representant i kommuna vår. Stad og Norfjord er i flott kommune med monge vakre stadar og uttallige muligheter! Vi skal gjere vårt beste for å vidareutvikle og ikkje avvikle i Stad Kommune!

Vi treng utvikling, ikkje avvikling av landet vårt.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med meg.

 

Olav Scott Fanøy Nord

NESTLEDER

Telefon:  482 27 510

Eg er 32 år. Gift i 2022 med Sofie, som eg har vert saman med sidan 2010.

Eg er oppvaksen på slektsgarden på far min si side, på Nordfjordeid.

 Eg tok mekanisk vg1 og maritime fag vg2, deretter 2 år læretid som matroslærling.

Sida eg var 17 år, har eg stortsett jobba på ankerhandteringsfartøy og konstruksjonsskip, men også supply, som matros og seinare kranfører for Olympic Shipping. I 2019, etter 11 år til sjøs, fekk eg meg jobb på plattform som kranfører hjå Odfjell.

I 2018 tok eg over garden etter foreldra mine, å bygde ny fjøs til 50 storfe( ammekyr) og 100 sau.

I jobbane eg har hatt, både på båt, plattform og i landbruket, har eg fått kjenne på kroppen mange av dei utfordringane næringane står over for, spesielt i konkurranse med tilbydarar frå lavkostland.

Noko av det som engasjerar meg mest,er at vi skal kunne drive næringsvirksomhet i Norge. Det er nok ein av grunnane til at eg la merke til INP. Då må vi ha ei anna retning i politikken enn dagens.

Vi skal strebe for å beholde den velferdsstaten som vi har bygd opp gjennom mange år.

Vi må utvikle dei ressursane vi har. Oljen må vi sjå på som ei løysing i overskuelig framtid, ikkje eit problem. Klart vi skal utvikle ny teknologi, men vi må ikkje gløyme kva som har gjeve oss den velstanden vi har.

Vasskrafta er bærbjelken i industrien som blei etablert i nesten kvar ein fjord, under bratte fjellskrentar. Dette er eit av få konkuranse fortrinn vi har her oppe i fjellheimen i utkanten av europa.

Norsk vasskraft må reknast som viktig infrastruktur FOR det norske folk og bedrifter, ikkje ei handelsvare.

Full stans i vindkraftutbygging både til lands og til havs. Eigarskap i eksisterande vindkraftannlegg burde granskast. Acer må vekk,å EØS avtalen må vi enten reforhandle eller komme oss ut av.

Norge var ein svært dominerande sjøfartsnasjon i mange år. Dette MÅ styrkast. Vi må utnytte den enorme kompentansen og dei teknologiske fortrinna i Norge, både offshore og onshore.

Vi har verdens reinaste og tryggaste landbruk. La oss holde det slik. Vi er avhengige av eit velfungerande importvern, ein brei politisk einighet om matproduksjon i heile landet, og ein kanaliseringspolitikk som utjevnar dei store forskjellane i dette landet.

Distrikta må få seg eit løft. Det er her ute verdiane blir skapt.

 

Marita Aarvik

Styremedlem

Telefon: 111 22 xxx

Eg er gift, har fire voksne barn og bor ytterst i Stad kommune 

Eg er utdanna helsefagarbeidar og medisinsk sekretær. Har også litt reiseliv og prosjektledelse frå høgskulen. Har god arbeidserfaring innan utdanningsfelta i tillegg til fiskeindustrien.

For tida er eg kyrkjetenar i Ervik kyrkje, vikar på eit legekontor, driv som førstehjelpsinstruktør og er i tillegg leiar i Felles brukarutval i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Har vore 16 år i kommunestyre og fylkespolitikken

Eg har 4 år som vara i kommunestyret og fast medlem i helse og omsorgsutvalet. Deretter 12 år i kommunestyret for FRP. Eg var i første periode vara i fylkestinget og i opplæringsutvalet. Siste perioden sat eg fast i fylkestinget og i Næring og kulturutvalet. Fekk der gleda av å lede fullføringa av Kystpilegrimsleia, eit samarbeid mellom 5 fylker, riksantikvaren og Bispedøma.

Grunnen til at eg har valt å bytte parti til INP er at dei er i mot vindturbinar som øydelegg naturen både til vanns og til lands. Etter å ha kjempa mot vindkraft i mange år også mot eige parti. Eg ser at dei ønsker å utbetre og sikre vår eiga vasskraft og det støttar eg fult ut. Eg ønsker meg kjernekraft av thorium.

 

Eg støtter at det skal gjennomførast folkeavstemming på saker som er viktige for nasjonen, ein desentraliserande politikk som satsar på at Norge skal kunne produsere mest mogeleg sunn og antibiotikafri mat

Sola INP

Styret:Ragnhild Overland, Jo Øiongen, Wenche Helle, Rune Petter Myhre, Pål Roger Overland, (ikke tilstede): Jan Egil Svendsen

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Pål Roger Overland

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 454 25 016

Jeg ble født i Stavanger i 1960 og har bodd flere steder i Norge. Oslo, Ørland, Bardufoss, Bodø og Sola.

Er gift med Ragnhild og har to sønner Christian og Alexander.

Har jobbet som flyger i Luftforsvaret og innen offshore helikopter transport / redningstjeneste i 40 år.

Har i tidlig fase jobbet: på gård, bryggeriarbeider, meieriarbeider, taxisjåfør og stuer i flyselskap.

Av annen utdannelse har jeg gymnas, studert bedriftsøkonomi og årsenhet psykologi.

Tidligere var jeg lite politisk engasjert men har alltid stemt ved valg.

Etterhvert som vi alle ble vitne til mye politisk rot der det virket som folkevalgte fjernet seg fra sunn fornuft våknet jeg samtidig med flere andre i 2020.

INP ble stiftet og var med i interimstyret som startet Sola INP.

Vår oppgave nå blir å promotere INP. Sola INP vil jobbe for folk i kommunen og engasjere oss i lokalpolitikk. Her er alle våre medlemmer en god ressurs. Alle som vil kan engasjere seg innen sin kapasitet.

Det er også en fordel at vi har forskjellig bakgrunn, alder, bor forskjellige steder og ikke minst har ulike synspunkter.

 

Det er viktig å ivareta næringslivet. I Sola har vi mange små og mellomstore bedrifter. Byråkrati og avgiftsnivå må være lavt.

Olje og gass næringen skal utvikles, ikke avvikles. Vi må få kontroll over egen strømforsyning, stoppe vindkraft utbygging på land og til havs.

Idag er mye styrt av EU via EØS avtalen. Dette vil INP rydde opp i.

 Som leder for Sola INP blir det viktig å samle gode, engasjerte medlemmer der samarbeid er viktig. Vi driver politisk arbeid fordi vi er engasjerte og ønsker å forbedre samfunnet. Det gjør vi ved å stemme, utvikle partiet, drive valgkamp, være i styrer, representere INP i Kommunestyret.

Her har vi alle flere muligheter fremover.

Jan Egil Svendsen

Styremedlem

Født i Arendal i 1975. Mor som bor på en øy utenfor Tvedestrand. Har 3 barn. Simen (27 år), Malie (11 år) og Arian (9 år). Er gift med Hilde som også er med i INP.

Har vokst opp delvis på Sørlandet og på Vestlandet i en liten bygd som heter Kyrping. Bodd 10 år i Skånevik i Sunnhordaland før jeg flyttet til Sandnes for 25 år siden. Har

bodd i Sandnes, Stavanger og nå siden 2005 på Sola. Bor i gamle prestegården som ligger bak flymuseet. Malie og Arian går på Sola Skole.

Jeg har arbeidet med mye forskjellig. Er opprinnelig utdannet Landbruksmaskin mekaniker og fagoperatør i næringsmiddelindustrien. Har videreutdannet meg senere på UIS.

Har vært teknisk leder på fabrikk som produserte bokser med brisling (heter King Oscar i dag). Jeg har vært kranmontør, reparert alt mulig av maskiner, reist rundt i verden å bygget borerigger og har arbeidet for de fleste oljeselskaper i Norge de siste 19 årene.

Reist offshore i en årrekke.

Arbeider i dag for Chevron på bygging av verdens største subsea gasskompressor som bygges av Aker Solutions i Egersund.

Har drevet egne selskaper innen olje og gass, samt bygg og anlegg siden 2007.

Har stort sett mange jern i ilden til enhver tid.

I Sola er det mye som kunne vært gjort for å styrke kommunen, tilbudene og fasilitetene her. Men for å kunne gjøre det så trengs penger.

Hvor får kommunen mest penger fra? Jo ofte så er det bedrifter og arbeidsplasser som er styrende for inntekten til kommunene. Vi må legge til rette for at bedrifter etableres og det kommer arbeidsplasser til kommunen.

Dette slik at vi kan få penger til å ta skikkelig vare på de eldre, samt ha best mulig barnehage, skole og videreutdannings tilbud i kommunen.

Vi må gjøre fritidsaktiviteter tilgjengelig for alle.

Med de økte prisene på alt fra matvarer, strøm, bommer og mye annet så blir totalen at det er svært mange som ikke har råd til å sende barna sine på fritidsaktiviteter.

Dette skaper bare enda større forskjeller i samfunnet, samt det skaper utenforskap hos mange. Personer med forskjellige handicap må få bedre tilbud og bli mer inkludert, så derfor må det fokuseres enda bredere på å forhindre utenforskap i samfunnet

Jeg meldte meg inn i INP for å kunne utgjøre en forskjell, samt være med å bidra til å bedre Sola kommune og Rogaland fylke for svært mange mennesker. Har funnet ut at politikken trenger personer som har vært i arbeidslivet lenge og som skjønner hva som må til for å endre mye til det bedre.

NP var midt i blinken for meg i denne sammenhengen med deres filosofi og politikk.

Vi må bygge opp igjen landet vårt sten for sten slik at vi får bedriftsvekst og skikkelig velferd for alle.

Jeg ser frem til å kunne være en del av påvirkningen til Sola kommune på en positiv, fornuftig og nyttig måte

Gleder meg til fremtiden

 

Wenche Helle

NESTLEDER

Telefon: 111 22 xxx

57 år. 2 voksne barn og 4 nydelige barnebarn

Oppvokst i Meløy kommune, nord på Helgelandskysten. Der gikk jeg gymnas og jobbet blant annet innen helse/ omsorgssektoren, skole, taxisjåfør, lastebilsjåfør, bygg og anlegg...

Flyttet til Stavanger i 2000 for å jobbe i olje/gassnæringen. Jeg er utdannet prosesstekniker og har jobbet på plattform og prosjekter siden da.

Jeg flyttet til Sola i 2002 og bor der enda.

Jeg har ikke tidligere vært politisk aktiv, men da INP startet og jeg leste deres oppgaver, mål og meninger var det ikke vanskelig å melde seg inn.

Jeg er opptatt av de om har det vanskelig i dagens samfunn, og for å opprettholde olje og gassnæringen.

Sola kommune bør opprette en gjeldsombudsmann. Denne personen skal ha som oppgave å hjelpe de som trenger det mest slik at de får rask og riktig hjelp som avtaler med bank, NAV etc

Olje/gass, fiskeri og landbruk er veldig viktige fokusområder for at vi skal beholde Norge som et godt land å bo i.

For Sola INP er det viktig å ha en god næringspolitikk. Med en god næringspolitikk får vi flere arbeidsplasser.

Derfor er INP`s slagord viktig:

Vi ønsker å UTVIKLE, IKKE AVVIKLE!

Ragnhild Overland

Styremedlem

Jeg er født i Bergen men har bodd mange forskjellige steder i inn og utland.

Jeg er gift med Pål og vi har 2 sønner og 1 barnebarn.

Jeg har hatt mange forskjellige sommerjobber i min ungdom: I bakeri, klesbutikk, hotell.

Min første jobb som voksen var i Rotterdam der jeg jobbet 5 år i et shipping firma.

Deretter 4 år i et rederi i Bergen og så 34 år i Statoil/Equinor, 4 av disse årene på CCB Bergen og 30 år offshore som Koordinator Luft og Marine operasjoner samt værobservatør.

Jeg har ingen tidligere erfaring i politikk men har alltid stemt. Grunnen til at jeg meldte meg inn i INP var da noen politiske partier ytret ønske om å gradvis avvikle Olje og Gassnæringen. Kortreist mat er viktig og bra for miljøet. Her har vi en unik mulighet i Rogaland. Å ta vare på matjord bør være en selvfølge.

Jeg har vært med i styret i INP siden oppstart her på Sola.

 

Jo Øiongen

STYREMEDELEM OG ORDFØRERKANDIDAT

Telefon: 111 22 xxx

Født i Stavanger i 1971. Har bodd flere steder i Rogaland og har sett nesten hele fastlands Norge.

Bor alene og har to voksne sønner.

Brukte tid for å lande karrierevalg og var ferdig utdannet innen IT i 1998. Har jobbet i bransjen siden det både i privat og offentlig sektor. Jobbet 7 år som helgesjåfør i taxi-yrket. Hadde fra sene tenår til tidlige 20-år flere jobber i mange bransjer. Alt fra landbruk, via flyttebyrå, budbilsjåfør og laboratorieassistent.

Har alltid vært engasjert i hvordan samfunnet fungerer og fikk med meg fag som sosialøkonomi og politisk idéhistorie fra Ledaal VGS. Har vært innom andre partier som medlem men disse partiene tok etter kort tid helt annen retning enn den jeg kunne stå inne for. INP har en mye bredere politikk og et mye bredere snitt av samfunnet som medlemmer. Noe som gjør at INP sin politikk vil treffe der det faktisk er behov. Kunnskap er viktig og avgjørende for å ta de riktige valgene.

Siden tidlig 90-tall har jeg sett det bli tatt valg innen politisk retning som på sikt vil ha negativ effekt på hele samfunnet.

Svekket konkurransekraft og økt ulikhet er en uønsket utvikling. Personlig har jeg alltid vært opptatt av rettferdighet.

EØS hindrer Stortinget fra å føre politikk som tar hensyn til Norge sin muligheter og begrensninger. Om vi snakker energipolitikk, skatte- og avgiftspolitikk eller annen drift av samfunnet.

Som 1-kandidat for Sola INP er det første målet er å få representert INP i kommunen og få vist frem INP sin politikk som er basert på «Utvikling, ikke avvikling». Ansvarlighet og langsiktighet må tilbake i politikken.

Rune Petter Myre

Styremedlem

Rune Petter, blir 45 år, jeg er ikke opprinnelig fra sola, men har bodd her i snart 14 år så føler meg neste som en solabu, selv om dialekten er fortsatt fra Sogn og fjordane hvor jeg er født og oppvokst i Måløy by.

På Skadberg bor jeg sammen med samboer og 3 ungdommer, 13-17 og 18 år, i tillegg til vår 4 beinet venn på 3 år.

Jeg har de siste 12 årene jobbet i Akerbp som mekanisk ingeniør, så er en stolt oljearbeider.

Før jeg startet i oljen var jeg ute på bølgen blå som maskinist på forskjellige fartøyer. Tidligere arbeidsgivere er Forsvaret, Redningsselskapet, Tide sjø, og KGJS.

I redningsselskapet var jeg også redningsmann/dykker i tillegg til å være maskinist. Jeg har også tidligere i min ungdom jobber innenfor både fiske industrien og verftsindustrien, så har en bred og variert arbeidserfaring.

Min politiske erfaring er minimal, jeg har stemt ved valg men ikke vært engasjert i enkelt partier tidligere.

Grunnen for at jeg nå har valgt å engasjere meg nå er i bunn og grunn følelsen av at dagens etablerte politikere har sluttet å høre på folket, dette er et punkt som er viktig for meg å få på plass, videre mener jeg det bør komme krav også innenfor politiske verv mht kompetanse/erfaring.

Saker jeg ellers brenner mest for på nasjonalt nivå og lokalt nivå er energi politikk, økonomisk styrings politikk, samt samferdsel.

INP programmet traff meg og mine synspunkt nesten på alt, så dette gjorde valget lett for meg å bli en del av dette partiet som jeg trur vil kunne få en politisk påvirknings kraft i rett retning ut fra mine synspunkt.


Sunnfjord INP

Styret: Illustrasjonsbilde

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Bjarte Butterdal

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Sander Alstad

NESTLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Hans Petter Haugland

Styremedlem

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Terje Styve

Styremedlem

Tysvær INP

Styret: Illustrasjonsbilde

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Stig Hop

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 930 46 271

Jeg tok på meg ledervervet på et ekstraordinært årsmøte da daværende leder valgte å trekke seg fra styret av familiære årsaker.

Jeg er 52 år, skilt, flyttet til Tysvær i 2003 sammen med mine nå voksne barn. Jeg har engasjert meg i skolekorps, voksenkorps, ungdomslag og spiller gitar/trommer gruppen PrøvSjøl.

Jeg har ingen politiske erfaringer, men jeg har erfaring som tillitsvalgt i fellesforbundet. I dag jobber jeg i en kontorbasert stilling som tilrettelegger i olje og gass næringen.

Jeg har et ø