INP BLOGG

Blir du med å legge et norsk kinderegg ?

 

Vi ser nå et økt fokus på beredskap og matsikkerhet.

I vårt polare strøk er matproduksjon en utfordring, men disse utfordringer har gitt oss kunnskap om selvberging og lagring i århundrer. 

Verden "har blitt mindre", med fri flyt av varer over landegrenser. Penger, makt og geopolitiske ideologier nedfelt i avtaler og direktiver setter agendaen også innen matvareforedling og distribusjon. På toppen av dette kommer konsekvensene av det grønne skiftet, som både direkte og indirekte, nå slår ekstra hardt ut for matprodusentene.

     

I disse usikre tider må vi ta to skritt tilbake og tre i riktig retning og legge en langsiktig plan for:


  • Matsikkerhet i hele landet
  • Beredskap i hele landet
  • Verdiskaping, utvikling og et yrende liv i distriktene med sunn og litt mindre langreist mat på bordet.

Oppsiktsvekkende tall for Industri- og næringspartiet (INP). 


Når alle partier på Stortinget opplever massiv medlemsflukt, opplever INP det stikk motsatte.

Mange tusen nordmenn opplever INP som det partiet de har savnet de siste tre fire tiårene.

08.10.22 

Senser vi nå en historisk politisk vandring blant norske velgere?

INP har merket seg fra utsagnene til den store  medlemmstilstrømmingen, at stadig flere ikke føler seg hjemme i det veletablerte politiske landskapet.

Vi registrerer også at disse ønsker seg realpolitikk og en politisk kurs som er fundamentert på bred arbeidslivserfaring, sunn fornuft og villighet til å ta de nødvendige grep for å få den norske skuta på rett kjøl.

05.10.22 

INP har vedtektsfestet at det kreves minimum 5 års arbeidserfaring / yrkeserfaring for å bli nominert til sentrale verv.

 

Hvordan står det til med vårt storting, de som skal forvalte et statsbudsjett på 1.500 milliarder kroner, og ta tunge beslutninger som påvirker vår selvråderett, velferd, utviklingsmulighet, trygghet og forutsigbarhet ? 


22.09.22 

INP sine 10. punkter som løsningsforslag på energipriskrisen

 

At norsk vannkraft er knyttet opp til børsen NordPool og Euronext der kull og gass er referanse, er helt unaturlig.

 

Vi har hatt to store styringspartier som har latt markedsliberalismen blomstre i åresvis, også der det er naturlig med statlig kontroll og regulering.

Vi ser nå resultatet av fravær av konsekvenspolitikk.


20.09.22 

Havvindturbiner:


Symboltiltak uten klimaeffekt!

Et miljøproblem av dimensjoner!


Det er ikke kraftmangel i Norge som er utfordringen. Utfordringen er at vi eksporterer kraft til resten av Europa og importerer strømpriser vi aldri har sett maken til.

INP ville, om vi satt med makta nå, prioritert det norske energimarkedet og unødvendiggjort hele vindkraftverk satsingen.


14.05.22 Kronikk av Owe Ingemann Waltherzøe

Vi er vitne til en hodeløs klimasatsing.


INP ønsker å ta ned klimasatsingen til et realistisk mål, fratre Parisavtalen og ta en ledende rolle som verdens "plast i havet politi", noe som faktisk er målbart og gjør en forskjell for kommende generasjoner.

La oss rydde i verdens matfat.

Hver nasjon kan gjøre verden til et bedre sted å bo, vi i Norge kan gjøre det ved å igangsette prosjekter som gjør noe for miljøet. Så får heller andre nasjoner som faktisk bidrar til klimagassutslipp av litt størrelse, gjøre noe for klimaet om de selv mener det er mulig.


24.04.22 

Trygdejustert lønn -

et gufs fra en svunnen tid.

Sittende regjering, AP+SP vurderer seriøst å sosialt dumpe minstepensjonister og nå altså også de uføre. Det er nesten så en ikke helt tror det en leser og lurer på om det er «FAKE NEWS».

Siste ut er å tilby næringslivet, via NAV, delvis uføre med lavere lønn, for samme jobb, fordi delvis uføre regnes som mindre produktive, mindre effektive og må ofte ha tilpasset arbeidstid og arbeidssted.


11.03.22 

INP råder regjeringen til å legge bort planene om å forlenge de midlertidige bestemmels om bruk av koronasertifikat.

Smittevernloven og koronasertifikat bør nå skrinlegges i sin helhet. Smittevernetaten kan ikke avskaffe rettsstaten og sette store deler av Grunnloven og menneskerettighetene til side. Norge skal ikke styre landet via Smittevernloven.


03.03.22 - HØRINGSSVAR

INP råder regjeringen til å legge bort planene for vindparker i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Vi ikke vet nok om miljøkonsekvensene som avskalling av plast, utslipp av turbinolje og smøreolje fra vindturbinene har på det marinbiologiske mangfoldet og i næringskjeden opp til menneske fra de planlagte områdene.

INP er klare på at Norge ikke har behov for vindturbiner offshore.


11.02.22

Hvilke fylker skal

separeres ? 


Folkeavstemningen kan avgjøre Innlandets skjebne. Den nye fylkesinndelingen kan påvirke valgkretsene.

Senterpartiet har slått seg opp

på motstand mot kommune- og fylkessammenslåinger.


Politisk analyse v/Svein Tore

Skal vi rasere vernede vassdrag for å redde strømprisen ?


INP mener det er et dårlig alternativ


Det finnes alternativer for å imøtekomme økt energibehov, og med spennende bonuser.


Krafta tilhører det norske folk.

Torsdag 20.januar samlet folk seg i de store byene for å si ifra.

INP tar kampen, og vi vil ta problemet ved rota.


20.januar 2022

Strøm skal ikke være en luksusvare for de med god råd, men en del av vårt felles gode.

Det blir vår kamp, en kamp vi ikke burde hatt.

Helt nødvendig å elektrifisere sokkelen med kraft fra land, ifølge oljeministeren.......

14.januar 2022

At dagens regjering fortsetter i samme sporet som forrige regjering viser bare behovet for en radikal endring av Stortingsammensetningen.

La oss slå fast først som sist: Norge har ikke en strømkrise, vi har en strømpriskrise.

12.januar 2022

De kortsiktige konsekvensene vi sett i vinter, er et voldsomt hopp i strømprisen. 2021 har ikke vært et år som skulle tilsi at prisene skal være så astronomiske.

Vi ser allerede de første konkursene i industrien på grunn av strømprisene,som gjør at man ikke lenger har driftsgrunnlag.

I en del bransjer utgjør en kostnadsøkning på 5 øre pr. kWt kroken på døra.

Er ikke politikerne en del av folket ?

11.januar 2022

"Politikerforakt" er et ord sentrale politikere selv oppfant for å beskrive kritikk fra folket, særlig når de blir tatt "med buksa nede".

Lønnen er et stadig tilbakevendende tema. Hva er riktig lønnsnivå og hva skal den kompensere?

De aller fleste av oss misliker at broilere oppvokst i egen organisasjonsboble gjør det til en karrierevei å leve av å være stortingspolitiker hele livet.

Polarisering

11.januar 2022

I kontroversielle tider polariseres stemmene. Folket søker til ytterkantene som ofte er klare på løsninger.

Rødt har vært klare på sin motstand mot de høye strømprisene og de tiltak de skiftende regjeringer har gjort og som har ført til at vi nå er i en strømpriskrise.

unsplash