Gjøvik INP 


Fra venstre : Hans Ole Rønning Buskum, Lasse Jordbru, Stig Halvard Onstein (leder), Bård Hjorth

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Stig Halvard Onstein

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 980 08 842

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Bård Hjorth

STYREMEDLEM

Telefon: 408 58 261

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Hans Ole Rønning Buskum

STYREMEDLEM

Telefon: 900 11 190

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Lasse Jordbru

STYREMEDLEM

Telefon:  915 40 124

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Vinje INP 


Fra venstre : Suhail Mushtaq, Vetle Frantzen, Knut Erik Jordstøyl, Bjørn Fetveit og Åshild Bringsvær-Sunde. 

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Knut Erik Jordstøyl

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 913 79 157

Fødd og oppvaksen på Kingland, Våmartveit i Vinje.

49 år, gift med Aslaug, som har gjeve meg 3 bonusungar og 3 borneborn.

Eg har mitt daglege virkje som Undervannsingeniør i Nordsjøen.

Mine interesser er mange, men fjell og vidde er nok eit godt stikkord, trivast best over tregrensa – gjerne med rifla på ryggen. 

Folkemusikk og lokalhistore stiller også høgt.  Interessene mine har ført meg inn i lags og organisasjonsarbeid, og til 3 tidelegare periodar i lokalpolitikken.

Snikkering, er også ein av dei tinga eg fyller tida mi med. 


Kvifor Industri og Næringspartiet?  Nå ein les partiprogrammet er det enkelt og finne «hylla» si,  gode, solide verdiar som passar godt til det eg set pris på, slik eg bur og lever, og til mitt arbeid.  

Det handlar om å få kontroll over eigne ressursar, og få forutsigbarhet i kvardagen. 

Me må kontrollere våre eigne naturressursar – før me hjelper naboen.  Det gjeld både privat, i næring og som nasjon.

Styrk og bygg arbeidsplassar,  - ta kontrollen tilbake


Vetle Frantzen

NESTLEDER

Telefon: 

Eg er 39 år og oppvaksen i Skafså, flytta til Øyfjell i 2003.

Eg er gift med Eirin og me har 4 ungar.  Utdanna yrkessjåfør og rørleggjar og arbeider i dag som rørleggjar. Me bur på Fonnebø i Øyfjell og har hestar, kattar, elghundar og Boer geitar.

 På fritida er eg aktiv medlem i Røde kors Hjelpekorps, Rauland snoskuterklubb og er ellers mykje med ungane på diverse aktivitetar.  Jakt og friluft er også viktig for meg.

Grunnen til at eg brenn for å få ei ny retning på politikken i Vinje: Eg  syns det er uheldig at innbyggerane i Vinje ikkje lenger kan nytte seg av krafta som blei gjeven som erstatning for ulempene som kom som konsekvens av vasskrafta. No sit det enker/enkemenn, aleineforsørgerar, småbarnsfamiliar og strevar med å få endane til og møtast kvar månad. Slik kan me ikkje ha det, og dette kan me gjere noko med! 

Lånegjelda i kommunen må ned, me kan ikkje fortsette å ta opp gjeld på fellesskapet slik som er gjort i Vinje lenge no.

Me må også videreutvikle tjenestene innen skule/barnehage og helse. Det er viktig at me har gode tjenestetilbud innafor desse områdene når befolkningssammensetningen endrast, også i Vinje.

Både sentralt og lokalt meiner eg at det er viktig at makta kjem nærmare innbyggerane, og at alle store og elementære spørsmål må avgjerast av me som bur i Vinje, til dømes gjennom lokale folkeavstemmingar. Me må rett og slett ta makta tilbake til folket fordi politikerane skal arbeide for folket og ikke omvendt slik situasjonen er no.

Eg melde meg inn i Vinje INP fordi dei reflekterar over desse verdiane og vil jobbe for å få ei trygg, forutsigbar, og ikkje minst levelige kvardagar for innbyggjerane i Vinje!    

Åshild Bringsvær-Sunde

STYREMEDLEM

Telefon: 

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Harstad INP 


Fra venstre : Foreløpig illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Ragnar Skrindo Olsen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 479 43 610

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Rolf Ludvigsen

NESTLEDER

Telefon: 900 18 792

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Eva Ellingsen Olsen

STYREMEDLEM

Telefon: 906 03 388

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Askøy INP 


Fra venstre : Kim Eirik Gullmark (Styremedlem), Vivian Lohmann Veum (Nestleder), Geir Atle Johannesen (Leder), Carina Iselin Bruland (Styremedlem)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Geir Atle Johannesen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 415 64 279

Yrke: Derrickman i Archer

Mine grunner til å være aktiv i INP.

  • Med dagens politiske styring føler jeg at vi mister grunnverdiene i Norge med politikere som er mer opptatt av å være best i verden og glemme at de er her for å fremme norske folks interesser.
  • Vi må ha en plan for hva Norge skal leve av etter oljen og ligge til rette for fremtidsrettet industri.
  • Fortsette med miljøvennlig olje drift.
  • Norge ut av EØS og få EU til å forstå at de trenger Norge.
  • Bistand og miljø bør samkjøres. Bruke norsk teknologi for å få redusert plast i havet og utvinne ørken til produktiv matjord.
  • Teknologi og miljø bør gå parallelt.

Vivian Lohmann Veum

NESTLEDER

Telefon:  xxx xx xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Navn

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: xxx xx xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Lillehammer INP 


Fra venstre : Arnt Orskaug (medlemsansvarlig), Inger Marie Hansen, Lars Sandbakken, Geir Thingvald (leder), Per Erik Volden (nestleder) ikke tilstede under fotograferingen

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Geir Thingvald

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 473 91 705

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Per Erik Volden

NESTLEDER

Telefon: 976 72 506

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Lars Sandbakken

Styremedlem

Telefon: 

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Arnt Orskaug

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 976 72 506

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Ringsaker INP 


Fra venstre : Kenneth Humborstad Johansen (medlemsansvarlig), Robert Bull Aakrann (nestleder), Jack Hatlen (leder),  Eirin M.H.Hatlen, Dagfinn Brendløkken(var ikke tilstede under fotografering) 

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Jack Hatlen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 951 99 555

Yrke: Pensjonist, etter 40 år i ulike yrker i kommunal, interkommunal og privat virksomhet.

Siste 5 år før pensjon som leder for resultatområde plan, bygg og geodata i Vestby kommune.

På grunn av mer enn 20 år som leder av flere brannvesen, er jeg spesielt opptatt av sikkerhet og beredskap for befolkning og samfunn.

Jeg ble med i Industri- og næringspartiet fordi:

INP vil jobbe for å sikre Norge styringsrett over norske naturressurser, og kreve folkeavstemninger i saker som berører denne styringsretten.

INP ønsker løsninger for å øke Norges kraftproduksjon og kapasitet uten enorme naturinngrep, ved blant annet å utrede Thorium-basert energiproduksjon.

INP ønsker å styrke landets kriseberedskap, herunder å sikre etablering av beredskapslagre for essensielle matvarer for 3 måneders forbruk.

Robert Bull Aakrann

NESTLEDER

Telefon: 916 93 121

Kommer fra Trondheim og har utdannelse innen reklame.

Har hatt ett variert yrkesliv med alt fra anleggsarbeid til teknisk tegning og nå som tattovør pr.dags dato.


Lokalt er jeg opptatt av en forutsigbar politikk og verdiskapning i nærmiljøene.

Brenner også veldig for de svakere stilte.

INP meldte jeg meg inn i etter å ha lest partiprogrammet, enkelt og greit. 


Kenneth Humborstad Johansen

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 924 54 578

Født og oppvokst på Lillehammmer og bor i dag i Mesnali.

Utdannet innen betong og snekker yrke men jobber i dag på Nortura Rudshøgda som ekspedisjon og lager arbeider.

 

Jeg er spesielt opptatt av at vi skal fornye og oppgradere eksisterende vannkraft anlegg før vi eventuelt raserer norsk natur med hundrevis av vindmøller.

Og at tennene våre blir sett på som en del av kroppen og skal inngå i det vanlige helse tilbudet.

 

Jeg ble med i INP fordi jeg leste partiprogrammet og for meg er det INP som har flest saker som jeg er enig i. Det at partiet er startet og driftet av vanlig arbeidsfolk står også  høyt hos meg. 

Bjørnafjorden INP 


Fra venstre : (forløpig illustrasjonsfoto)


Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Nils Ove Lauvik

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 957 68 997

Født i 1968, oppvokst på Sotra, Øygarden kommune, utenfor Bergen, har en datter og tre barnebarn. Mine største hobbyer er å fiske med garn og teiner og kjøre å skru gammel amerikansk bil.

 

Jeg startet min karriere som bilmekaniker, reiste så på fiske og tok etter hvert utdannelse som maskinist og maskinsjef. Jeg har nærmere 30 års erfaring på havet.

 

Hvorfor er jeg med på dette?

 

Det var spesielt til Stortingsvalget i 2017, der jeg ikke kunne finne noen partier som jeg ville stemme på, de var blitt for like alle sammen. Jeg har alltid vært EU motstander og har satt stabilitet og forutsigbarhet veldig høyt, ikke bare for meg selv og næringslivet, men, kanskje spesielt for de som har minst i samfunnet. Jeg klarer liksom ikke å forstå at et så rikt land som Norge, ikke kan klare å ta vare på de svakeste. Stabilitet og forutsigbarhet er svært viktig for meg.

 

Det ble etter hvert for tungt å svelge at politikerne, i valgår, kunne love å lyge, for så å fortsette i omtrent det samme sporet som før.

 

At det er arbeidsfolk som nå har bestemt seg for å gå inn i politikken, var en av de tingene som gjorde at jeg ville være med på dette. Folk med arbeidserfaring som har kjent på det å ha dårlig råd og har måtte jobbet for å få det man har lyst på, er egenskaper som jeg mener må inn i politikken, vi trenger folk med erfaring fra det vanlige liv, med sunn fornuft, som ser konsekvensene av det vi gjør. Avstanden mellom Storting og vanlige folk er blitt alt for stor i dag.

 

Jeg kan ikke stå inne for de enorme kostnadene våre politikere påfører det Norske samfunnet, med meningsløse tiltak som elektrifisering av sokkelen, vindkraft på land og hav, høye strøm, mat og drivstoffpriser. Det føres i dag en politikk som går ut over vanlige folks økonomi, naturen og det miljøet vi lever i.

 

Vi må ta vare på den jorden vi lever på, og vi må gi den videre til våre etterkommere uten en rasert økonomi eller rasert natur.

 

Vi trenger stabilitet og forutsigbarhet og vi trenger utvikling, ikke avvikling!

...

Navn

NESTLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Navn

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Indre Fosen INP 


Fra venstre : Svein Bredesen, Styremedlem, Per Ove Aune, Leder, Kjell Tore Johansen, Styremedlem.


Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Per Ove Aune

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ............... 

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Svein Bredesen

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Kjell Tore Johansemn

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Sør-Odal INP 

Styremedlemmene fra venstre (foreløpig illustrasjonsfoto)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Gulbrand Thoner

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 913 67 868

Nå blir det politikk på CV`n og grunnen er at demokratiet ikke fungerer i Norge! Det drives ikke politikk for folket man er valgt av, det drives ikke politikk i samsvar med partiprogrammet av de gamle styringspartiene. Landets ressurser og verdier er i hendene hos en selvutnevnt elite på nasjonalt plan som jobber for EU, WEF, WHO og FN karrierer.
Denne eliten av «oppdrettspolitikere» flasket opp i ungdomspartier og under partipisken utgjør mindre enn 1 % av landets stemmeberettigede. Denne eliten er utpekt av en partiledelse som velger sine støttespillere med ja-mennesker som lager partiprogrammer og vedtekter, som 99,5 % av oss andre kan stemme på. Er dette demokrati? Nei, dette har blitt demokratur og Nok er for lengst Nok!

INP dukket endelig opp for oss som vil styre landet og ressursene våre selv og som lytter til og følger medlemmene sine ønsker og behov.

Jeg er oppvokst med jord og skogbruk og natur var sentralt i hele oppveksten. Vekst, høsting fra naturen og dyrelivet ble som en selvfølge i livet.
Min bakgrunn og erfaring er også fra havets ressurser i form av drift av olje og gass produksjon og faglig bakgrunn innen Helse, Miljø, Sikkerhet og Beredskap.
Jobbet også med trening av beredskapspersonell og førte tilsyn med beredskap i norsk industri. Dette har gitt allsidig innsikt i distrikts-Norge og vi har ressursene, kompetansen, økonomien og evnen til å utvikle det vi måtte ønske.

Mine interesser er også innen idrett og aktivitet for barn og unge der jeg selv har allsidig aktiv bakgrunn og senere som trener, anleggsansvarlig og styremedlem.

Politisk ønsker jeg å vektlegge at vi ikke skal ta i bruk teknologier som ødelegger mer enn de skaper og som ikke kan forsvares økonomisk eller driftes uten kunstig «åndedrett». Det dystre eksemplet er vind og solkraft. Vil støtte forskning og utbygging av 4. generasjon kjernekraft, utvikle distriktene samt bearbeide og foredle våre unike ressurser, si opp EØS avtalen, men forsterke eksisterende handelsavtaler.

Ingen skal leve under fattigdomsgrensen i Norge og byråkratiet må ivareta krav til verdig liv og tilpasses antall innbyggere. Bli hørt, sett og få gjennomslag ved å melde deg inn i INP.

Silje Anette Johansen

NESTLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Jeg er født og oppvokst i Sør-Odal kommune og bor i dag på et lite småbruk i Ullern hvor vi tidligere har drevet med egg- og kjøttproduksjon i småskala. Jeg er utdannet kokk og har drevet eget kafébakeri hvor vi solgte blant annet egg og kjøtt fra egen gård, samt brød og andre bakevarer laget fra bunnen av.

Jeg er spesielt opptatt av å ta vare på den norske naturen og landet våre forfedre har bygget opp. Vi nordmenn skal ikke måtte betale for at staten skal eksportere norske ressurser. Det er veldig viktig at vi ikke ødelegger den fantastiske naturen Norge har å by på.
Jeg brenner også for god skolepolitikk. Det er barna våre som er vår fremtid.

Jeg er med i INP for å gjøre en forskjell. Jeg har selv måtte gi opp egne drømmer pga høye strøm- og matvarepriser samt dårlig politikk. Jeg vil at små bedrifter skal få bedre vilkår. Det er de som er et lite stykke Norge. 

Børje Kenneth Johansson

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 111 22 xxx

Mitt navn er Kenneth Johansson. Jeg er opprinnelig fra Sverige, men kom til Norge i 2003 og bosatte meg i Sør-Odal i 2004.

Jeg startet mitt arbeidsliv som glassmester og holdt på med dette i 12 år. Senere arbeidet jeg innen transport hvor Norge og Europa var mitt arbeidsfelt. Selv om jeg i dag er en glad pensjonist er det kanskje ikke så rart at min kjernesak i INP er samferdsel.

Bergen INP 

Styremedlemmene fra venstre (foreløpig illustrasjonsfoto)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Ann Jorun Hillersøy

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 466 69 919

Jeg er 50 år ogbosatt på Tertnes i Åsane.

Jeg erkulturarbeider - musikklærer, dirigent og musiker, og trives veldig godt meddet.

 Lenge gikk jegrundt og trodde at alt var på stell i Norge. Jeg stolte på at politikerne tokgode valg og styrte landet godt.

De hadde jotross alt dedikert seg til dette.

I 2019 bråvåknetjeg da jeg oppdaget hvordan det EGENTLIG stod til.

Jeg ble nemligobs på vindkraftsaken, og jeg engasjerte meg i dette og meldte meg inn iMotvind Norge og Norges Miljøvernforbund.

Jeg ble bl. a.vitne til at hele lokalsamfunn ble overkjørt og at internasjonale konvensjonersom omhandlet samene ikke ble tatt hensyn til, og leste meg opp påkonsekvensene for mennesker, flora og fauna.

Jeg meldtemeg også inn i Nei til EU og sitter i styret i Bergen.

Likevel føltejeg at det var noe som manglet. 

Det var rett ogslett vanskelig å trenge gjennom muren og nå inn til politikerne. 

Jeg varengasjert på Facebook, men kom til et punkt da det ikke føltestilfredsstillende lenger.

Jeg begynte åforstå at jeg måtte ta engasjementet mitt videre.

Jeg varpartiløs, for jeg hadde ikke funnet noe parti som jeg var såpass enig med atjeg ønsket å stå som medlem.

Men så leste jegprogrammet til INP, og da var det gjort. Jeg meldte meg inn sporenstreks, ogmeldte min interesse for å engasjere meg i styre og stell i Bergen.

Og slik ble det.Jeg er nå leder for det største lokallaget i Norge, og jeg vil gjøre mittytterste for at lokallaget og partiet skal vokse mer og få innflytelse i politikkenbåde lokalt og nasjonalt.

For Norgetrenger rett og slett en ny kurs, og politikere som ikke kun har gåttpolitikerskolen og fjerner seg mer og mer fra folket. 

INP bestårnemlig av folk med yrkespraksis i tillegg til et ønske om å utgjøre en forskjellog å jobbe for saken og ikke fremme seg selv og sin egen karriere.

Og jeg tror atINP kan vokse seg store og få en reell innflytelse på norsk politikk.

Av kjernesakenemine som INP har programfestet, vil jeg trekke frem at partiet er imot vindkraftbåde på land og til havs.

Jeg er også veldig opptatt av energipolitikken.

Vi må få kraftenav børs og ikke la den være en vanlig handelsvare på linje med melk og brød.

Videre må vi utav ACER og vi må få nasjonal kontroll på krafta (jeg vil legge til at jeg erFOR samarbeid og FOR eksport av et eventuelt overskudd).

INP ønsker ogsåå erstatte EØS-avtalen med en vanlig handelsavtale, som også er noe jeg brennerfor.

Jeg ånder ogsåfor levende distrikter og for folkestyre, og jeg liker også veldig godt måten åtenke på i INP - at man tenker konsekvenser fremfor ideologi.

Sist, men ikkeminst, så banker hjertet mitt ekstra for de svake og sårbare gruppene, som barnog unge som faller utenfor, fattige, eldre og dyr, og jeg ønsker å være med påå stake ut veien for en bedre politikk for disse gruppene, som bl. a. innebærerå øke satsene for pensjoner og trygdeytelser.

Per Normann

NESTLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Kari Normann

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Øygarden INP

Styremedlemmene fra venstre (foreløpig illustrasjonsfoto)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Robert Krondorfer

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ............... 

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

*****

NESTLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Trond Ågotnes

STYREMEDLEM

Telefon: 484 85 363

«Trond er fødd og oppvaksen på Ågotnes i det som den gong var Fjell Kommune. Han har budd nokre år på Fedje og var aktiv politikar der i to periodar. Etter 10 år flytta han tilbake til Øygarden og har busett seg på Foldnes. Han er gift med Hege og har to vaksne ungar.

 

Han har bak seg eit allsidig arbeidsliv men har i hovudsak jobba i fiskeri og olje. På havgåande fiskefartøy i mange år og offshore i nokre år. Han jobbar no som serviceteknikar innan vann og avløp på land og trivast godt med det.

Trond er oppteken av at distrikta får leva, han vil ha levande grender men den infrastrukturen og næringsliv dei treng!

 

Ellers er han oppteken av kraftpolitikk og har markert seg som sterk motstandar av naturøydeleggjande vindkraftutbygging over heile landet.

Trond er også sterk motstandar av EU og EØS avtalen, vi må kunna eksistera som sjølvstendig land med gode handelsavtalar. Både EU og resten av våre handelspartnarar veit så inderleg godt at vi leverer varer dei MÅ ha!

Trond vil ha politikarar som tar styring med kraftpolitikken og som set Norske interesser FØRST!

Sidan dei etablerte partia ser ut til å ha mista kontakten hos velgjarane var vegen kort til eit trygt og solid INP, eit INP Trond fann seg fort til rette i»

Fitjar INP 

Styremedlemmene fra venstre: Geir Arne Isdahl (leder), Thomas Bøe Slettemark, Ole Morten Helland, Johan Ove Sørfonn (nestleder)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Geir Arne Isdahl 

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 974 38 797

Yrke:

Salgssjef service, Fitjar Mekaniske Verksted As

Mine 3 hovedgrunner for å bli med i Fitjar INP:

Norges mest distriktsvennlige parti, vil spre departementene utover.

All veiutbygging over statsbudsjett, slutt på bompenger/veiprising

INP vil tilrettelegga for eit aktivt og bærekraftig landbruk

Johan Ove Sørfonn

NESTLEDER

Telefon: 918 09 759

Yrke:

Fagansvarlig Prosess, Equinor

Mine 3 hovedgrunnar for å bli med i Fitjar INP:

Nasjonal og politisk kontroll av vårt eige kraftmarked, ha forutsigbare kraftpriser både private og næring

Videre utvikling av olje og gass næringen, ikkje avvikle den

Stoppe elektrifisering av sokkelen.

INP skal vere eit distriktsvennlig parti. Her er det viktig at me får med oss folk som har praktisk erfaring frå mange ulike bransjer.

Ole Morten Helland

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Yrke:

Mekaniker/Tillitsvalgt i ConocoPhillips

Mine 3 hovedgrunner for å bli med i Fitjar INP:

Utvikling, ikke avvikling av oljeindustri og produksjon av olje og gass.

Distriktsvennlig politikk, nei til sentralisering av verdifulle kunnskapsarbeidsplasser.

Fjerning av eiendomsskatt på private boliger.

Alver INP 

Styremedlemmene fra venstre (foreløpig illustrasjonsfoto)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Irene Stendal Østerbø

LOKALLAGSLEDER

Telefon:  950 30 229

Min yrkesbakrunn er prosessoperatør i Aluminiumsindustrien, Norsk Hydro, erfaring som tillitsvalgt og verneombud, ufør siden 2019.

Skole: Kjemi og prossessfag

Fagskole HMS

 

Jeg er spesielt opptatt av politisk kontroll over vårt eget kraftmarked, rettferdighet, distriktspolitikk og verdig omsorg.

Jeg er opptatt av ett mer sosialt og rettferdig skattesystem for de lavtlønnede.

 

Jeg meldte meg inn i INP fordi jeg føler INP har en helhetlig politikk som er tuftet på sunn fornuft, og som setter selvråderetten høyt. Jeg håper min erfaring, både i tidligere yrkesliv og som privatperson kan bidra til en mer rettferdig politikk.

 

For å fortsatt ha ett velferdssamfunn trenger vi utvikling, ikke avvikling!

Frank Arthur Krüger

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Har vært til sjøs hele livet i på masse forskjellige skipstyper, også vært innom flyterigg noen år.

Har siden 2017 kjørt losbåt, for tiden i Ålesund. 

Har i perioder vært politisk aktiv tidligere i forskjellige partier men har i mange år ikke kunne idenifiserere meg med noe parti.

Da INP dukket opp fant jeg partiet som absolutt passer for meg.

Vi trenger forandring i politikken i Norge og det er det INP som kan gi.  

Wilfre Wessel Berthelsen

.STYREMDLEM

 

Født og oppvokst på Gaustad på Holsnøy i Alver kommune.

 

Jobber som senior boresjef i COSL drilling Europe, har vært i denne jobben siden 2011.

Tidligere jobbet i Odfjell drilling i ca 13 år på Deepsea Bergen. Senere 7 år som Boreleder for Hydro og dengang Statoil.

Har jobbet som leder de siste 25 årene.

Har aldri vært politisk engasjert før no.

Men når INP kom på banen og da jeg leste partiprogrammet og la merke til at veldig mange som hadde meldt seg inn i partiet, var arbeidere med lang arbeidserfaring og mange fra offshore relaterte yrker, meldte jeg meg inn.

Jeg ønsker å være med å utvikle mitt nærområde, ikke legge ned skoler og lokale butikker. Jobbe for at bygdene våre igjen vil være et alternativ å kunne bo i. Forbedre veier i distriktene, infrastruktur lokalt. Få lov og mulighet til å kunne bygge seg bolig i bygden der du er oppvokst i.

Det må ikke slik at det bare blir de gamle og "bygdeoriginalene" som blir igjen!

Vi kan ikke alle bo i et byggefelt.

Jeg er og veldig interessert i at vi tar vare på vår lokale kultur og fortsetter å jobbe for dette.

Andreas Husa

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Yrkesbakrunn: Tidligere matros for Buksér og Berging, hovedsakelig stasjonert på taubåtene på raffineriet til Equinor Mongstad. August 2021 gikk jeg over til ITF ( international transport workers ferderation) og jobber her som inspektør ombord på utenlandske skip som anløper havner på Vestlandet. 

 

Politisk er jeg veldig opptatt av eu/EØS. Her bør Norge finne andre og bedre løsninger som kommer bedre ut for Norge som land. Fyllingsgraden i vannmagasinene bør reguleres strengere. Kraften vi eier skal ikke selges ut av landet på innbyggerne i Norge sin bekostning. Maritim politikk, Norske lønns og arbeidsvilkår skal være en selvfølge for alle skip som seiler og opererer i norsk farvann og sokkel.

 

Lokalt: jeg er veldig opptatt av at folk som bor ute i distriktene skal ha gode tilbud og gode ordninger for kollektivtransport. Veiene må holdes i vedlike og ny bro over Alversundet bør startes på snarlig.

 

Jeg meldte meg inn i SP for en del år siden, nå er jeg rett og slett lei av å bli holdt for narr og tiden var da moden for å gå inn i ett parti som tar folk på alvor, som er for arbeidsfolk og av ekte arbeidsfolk. INP er den beste plassen for meg å kunne være med på å sikre Norge som land og dets viktige ressurser i fremtiden

Kvinnherad INP 

Styremedlemmene fra venstre (foreløpig illustrasjonsfoto)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Gunnar Helleland

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 484 01 285

Min bakgrunn er som elverksmontør i 9 år hjå Kvinnherad Kraftverk og 34 års erfaring  i oljebransjen.

Dei siste 31 åra med ROV rundt omkring i havet, mest på borerigg, men også på båt for forskjellige oljeselskap.

Er spesielt opptatt av kraftbransjen og den måten vi har stelt oss på i Noreg, vi som hadde ein godt fungerande kraftmarknad.

Som innbyggjar i ei av dei største jordbruksbygdene på Vestlandet, så støttar eg sjølvsagt opp om den Norske bonden og maten dei lagar. Vidareforedling av Norske råvarer er også veldig viktig.

EU og vindkraftmotstandar, og vil at vi skal sei opp EØS avtalen for å ta tilbake kontrollen over landet vårt.

Grunnen til at eg vart med i INP er at eg syns dei etablerte partia har mista kontakten med vanleg folk.

For meg ser det ut for at dei jobbar for seg sjølve, EU og andre internasjonale føretak.

Vi må få tilbake politikarar som setter Noreg fyrst, tenkjer konsekvenspolitikk og som forstår kva som skjer rundt i landet vårt.

Jostein Rødland

NESTLEDER

Telefon:  900 42 236

Yrkesbakgrunn kjøpmann

Ble med i INP fordi de har ein god distriktspolitikk og at de er for å utvikle og ikke avvikle samfunnet. Har også en sunn skeptisk til det grøne skiftet, og tenker konsekvenspolitikk når det kjem til investeringer både i klimapolitikken og ellers i samfunnet.

Positivt at alle som har verv i partiet har minst 5 år i andre yrker enn politikken

Ragnhild Tvedt

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Min arbeidserfaring er: 4 måneder som feriehjelp i vaskeri og som rengjører, 3 år som praktikant i barnehage og privat hjem, 14 år totalt som kontorsekretær og 1.sekretær fra bl.a. salgskontor, overnattingsbedrift, næringsservice og Universitetet i Bergen, 1 år som norsklærer for asylsøkerbarn, 1 år som leder for asylmottak, 2 års engasjement som flyktningkonsulent i kommune, 1 års engasjememt som kulturkonsulent i kommune, 5 år som administrasjonssekretær innen interkommunalt barnevern, 11 år totalt som daglig leder og avdelingsleder for kommunal vernet bedrift med drift av 3 miljøstasjoner og bruktbutikk, daglig leder for klesbutikk og daglig leder for databedrift.

Utdanning: Examen artium, engelsklinjen, 1-årig Kontorskole, Handelsskole, Exphil og Agronom. I tillegg har jeg tatt en rekke lange og korte kurs innen språk, økonomi, barnevern, psykologi, birøkt og noen hobbykurs. Var tidligere aktiv i Røde kors både som frivillig i arbeid med integrering, i div. komiteer sentralt og også som ansatt.

Jeg ser med økende frustrasjon hvordan de fleste partier på Stortinget danser etter EU’s pipe. Norske lover blir erstattet med EU-lover på løpende bånd. Selvråderetten, ikke bare i staten, men også i kommunene forsvinner litt etter litt.

Tatt i betraktning av at jeg selv er pensjonist, er jeg opptatt av god eldreomsorg, rettferdige pensjoner og fleksible ordninger for eldre arbeidstakere.